Uudised-Arhiiv

D EE P2 iN EUrOPe

04.06.2009

14.07-20.07.2009 toimub rahvusvahelise noortevahetusprogrammi DEEP2 IN EUROPE
 

Projekti nimi: D EE P2 in Europe (Noorte vahetusprogramm)

Projekti looja: Sillamäe Lastekaitse Ühing
Projekti partnerid: Taani, Eesti, Poola ja Portugal
Osalejad: Taani, Poola, Portugal ja Eesti Kokku 30 inimest + 8 Grupi liidrit
Toimumisaeg: 14.07.2009-20.07.2009, Toilas 
Projekti toetajad
:

 
Euroopa Liidu Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraat
Euroopa Noored


 
 
Sihtasutus Archimedes




Projekti sihtgrupiks on vähekindlustatud noored, 15-25 aastased.  

Projekti eesmärk:
Projekt kogub osavõtjaid neljast riigist, et arutada põhiküsimust: kuidas saab haridust kasutada sotsiaalse kaasatuse edendamiseks?

Osalejate arv on jaotatud võrdväärselt iga riigi vahel. Iga partnerriik on vastutav osalejate leidmise eest omas riigis. Igal grupil on kaks liidrit.
 
Projekti tegevus:
Projekti eesmärkide teostamiseks korraldatakse noortevahetus programm. (6 päeva)
Programmi kaudu luuakse võrdlusmoment erinevate riikide haridussüsteemide vahel, et efektiivsemalt kujundada järeltegevusi.
Programmi lõppedes valmistatakse ette vähemalt kaks kohalikku initsiatiivi ja jätkustrateegia edasiseks tööks.

Lisa info: Vassili Golikov, 
vassili@sscw.ee tel:55602993, 53417810

 

ssl

Пример