Uudised-Arhiiv

«Sport kõigile»

08.09.2008

I Narva Tervisespordi Olümpiaad 2008 «Sport kõigile» Juhend
 
I. Eesmärgid
1.1. Liikumist soodustava (sportliku) tegevuse arendamine Narva linnas.
1.2. Kaasata elanikkonda ulatuslikumalt korrapärasesse liikumist soodustavatesse (sportliku)            
       tegevustesse (eelkõige täiskasvanud, kes on tööalaselt istuva tööviisiga).
1.3. Tõmmata tähelepanu sportimisvõimalustele ja spordirajatistele Narva linnas.
 
2.Organisaatorid
    2.1. Narva Kehakultuuri ja Spordiliit
    2.2. Narva Haridustöötajate Liit
    2.3. Narva Volikogu Kultuuri - ja Spordikomisjon
    2.4. Narva Linnavalitsuse Kultuuri osakond
    2.5. Narva Noortekeskus
    2.6. TÜ Narva kolledz 
    2.7. Narva Kutseõppekeskus 
    2.8. Narva Arstideliit
    2.9. Spordi-ja Terviseklubi  «Narva Fitness» 
    2.10.Spordiklubi «Viktoria»
    2.11. Narva Spordiselts «Kalev»
 
3. Läbiviimise aeg ja koht
   20 september – laupäev (21,22)
       kell -10.00 -11.30 – Tallinna Ülikooli  dotsent Kaarel Zilmeri loeng tervisest
                                        Narva Kutseõppekeskuse saalis,
      -12.00 -  Narva Tervisespordi Olümpiaadi avamine – «Kreenholmi» staadionil
              - 12.30 -  rahvavõrkpall – «Kreenholmi» staadionil
                         - (vihmase  ilma puhul- Narva Kutseõppekeskuse saalis)
    23 september – teisipäev – kell 16.00 (24) -  «Turistipäev» - Narva bastionid.
                             Osavõtjate kogunemine sõudebaasi juures.                         
    25 september – kell 16.00 –neljapäev – petank - TÜ Narva Kolledzi staadionil,
                           -(vihmase ilma puhul «darts» TÜ Narva Kolledzi saalis.
    27 september – kell 11.00- laupäev - «Südamepäev», tervisejooks, tervisekõnd,
                              kepikõnd – Joaorus.
    1 oktoober     - kell 18.00 – kolmapäev- mälumäng, autasustamine,
                            Olümpiaadi lõpetamine-  Narva Kutseõppekeskuse saalis.                    
 
4.Osavõtjad.
Olümpiaadist kutsutakse võtma osa:
 4.1.Koolide, huvialakoolide, lasteaiade, Tartu Ülikooli Narva Kolledzi,
      Narva  Kutseõppekeskuse töötajaid,
 4.2. Medtöötajaid,
 4.3. Narva Linnavalitsuse ametnikke,
 4.4. Narva Volikogu saadikuid,
 4.5. Kõike soovijaid.
 
5.Programm ja võistkondade koosseis
5.1.Rahvavõrkpall –võistkonna koosseis kuni 20inimest,
5.2. Orienteerumine – 3 inimest
5.3. Petank – 3 inimest,
5.4. Mälumäng – 5 inimest,
5.5.Tervisejooks, tervisekõnd, kepikõnd- osavõtjate arv piiramatu.
                              .
6. Võistluste süsteem
Võistluste süsteem selgub peale registreerumist.
 
7. Registreerimine
Registreerimine toimub kirjalikult  aadressil  narvaspordiliit@hot.ee kuni 15 september 2008a.
Jargmise vormi järgi:
Võistkonna nimi            ________________________________
Kontakt (email, telefon) ________________________________
 
 
Ees,-ja perekonnanimi
Võrkpall
 
Orienteerumine
 
Petank
 
Tervisekõnd…..
Osavõtjate arv
Mälumäng
 
 
 
NB! Nimekiri on vajalik  auhindade koguse määratlemiseks.
 
8. Tulemuste arvestamine
Võistluste tagajärjel selgitatakse välja parimad.
Parimate välja selgitamisel arvestatakse ühisvormi, lippu, deviizi ja n.e.
 
9.Autasustamine
Iga osavõtja saab mälestusmeene.
6 kõige aktiivsemat võistkonda ja parimaid  võistlusaladel  autasustatakse eriauhindadega. 
 
10. Üldküsimused
Kõik määratlemata antud Juhendis küsimusi lahendab Narva Kehakultuuri ja Spordiliit,
tel 555 92740, email narvaspordiliit@hot.ee
Antud juhend on välja kuulutatud:
          www.narva.ee   www.narvaspordiliit.ee    www.narvaliigub.ee
 
 

 

ssl

Ļščģåš