Uudised-Arhiiv

Kodanikualgatus "Teeme ära!"

26.03.2008

Keskkonnaministeerium tunnustab kodanikualgatuse korras alustatud mastaapset ja väga tänuväärset kampaaniat "Teeme ära!" ja annab selle kordaminekusse omapoolse panuse.
 

"Teeme ära!" kodanikualgatuse ja Keskkonnaministeeriumi eesmärk on ühine - tuleb jõuda selleni, et Eestis oleks jäätmekäitlus kontrolli all ning keskkond prügist puhas. Kampaania käigus püütaksegi kogu Eesti rämpsust ära koristada ja samas tutvustatakse võimalusi, mida igaüks meist saab prügivastases võitluses ise ära teha.

Kogu Eestit hõlmav koristuspäev toimub 3. mail, kui koristustöödele registreerunud koristavad eelnevalt kaardistatud prügised kohad. Korraldustoimkond ootab 40 000 vabatahtliku osalemist, kuid kindlasti on kaasalööjate ja kampaania toetajate hulk tublisti suurem. Tähtis on ju see, et võimalikud palju inimesi mõistaks, kuivõrd oluline on viia prügi selleks ettenähtud kohta, mitte visata seda metsa alla või tee äärde, et vabatahtlikud selle sealt järgmise kampaania käigus jälle ära koristaksid.

Väga tähtis on seegi, et kampaanias osalemise osas peavad korraldajad läbirääkimisi kõigi kohalike omavalitsustega. Taoline koostöö aitab kaasa omavalitsuste jäätmehooldusalase teadlikkuse kasvule ja vajalike sammude astumisele, et oma piirkonnas jäätmekäitlus võimalikult kiiresti seaduses esitatud nõuetega vastavusse viia.

Keskkonnaministeerium osaleb nii "Teeme ära" kampaania ettevalmistamisel kui ka rahalise toetajana. Näiteks on ministeerium valmis katma kampaania korras reformimata riigimaalt kogutud prügi käitluskulud kuni 2 miljoni krooni ulatuses.

Loe lisaks:

Jäätmed
Jäätmete sortimine
"Teeme ära!" kodulehekülg

Mis on "Teeme ära!"?

(Kampaaniat tutvustab „Teeme ära 2008“ meediajuht Tiina Urm.)
"Teeme ära 2008" on kodanike algatus, mille raames on plaanis Eesti ühe maikuu nädalavahetuse jooksul illegaalsetest prügikohtadest puhtaks koristada, kaasates selleks 40 000 vabatahtlikku üle Eesti.
Vabatahtlike abiga on kodanikualgatusel kavas ühel päeval - 3. mail - ära koristada Eestimaa avalikes kohtades, metsades ja randades vedelev illegaalne prügi. Selleks tehakse koostööd eraisikute, kodanikeühenduste, omavalitsuste, avaliku sektori organisatsioonide ja äriettevõtetega.

Prügi kaardistamine
Selleks, et planeerida koristuspäeva logistikat ja vajaminevaid ressursse, tegeldakse praegu üle-eestilise prügi kaardistamisega. Vabatahtlike kaardistajate abiga kantakse kaardile täpsete koordinaatidega kõik prügiladestuskohad, märkides sealjuures ära prügi liigi, mahu ja lisades võimalusel ka pildi. Selle põhjal tekkiv prügikaart võimaldab täpselt välja arvestada vajaliku töömahu, transpordi, tehnilised vahendid ning muud ressursid.
Kaarti näed siit: http://db.teeme2008.ee/

Anna märku Sulle teadaolevatest prügikohtadest
Kuivõrd koristuspäeva planeerimisel on aluseks tekkiv prügikaart, on praegu õige aeg kodanikualgatusega koostööd teha kõigil neil, kes näevad, et nende koduümbruse prügikohti ei ole veel kaardile kantud. Ainult siis, kui olete prügikohtadest teada andnud ja need on kaardile kantud, saab ühiste jõududega selle prügi ka koristada. Kõigil kaardistamises osalemisest huvitatutel palume ühendust võtta aadressil kaardistamine@teeme2008.ee, kust saab täpsemaid juhiseid ja kus saab ennast kaardistajaks registreerida.

Üks algatusgrupi liikmeid, Skype'i peaarhitekt Ahti Heinla, kirjutas spetsiaalselt "Teeme ära 2008" jaoks Google Earth baasil prügiandmebaasi tarkvara, mis võimaldab GPS-seadme abil prügihunnikud täpsete koordinaatidega, iseloomustavate andmetega ja pildiga Eesti kaardile kanda.

Tule kohalikuks koordinaatoriks
Praegu tegeleb "Teeme ära 2008" toimkond ka kohalike koordinaatorite otsimisega - need on inimesed, kes aitavad koristuspäeva planeerida ja koordineerida oma koduvalla raames. Kui Sina tahad teha oma koduvallale erilise kingituse ja seista hea selle eest, et kodukant puhtaks saaks, siis võta kodanikualgatuse keskkonnajuhi Anuga ühendust aadressil anu@teeme2008.ee.

Lisainfot kogu ettevõtmise kohta leiab kodulehelt: www.teeme2008.ee 

Kodanikualgatuse korras ellu kutsutud kampaaniasse "Teeme ära 2008" on kaasatud Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Mittetulundusühingute Liit, Riigimetsa Majandamise Keskus, Riiklik Looduskaitsekeskus, Keskkonnaministeerium, Tallinna Keskkonnaamet, Eestimaa Looduse Fond, Külaliikumine Kodukant, Noortekoda, Laulupeo SA, Jäätmekäitlejate Liit, Velvet, Eesti Energia, Elion, EMT, Hansapank, HansaWorld, Nokia, DHL Estonia, StoraEnso jt. Huvi tunnevad nii kohalik kui ka välismeedia. Üritust on lubanud kajastada ETV ja MTV-Eesti.

 

ssl

Ļščģåš