Uudised-Arhiiv

Laagrikasvatajate ja -juhtide koolitus

03.03.2010

Noorsoot ja Noorsoohariduse Arendamise hing kutsub laagrijuhtide ja laagrikasvatajate koolitustele.
 

 

Koolituste ajakava leiate kodulehelt: http://nnay.synthasite.com/koolitused.php

Koolituste järel toimub Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
korraldatav kutsekvalifikatsiooni eksam.

Eksami sooritanutele väljastatakse kutsekvalifikatsiooni tõendav tunnistus, mis on kehtiv 5 aastat.

Isikud, kes töötavad laste ja noortega laagrites peavad olema läbinud esmaabikursuse vähemalt 8 tunni ulatuses ning omama sellekohast kehtivat (3a) tõendit.

Kõik need nõuded tulenevad Eesti Vabariigi Noorsootöö seadusest. Seadus sätestab, et lastelaagrit võivad korraldada ja läbi viia vaid vastava kutsekvalifikatsiooniga isikud.Laagriliste sihtgrupiks on seaduse kohaselt 7- 26 aastased noored.
Laagri mõisteks on huvilaagrid, spordilaagrid, projektlaagrid, kultuurilaagrid, rahvusvahelised laagrid. Kutsekvalifikatsiooni omamine ei ole seotud laagritele toetuste saamisega, seadus kehtib kõikide korraldajate suhtes kogu Eesti territooriumil.


 

ssl