Uudised-Arhiiv

www.hm.ee

22.09.2008

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 19.09.2008
 

 

Jätkuvad Eesti Vabariigi juubeliaasta koolikuu üritused
Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta koolikuu keskendub sellele, mis on meie hariduses ainuomast – Eesti ajaloole ja eesti keelele, kogu meie kultuurile. Koolikuul toimub mitmesuguseid üritusi nii õpetajatele kui õpilastele.
24. septembril on kõik huvilised oodatud rahvusvahelisele elukestva õppe messile Baltic EXPRO 2008, mis toimub Kell 12-17 Tallinna Lauluväljaku ruumides. Lisainfo 
25. septembril toimub Tartu Ülikooli aulas algusega kell 10.30 konverents „Uuendatud haridus”, kus arutletakse tuleviku kooli teemadel. Lisainfo 
26. septembril tähistatakse Tallinnas Viru Keskuses kell 16-20 Euroopa keeltepäeva.
26. septembril toimub Tallinnas Estonia talveaias algusega kell 9 konverents „Ühiseid väärtusi hoides”. Lisainfo 
27.-28. septembril algusega kell 11 toimub Rakvere teatris õpilaskonverents "Minu haridus". Lisainfo: www.eyl.ee/minuharidus  
30. septembril tunnustatakse Eestit rahvusvahelistel võistlustel edukalt esinenud õppijaid ja 4. oktoobril on Aasta Õpetaja vastuvõtt.
Vt kogu koolikuu ürituste kalendrit

***

Esimesed sülearvutid jõuavad õpetajateni oktoobris
Õpetajate sülearvutite riigihanke võitis AS MicroLink Eesti, esimesed sülearvutid jõuavad koolidesse oktoobris. Tänavu varustatakse sülearvutitega neli tuhat õpetajat, projekti eesmärk on kaasaegsete töövahendite abil tõsta õpetajate töö kvaliteeti ja efektiivsust ning väärtustada pedagoogi ametit.
Sülearvutite muretsemiseks kuulutas Tiigrihüppe Sihtasutus välja riigihanke aprilli alguses. Juulis kuulutati edukaks pakkujaks AS MicroLink Eesti. Nende peamine konkurent – ühispakkujad Sonex Technologies Estonia OÜ ja Sonex Technologies UAB – vaidlustas otsuse. Riigihangete Ameti juures tegutsev vaidlustuskomisjon ei rahuldanud taotlust tühistada hankekomisjoni juulikuine otsus ning jõusse jäi AS MicroLink Eesti edukaks tunnistamine.
Projekti “Sülearvutid õpetajatele” raames antakse aastatel 2008-2010 sülearvuti igale vähemalt 0,5 koormus ega töötavale õpetajale.

***

Kuidas jõuavad tippu maailma tulemuslikumad haridussüsteemid
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) tellis õpilaste õpitulemuslikkuse võrdlusuuringu PISA (Program for International Student Assessment) tulemuste paremaks mõistmiseks ja kasutamiseks uuringufirmalt McKinsey ja Company kvalitatiivse uuringu, mis annab ülevaate, mida on ühist kõrgetasemelist haridust pakkuvatel ja kiirelt arenevatel koolisüsteemidel, uuringu aluseks on PISA 2003 tulemused.
Uuringu kohaselt saavutavad edu need inimesed ja riigid, kes kohanevad kiiresti muutustega, on positiivse suhtumisega ja avatud muutustele. Lisaks esitavad uuringu koostajad selged seisukohad, millele valitsustel tasuks oma riigi haridussüsteemi tulemuslikkuse tõstmisel tähelepanu pöörata ja millele mitte. Eesti õpilased osalesid PISA võrdlustestis esmakordselt 2006. aastal, seetõttu ei ole Eestit vaatamata meie suurepärastele tulemustele uuringus mainitud.
Uuring 


*** 

Tulemas on noortekonverents "Julge valik"
9. oktoobril toimub Tallinna Ettevõtluspäeva raames venekeelne noortekonverents “Julge valik”, kuhu oodatakse Tallinna venekeelsetest gümnaasiumitest noori, kes on jõudnud oma õpingutes lõpusirgele ning peavad hakkama tegema valikud tulevikuks.
Osalemine on noortele tasuta, üritust toetab teiste hulgas Haridus- ja Teadusministeerium. Info ja registreerumine www.julgevalik.ee.

***

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kohtub kodanikega
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas alustab 19. septembrist regulaarseid kohtumisi kõigi huvilistega, et kuulata haridusvaldkonda puutuvaid muresid ja ettepanekuid. Minister ootab kõiki, kes soovivad rääkida ministeeriumi haldusalasse kuuluvatest valdkondadest – haridus, teadus, keel ja noorsootöö – ning kellel on neil teemadel konkreetseid küsimusi.
Soovijatel tuleb ennast eelnevalt kirja panna kas e-maili või telefoni teel (toomas.kalmus@hm.ee, 56 619 303).

KONKURSID
КОНКУРСЫ

Algas üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes kuulutas välja 2008. Aasta üliõpilaste teadustööde konkursi. Konkursil võivad osaleda kõik 2007. ja/või 2008. kalendriaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava järgi õppivad või õppinud üliõpilased või üliõpilaskollektiivid. Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober.
Lisainfo

***
 
Algas arvutijoonistuste võistlus "Minu Eesti"
Kooliaasta esimesel päeval kuulutas Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet Eesti Vabariigi juubeliaasta koolikuu raames välja arvutijoonistuste võistluse „Minu Eesti”, mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu arvuti kasutamise erinevatele võimalustele ja anda õpetajatele ideid koolitundide mitmekülgsemaks sisustamiseks. Tööde esitamise tähtaeg on 17. november.
Võistluse tingimused ja piltide esitamine: http://joonistaja.eenet.ee/

***
 
Haridus- ja teadusminister autasustas õpilaste visioonikonkursi "Eesti 100" parimaid
12. septembril autasustati Tartus õpilaste visioonikonkursi "Eesti 100" esitatud parimate tööde autoreid ja nende juhendajaid. Konkursile saadetud töödes kujutasid õpilased vabalt valitud vormis Eesti elu ja arengut. Ћürii tunnustuse pälvisid omanäolisuse eest fantaasiaintervjuu aastast 2018, räpi laadis luuletekst, majandusalane uurimistöö, tuleviku Eestiga seonduvaid väärtusi esitav animatsioon jne.
Parimate tööde autorid


***  
 
Algas konkurss mentorite leidmiseks eesti keele individuaalõppe projekti
Integratsiooni Sihtasutus, Briti Nõukogu esindus Eestis ja Avatud Eesti Fond korraldavad konkursi mentorite leidmiseks eesti keele individuaalõppe pilootprojekti, mille eesmärk on toetada vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpetajate eesti keele omandamist.
Mentor on keeleõppija isiklik konsultant, kes toetab teda eesti keele õppimisel ja pakub võimalust keelt praktiseerida. Kandideerimise tähtaeg on 17. oktoober.
Lisainfo: http://www.oef.org.ee/et/programs/7/; tel 58 040 612; e-post jelena@oef.org.ee


***

Arhiiv

 

ssl

Пример