Uudised-Arhiiv

Noortevahetus Jaapanis

15.05.2008

Haridus– ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega
kuulutab välja konkursi noortele osalemiseks rahvusvahelises noortevahetuses Jaapanis.
 

EESMÄRK

Noortevahetuse eesmärk on arendada sõprust ja paremat mõistmist Jaapani ja osalevate riikide noorte ning kultuuride vahel. Noortel on võimalus paremini tundma õppida erinevate riikide ühiskondi osaledes ühistes diskussioonides ja külastades erinevaid institutsioone.
 

AEG

08. juuli 2007 – 28. juuli 2008 (21 päeva)
 

PROGRAMMI KIRJELDUS

Programmi algatajaks on Jaapani Valitsuskabineti (i.k. Cabinet office) noortevahetuse osakond, kelle poolt on koostanud ka 2008 aasta noorsoovahetuse ajakava ning tegevused.
 
Programm koosneb kahest osast:
 
I OSA programmist leiab aset Tokios, kus toimub “Rahvusvaheline Noorte Konverents”. Osalevad nii kohalikud jaapanlased kui ka kõik noortevahetuses osalevad riigid.
Külastatakse erinevaid institutsioone (k.a. Jaapani Valitsuskabinet); ettevõtteid ja organisatsioone.
 
II OSA programmist koosneb erinevatest diskussioonidest. Kõneletakse järgmistel teemadel: keskkond; informatsioon ja meedia; ühiskondlik panus koostööle; haridus; vabatahtlikkus ja pärimuskultuur. Sessioonide eesmärk on võrrelda osalevate riikide esindajate arusaamasid eelnimetatud teemadel ning tundma õppida erinevate riikide traditsioone. Programmi raames külastatakse kultuuriasutusi ja noortekeskusi jm.
Jaapani kultuuri paremaks tundmaõppimiseks paigutatakse noortevahetuses osalejad osaliseks ajaks elama Jaapani peredesse Kyotosse.
 

OSALEVAD RIIGID

Rahvusvahelises noortevahetuses osaleb kokku 11 riiki: Balti riigid – Eesti, Läti ja Leedu; Kambod˛a; Dominikaani Vabariik; Jordaania Kuningriik; Laose Demokraatlik Rahvavabariik, Ida-Timori Demokraatlik Vabariik, Mosambiigi Vabariik, Tuneesia, Marshalli Vabariik.
 

OSALEJA PROFIIL

Eesti delegatsioon koosneb ühest grupijuhendajast ja viiest noorest (kokku 6 inimest).
Valituks osutunud grupi liikmed on kohustatud aktiivselt osalema Jaapani poolt ettevalmistatud noortevahetuse programmis 08. juuli 2007 – 28. juuli 2008 ning Jaapani noorte vastuvisiidi korraldamisest ajavahemikul 07. – 27. september 2008 Baltimaades (üks nädal sellest ollakse Eestis).
 
 
 
Tingimused noortele:
  • vanus 18 kuni 30 (sündinud peale 2. aprill 1977 ning enne 1. aprill 1990)
  • eelnev sügavam huvi jaapani keele, ajaloo või kultuuri vastu
  • soovitavalt õpib jaapani keelt või kultuuri
  • hea inglise keel suhtlemistasandil
  • aktiivne, omab noorteürituste korraldamise ja/või noorteühingutes osalemise kogemust
  • huvi mõne harrastuse, tegevuse vastu (vabatahtlik tegevus, sport, kunst; keskkonna alased tegevused vms)
  • osaleb vastuvisiidile saabuvate jaapani noorte vastuvõtmisel septembrikuus
 
Osaleva riigi grupi liikmed peavad ette valmistama ja esitlema oma maad ja kultuuri tutvustavad esitlused ning diskusioonigruppides osaledes andma ülevaate diskusiooniteemaks oleva valdkonna arengutest Eestis.
 

KULUD

Lennupiletite, majutuse, toitlustuse ja sisetranspordi kulud kaetakse Jaapani Valitsuskabineti poolt.
Tervisekindlustuse eest tasuvad osalejad ise!
 

OTSUSTAMINE

Eestipoolsed osalejad valib välja Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega.
Lõplikult kinnitab Eesti delegatsiooni koosseisu Jaapani Valitsuskabinet hiljemalt juunikuu keskpaigaks!
 

OSALEMISEKS

Osalemiseks palume täita juurde lisatud ingliskeelne ankeet ning eestikeelne motivatsioonikiri (1 lk) ja CV. Motivatsioonikirjas kirjeldada täpsemalt, kas ja millist kokkupuudet omad jaapani kultuuriga (kunst, kirjandus, keel jm) ning miks just sina peaksid osalema antud noorsoovahetuses.
Dokumendid tuleb täita arvutis ja saata posti teel kahes eksemplaris.
Nõuetele mittevastavaid või puuduvaid dokumente ei arvestata.
 
TÄHTAEG:
Palume inglisekeelse ankeedi ja eestikeelse motivatsioonikirja ning CV saata postiga Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Uuslinna 10, 11415, Tallinn HILJEMALT
30. MAI 2008
Haridus– ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega teeb valiku hiljemalt juunikuu keskpaigaks. Vaata ka www.entk.ee
 
Lisainfo:
 
Irma Toodo
Rahvusvahelise noorsootöö peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
Uuslinna 10, 11415 Tallinn
Tel 7 350 389
e-post: irma.toodo@entk.ee
 
 

 

ssl

Ļščģåš