Uudised-Arhiiv

Projektide konkurss: Põlvkondadevaheline side

10.10.2008

Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill toetab eakate ja noorte koostöö projekte, mis lähendavad erinevaid põlvkondi ning annavad võimaluse väärtuslike kogemuste vahetamiseks. Konkursi vahendite maht on 600 000 Eesti krooni. Toetus projekti kohta on 5000 kuni 50 000 Eesti krooni.
 

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, hoolekande asutused ja omavalitsused. Taotleja peab esitama avalduse, mis sisaldab:

1. Organisatsiooni nimi ja aadress (nimi, aadress, telefon, e-mail)

2. Organisatsiooni registrikood (va seltsingud)

3. Kontaktisiku(te) nimi ja aadress ja telefoninumber

4. Taustinformatsioon organisatsiooni kohta (kuni üks lehekülg): tegutsemise eesmärk,    elluviidud projektid, töötajate/vabatahtlike arv, koostööpartnerid, varasemad toetajad jmt

5. Projekti sisu:

·         Ürituse eesmärk ja sisu

·         Ürituse koht ja aeg

·         Sihtgrupp ja inimeste arv

·         Töötajate/vabatahtlike arv, kes üritust aitavad läbi viia, nende panus tegevustesse

·         Detailne eelarve (Eesti kroonides) koos planeeritud tegevustega (tooge selgelt välja summa, mida küsite heategevusfondilt ja märkige teised toetajad).

NB Eelistatud on projektid, kus on kaasfinantseerijaid

Abikõlblikud kulud: ürituste organiseerimiseks ja läbiviimiseks vajalikud vahendid, transport, toitlustamine, koolitused ja muud projekti elluviimiseks põhjendatud kulud. Projektid peavad olema teostatud enne 1. augustit 2009.

Avaldused palume saata hiljemalt 1. novembriks 2008 meili teel aadressile: holland@online.ee

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 20. novembril 2008 veebileheküljel www.paikeselill.ee

 

ssl

Ļščģåš