Uudised-Arhiiv

www.rajaleidja.ee

19.11.2008

Rajaleidja uudised 13. 19.11.2008
 
RAJALEIDJAS UUT 
 
 • Rajaleidjas on üleval lahtiste uste päevad

Rajaleidjast on nüüdsest võimalik leida õppeasutuste lahtiste uste päevi. Lahtiste uste päevad asuvad ajalises järjekorras tabelis, mis on leitav lühiaadressi www.rajaleidja.ee/uksed alt. Samuti on neid võimalik otsida koolide kaupa rubriigist Kus õppida?.

 • Rajaleidja Suunaja osa on avalik

Rajaleidja Suunaja alajaotus on karjäärispetsialistide töövahend, mida nii karjääriteenuste valdkonnas tööd alustav kui kogemustega spetsialist saab kasutada igapäevatöös ja enesetäiendamisel.
www.rajaleidja.ee/suunaja

***
 HARIDUSELU
 •  Lähtetoetust hakkab saama oodatust vähem õpetajaid

Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusel hakkab sel aastal 200.000-kroonist lähtetoetust saama prognoositust poole vähem õpetajaid.

 • Riigikogu arutas koolivõrgu ümberkorraldamise vajadust

Riigikogus neljapäeval peetud arutelul hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse üle rõhutasid nii poliitikud kui ka esinema kutsutud spetsialistid vajadust korraldada ümber Eesti koolivõrk ning gümnaasiumi- ja põhikooliaste lahutada.

 • Tartu ja Moskva ülikool sõlmisid koostöölepingu

Tartu ülikool sõlmis neljapäeval koostöölepingu Venemaa suurima, Moskva ülikooliga

Ülikoolide teadus- ja koostöölepingule kirjutas alla Moskva ülikooli rektor, üks Venemaa mõjukamaid haridustegelasi Viktor Sadovnitši. Tartu ülikooli rektor Alar Karis andis oma allkirja juba varem ning sel nädalal käis lepingu asjus Moskvas ülikooli prorektor Birute Klaas.

 • Lukas: Õpetaja amet kolme populaarseima hulka

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles täna Riigikogus aset leidnud olulise riikliku küsimuse arutelul „Hariduse kvaliteet ja kättesaadavus“, et põhikool ja gümnaasium tuleb teineteisest lahutada ning nende eesmärgid selgelt eristada.

 • EÜL: õppetoetused ei arvesta üliõpilaste majandusliku taustaga

Eesti üliõpilaskondade liit (EÜL) taunib Lauri Luige ettepanekut loobuda õppetoetuste süsteemist ning asendada see stipendiumitega ning õppelaenu piirmäära tõstmisega.

 • Võrno: riigikaitseõpetus koolides peaks olema kohustuslik

Riigikaitseõpetus tuleks Eesti koolides kohustuslikuks muuta, arvas Eesti reservohvitseride kogu juhatuse liige, nooremleitnant Hannes Võrno.

 • Andrus Kivirähk: Ülikool ja komsomol

On tähelepanuväärne, kuidas mõjus Eesti ühiskonnale teade selle kohta, et ükski meie kõrgkoolidest pole pääsenud mingisugusesse ülemaailmsesse ülikoolide edetabelisse.

 • Politseini jõuab üha enam koolivägivalla juhtumeid

Paljud õppeasutused ei lase ennetustööd tegevaid politseinikke kooliukest sissegi.

***
 
 TÖÖELU
 • Töötute kasvav hulk muudab tööpakkujad jultunumaks

Kuulutustelehtedest võib leida näiteks töökuulutusi, kus on märgitud, et otsitakse töölist, kes oleks mees ja mitte vanem kui 40-aastane. Kuulutajad ilmselt ei teagi, et see on sooline ja vanuseline diskrimineerimine, vahendas Reporter.ee videolõik.

 • 1200 töölist kaotavad jõulude ajal suure osa oma sissetulekust

Haapsalu ja Keila suurim tööandja elektroonikafirma PKC Eesti annab Keilas tööd 800-le ja Haapsalus 400 inimesele, kes kõik lähevad novembri viimasest nädalast üle lühendatud töö­ajale.  

 • Rahandusministeerium: Majanduslangus tõi kaasa tööpuuduse suurenemise

Statistikaameti andmetel ulatus 2008. aasta kolmandas kvartalis hõivatute arv 660,5 tuhande inimeseni. See on 1 600 inimese võrra vähem kui aasta tagasi, mis tähendab hõive langust 0,2 protsendi võrra. Töötuse määr suurenes teises kvartalis 6,2 protsendini ning töötute arv 43,9 tuhandeni.

 • Kuidas töövaidlus­komisjonile oma kaebus esitada?

Kui inimene peab tööandja käitumist töösuhte lõpetamisel valeks ja soovib vaidlustada töölepingu lõpetamise seaduslikkust, on tal võimalik esitada avaldus töövaidluskomisjonile.

***
  ELUKUTSED
 • Tõlkijaks saab õppida ainult ise tõlkides

Et sellist koolitust oli hädasti tarvis, näitas puupüsti täis saal ja see, et kohad said täis mõne nädalag. „Kogu aeg räägitakse, et raamatud on nii halvasti tõlgitud. Aga midagi ei tehta, et asja parandada. Mõtlesime siis, et kui keegi ei tee, tuleb ise teha,” rääkis üks eestvedaja, tõlkija ja kriitik Kätlin Kaldmaa Eesti Päevalehe kirjastusest.

 • Parim plaatija õpib Pärnu Kutsehariduskeskuses

Tänavuse plaatijate kutsemeistrivõistlused võitis Margus Aus, kes õpib Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Edukalt esinesid ka Tallinna Ehituskooli õppur Martin Dubov ja Tanel Detlov Haapsalu Kutsehariduskeskusest, kes saavutasid vastavalt teise ja kolmanda koha.

***
  PROJEKTID ja SÜNDMUSED NOORTELE
 • Noortekonverents „OKEI - Oma Karjäär, Ettevõtlikkus ja Innovatsioon 4” , 20.11 Tartus

Ootame osalema 10.-11. klasside noori, kes on aktiivsed ja otsivad oma tuleviku eriala ja töökohta. Eriti kasulik neile, kes tahaksid ettevõtlusega tegeleda, luua näiteks oma õpilasfirma.

 • Töövarjupäeva kroon, 20.11  

Kõikidel gümnaasiumi- ja kutsehariduskoolide õpilastel on selle aasta 20. novembril suurepärane võimalus veeta päev ettevõtja/spetsialisti/juhi varjuna ja jälgida tema tegemisi lähemalt!

 • Töövarjupäev Pärnus, 20.11

Pärnu Õppenõustamiskeskuse noorte infopunkti karjäärispetsialistid kutsuvad sind kaasa lööma Töövarjupäeval 20. novembril 2008!

 • Meeldejääva esinemise põhitõed" Pärnus, 24.11

Esmaspäeval, 24.november, toimub Pärnu kolledis (Ringi tn. 35) ruumis 115 kell 16.45-18.45 rahvusvahelise tudengiorganisatsiooni AIESEC õppesarja „Klapid eest!" raames üritus pealkirjaga ,,Meeldejääva esinemise põhitõed", mille viib läbi Kultuuriministeeriumi osakonnajuhataja Ragnar Siil.

 • "Kas investeerides ikka on võimalik jõukust kasvatada?", 27.11 Tartus

Neljapäeval 27. November toimub Tartus Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20) kell 18:15-20:00 „Klapid eest!" üritus "Kas investeerides ikka on võimalik jõukust kasvatada?"

 • Foorumteatri koolitus Tallinnas, 29.-30.11

28.novembril toimub avalik foorumteatri etendus VAT Teatris, milles osalevad VAT Teatri Foorumgrupi ja LKL Sotsiaalteatri grupi MEIE noored. Järgmisel kahel nädalavahetuse päeval - 29.-30.novembril - on võimalik huvilistel osaleda foorumteatri koolitusel Tallinnas, mida viivad läbi Jouni Piekkari ja Micke Renlund Soomest.

 • Milliseid inimesi ja millist haridust vajab 21. sajand?", 01.12 Pärnus

AIESECi õppesari „Klapid eest!" koostöös Mainori Kõrgkooliga esitlevad üritust „Milliseid inimesi ja millist haridust vajab 21. Sajand?"

 
 

 

ssl