Uudised-Arhiiv

Laagrikasvatajate koolitus TÜ Narva kolledžis

29.03.2012

Igal suvel tegutseb Eestis ligikaudu 27 statsionaarset suvelaagrit. Paljud korraldavad oma projektilaagrit.

Laagrikasvataja töö nõuab vastavat väljaõpet. Ajavahemikul aprillist–maini 2012 Tartu Ülikooli Narva kolledžis toimub venekeelne laagrikasvatajate koolitus.
 

Kursustest võivad osa võtta noored ja täiskasvanud alates 18. eluaastast. Kursuse teemadeks on esmaabi, turvalisus laagris, seadusandlus, tervisekaitsealased nõuded ja hügieen, pääste- ja ohutusalased nõuded laagris, lapse ealised iseärasused, emotsionaal- ja käitumisprobleemid, töö erivajadustega lastega, konfliktisituatsioonide lahendamine, grupi juhtimine ja meeskonnatöö, tegevusprogramm, mängujuhtimise metoodika.

Koolituste viivad läbi Punane Rist, tervishoiu ja päästeameti spetsialistid ning TÜ Narva kolledži õppejõud.

Koolitus lõpeb noortelaagri ja projektilaagri juhataja ning kasvataja kompetentsnõuetele vastavuse tõendamise riigieksamiga. Eksami edukalt sooritamise korral antakse Noortelaagri ning projektilaagri juhataja ning kasvataja tunnistus 5 aastaks.  Antud tunnistus annab loa juba sel suvel töötada noorte suvelaagris ning jätkata ka edaspidi noortelaagri tegevust. Lisaks riikliku sertifikaadile saavad koolituse läbijad Tartu ülikooli laagrikasvataja tunnistus.

Töö laagrikasvatajana annab võimaluse lisa tööle suvel, loomingulisuserikka kogemuse, huvitav suvi, projekti laagrite korraldamise võimaluse.

 

Täiendav informatsioon TÜ Narva Kolledž Kerese 14, 20304 Narva

Tel.: 356 0698 või 53485279 ning  5581065

E-post  vladimir.vsivtsev@ut.ee

Registreerumine Narva kolledži kodulehel  http://www.narva.ut.ee/et/720848

 

 

ssl

Ïðèìåð