Uudised-Arhiiv

Tööpakkumine noorsootöötajale

24.04.2012

Vaivara Huvikeskus otsib oma kollektiivi juhataja asetäitjat noorsootöö alal.
 
Haridus ja kvalifikatsioon
· Kõrg- või keskeriharidus (võib olla omandamisel)
noorsootöö, kultuuri- või haridusvaldkonnas.
· Eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas.
· Vene keele valdamine suhtlustasandil.

Kasuks tuleb
iga täiendava võõrkeele valdamine, B- kategooria autojuhiload.

Sobiv kandidaat
· On hea suhtleja, sõbralik, taktitundeline, koostööaldis, energiline, loominguline, iseseisev, ettevõtlik ja
vastutustundlik.
· Tunneb ning austab Eesti kultuuri.
· On valmis tööks mitmekultuurilises keskkonnas.
· Armastab korraldada ja juhtida laste- ja noorteüritusi.
· Suudab koostada ning juhtida projekte haridus- ja noorsootöö valdkonnas.
· Suudab koostada ametikirju ning dokumente korrektses eesti keeles.
· Tunneb huvi ajaloovaldkonna ja muuseumipedagoogika vastu.
· On valmis paindlikuks töögraafikuks.
· On tasakaalukas ning valdab korrektse enesekehtestamise võtteid.
· Mõistab noori ja soovib kaasa aidata nende kujunemisel vastutustundlikeks kodanikeks.
Kasuks tuleb

· Edukas töökogemus kultuuri, noorsootöö või hariduse valdkonnas.
· Edukad kogemused projektitöös.

Töövaldkonnad
· Juhib ja korraldab noorsootööd Vaivara vallas. Planeerib, organiseerib ja viib läbi Vaivara Huvikeskuse
laste- ja noorteüritusi. Osaleb Vaivara Huvikeskuse ülevallaliste ürituste läbiviimisel.
· Planeerib, koostab ning vajadusel juhib projekte laste- ja noorsootöö, elukestva õppe, lõimumise ning
muuseumipedagoogika valdkonnas.
· Abistab muuseumitöö spetsialiste haridusprogrammide ning isamaalise kasvatustöö korraldamisel. Teeb
koostööd koolide, omavalitsuste ning ettevõtetega, et tutvustada Vaivara Huvikeskuse teenuseid ning
programme.
· Osaleb Vaivara Huvikeskuse huviringide töö planeerimisel, nõustab ja juhendab ringijuhte ning
koordineerib nende tööd.

Kandideerimiseks esitada
· CV;
· haridust tõendava dokumendi koopia;
· Motivatsioonikiri (maksimaalselt 1 lehekülg).

Omalt poolt pakume
· Sõbralikku ja loomingulist kollektiivi
· Motiveerivat töötasu
· Vajadusel abi elukoha otsingul

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata hiljemalt 12.05.2012 aadressile Vaivara Huvikeskus, Poe 3 40102
Ida-Virumaa või e-posti aadressile huvikeskus@vaivara.ee.
Tekkinud küsimustega pöörduda ülaltoodud meiliaadressil või
Vaivara Huvikeskuse juhataja telefoninumbril 53 35 88 64.

 

ssl

Ļščģåš