Uudised-Arhiiv

Narva Kutseõppekeskuse talvise vastuvõtu õppegrupid alustasid õppetööd.

12.02.2013

Narva Kutseõppekeskuses (Narva KÕK) alustasid alanud nädalal talvise vastuvõtuga õppetööd 84 uut õppurit.
 
Kõik õpet alustanud õpivad keskhariduse baasil. Kelneri, turismikorralduse, automaaler (pindade töötleja ja värvija), müügikonsultandi ja tarkvara arenduse tugitehniku erialade riikliku koolitustellimuse õppekohtadel asus õppima 78 ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava programmi KUTSE raames http://www.hm.ee/index.php?0511487 <http://www.hm.ee/index.php?0511487> müügikonsultandi erialal 6 õppijat.

Erialade kelner, turismikorraldus, automaaler (pindade töötleja ja värvija) ja programmi KUTSE raames õppivate müügikonsultantide õppetöö toimub koolipõhises õppes. Õppeaeg on 6 kuud kuni 2 aastat sõltuvalt erialast. Müügikonsultandid ja tarkvara arenduse tugitehnikud õpivad töökohapõhises õppes, kus 2/3 õppetööst toimub ettevõttes.

Programm KUTSE loob perioodil 01.01.2000-01.09.2010 kutseõppes katkestanutele võimalused oma õpingute lõpuleviimiseks ja täiskasvanutele võimalused kutseõppes õppimiseks. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning rakendab Haridus- ja Teadusministeerium. Narva Kutseõppekeskusel on KUTSE programmi raames õppe korraldamisel head kogemused.

„Käesoleva õppeaasta talvise vastuvõtuga alustasid turismikorralduse ja automaaler (pindade töötleja ja värvija) erialade õppegrupid õpingud uute õppekavade alusel,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. „Kooli spetsialistide igapäevatöö erinevate õppimisvõimaluste (kooli- ja töökohapõhine õpe, KUTSE programm) tutvustamisel õppidasoovijatele ja aktiivne koostöö programmi KUTSE juhiga viisid tulemuseni - kõik plaanitud õppegrupid alustasid oma õpingud,“ lisas Veidenbaum.

„Oleme kindlad, et õppijad on motiveeritud omandama Narva Kutseõppekeskuses uue eriala. Samas tasub meenutada, et 2013.aasta on KUTSE programmi viimane aasta, seetõttu ootame õpinguid lõpetama ka teiste erialade, aastatel 2000-2010 õpingud katkestanuid, “ ütles Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist Elyanna Romanova. „Oleme õppe korraldamisel paindlikud, arvestame õppijaga ja infot õppimisvõimalustest saab õppeosakonnast,“ julgustas Romanova.

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1100 õppurit ja töötab 110 inimest.

Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 30 erialal.

Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.

Lisainformatsioon:
Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor
Tel: 356 9342; riina.veidenbaum@nvtc.ee
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist, vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär
Tel: 515 6828, 356 9344; elianna.romanova@nvtc.ee

 

ssl

Ļščģåš