Uudised-Arhiiv

Suvelaagrite projektide konkurss

16.04.2009

Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill kuulutab välja projektikonkursi vähekindlustatud perede lastele suunatud suvelaagrite toetamiseks.
 

Projektide sihtrühmad: paljulapseliste perede lapsed, puuetega lapsed, laste- ja turvakodude ning vähekindlustatud perede lapsed. Toetust saavad laste ja noorte (alla 25 aastaste) suvelaagrid.

 

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused.

 

Konkursi vahendite maht on 700 000 Eesti krooni. Maksimaalne toetus projekti kohta on 50 000 krooni.

 

Abikõlblikud kulud:  huvi- ja arendustegevuseks vajalikud vahendid , transport, toitlustamine, juhendaja tasu, osavõtumaks vähekindlustatud perede lastele, muud projekti elluviimiseks hädavajalikud kulud.

 

Projekt peab olema ellu viidud perioodil 25.mai kuni 1.september 2009.

 

Taotlejad peavad esitama avalduse, mis sisaldab:

 

1. Organisatsiooni nimi ja aadress (nimi, aadress, telefon, e-mail)

2. Organisatsiooni registrikood

3. Kontaktisiku(te) nimi ja aadress ja telefoninumber

4. Taustinformatsioon organisatsiooni kohta (kuni üks lk): tegutsemise eesmärk, elluviidud projektid, töötajate/vabatahtlike arv, koostööpartnerid, varasemad toetajad jmt

5. Projekti sisu:

    millal ja kus suvelaager toimub

    miks ja kelle jaoks suvelaager organiseeritakse, inimeste arv

    töötajate/vabatahtlike arv, kes suvelaagrit aitavad läbi viia, nende panus tegevustesse

    suvelaagri kogumaksumuse detailne eelarve (Eesti kroonides) koos planeeritud      tegevustega (tooge selgelt välja summa, mida küsite Heategevusfondilt ja märkige teised toetajad). NB Eelistatud on projektid, kuhu on kaasatud partnerid, kes panustavad eelarvesse!

Avaldused palume saata hiljemalt 4. maiks 2009 meili teel aadressile: holland@online.ee

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 20. mail veebileheküljel www.paikeselill.ee

 

ssl

Ļščģåš