Traumad

2009. aastal suri vigastuste ja mürgituste tagajärjel Eestis kokku 1278 inimest. Neist rohkem kui sada olid 15-24 aastased noored, enamuses noormehed. Vigastused ja mürgistused moodustavad ligi 2/3 kõigist noorte surmapõhjustest. 2009. aastal vajas trauma tõttu ravi ligi 20 000 noormeest ja 10 000 15-24 aastast neidu. Lisaks raskeimatele surmaga lõppevatele juhtumitele võib mõtlematu teo tagajärjeks olla invaliidistumine või jääv tervisekahjustus, mis toob kaasa pikaajalise ravi, töö- ja õpiaja kaotuse, ellu jäävad viimata plaanid ja unistused.

Vigastused tekivad tavaliselt teatud olukorra ja tingimuste koostoimel. Kui juuakse alkoholi, väheneb reaalsustaju ja tegevuse ohtlikkust ei hinnata adekvaatselt. Riski võtmist võib põhjustada ka seltskonna tunnustus sellele. Kui olukord tundub olevat ohtlik ja kontrolli alt väljas, peab leidma endas jõudu sekkuda – öelda „ei“ ja keelata sõpru eluga riskimast.


Olulised telefoninumbrid ja veebilehed

112 Häirekeskus – 24 tundi/ööpäevas- eluohtlike ja kiiret abi vajavate terviseprobleemide
korral
www.rescue.ee

1220 Perearsti nõuanne – 24 tundi/ööpäevas - lihtsamate (mitte eluohtlike)
terviseprobleemide korral, juhised esmaseks abiks
www.1220.ee


Vigastuste ennetamise ja ohutusalast teavet ja ülevaadet erinevatest tegevustest selles
valdkonnas järgmistelt kodulehtedelt:

Tervise Arengu Instituudi Terviseinfo portaali eesmärk on aktuaalse info edastamine tervise
edendamise valdkonnas toimuvast. Portaal pakub huvitavat ja ajakohast lugemist nii noortele
kui ka lastevanematele ja erinevate valdkondade spetsialistidele kõikidest inimese ja tema
tervisega seotud küsimustest, sealhulgas vigastuste ennetamisest.
terviseinfo.ee

2004.aastal loodud ohutusportaal annab ülevaate erinevatest vigastuste tekke ja
ennetamisega seotud valdkondadest, mõningaid suuniseid ennetamiseks ja esmaabiks ning
selles vallas tegutsevatest ametkondadest.
ohutusportaal.ee


Eesti Punase risti veebiportaal annab lisaks organisatsiooni tegevusele ja korraldavatele
koolituskursustele infot ka esmaabi põhimõtetest, s.h pildi- ja videomaterjalina
http://www.redcross.ee/et/firstaid.html

 

ssl

Пример