Narkomaania

Narko.ee - uus veebileht räägib narkootikumidest ausalt

Alates käesoleva aasta märtsikuust on internetis võimalik tutvuda uue veebileheküljega www.narko.ee, kust noored leiavad põhjalikku informatsiooni narkootikumide kohta nii eesti kui vene keeles.

Lehekülje loomine on ajendatud sellest, et noored ei ole piisavalt hästi kursis narkootikumide ja nende tarbimisega seotud ohtudega. Info, mis narkootikumide kohta noorteni jõuab on tihti väär ning moonutatud. Teavet uimastite, nende toime ja mõjude kohta hangivad noored enamasti televiisorist või sõpradelt. Paljuski just seetõttu ringleb noorte seas narkootikumide kohta kõikvõimalikke müüte ja valeuskumusi.

Erinevad uuringud näitavad, et uimastite pruukimine Eesti noorte hulgas on viimaste aastate jooksul järsult tõusnud. Kui 1995. aastal oli Eesti õpilastest hulgas uimasteid proovinuid 7%, siis 2003. aastal juba 24%. Viimased uuringutulemused näitavad, et vähemalt korra elus on narkootikume proovinud kogunisti 34,8% ehk enam kui kolmandik 16-24 aastastest noortest. Samas on noorte teadlikkus narkootikumidest jätkuvalt väga madal.

Kõige üldisemas mõttes on narkootikumid kõik sellised ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist. Tavaliselt kutsutakse narkootikumideks siiski aineid, mida inimesed kasutavad joobe või naudingu saamiseks, aga mis on seadusega keelatud ning tervisele ohtlikud. Narkootikumid võivad olla kas looduslikku päritolu (näiteks kanep) või tehakse neid keemiliselt (näiteks LSD).

Eesti keeles kutsutakse narkootikume ka uimastiteks. Lisaks on igal uimastil oma nimi ja tavaliselt ka hulk hüüdnimesid. Omamoodi narkootikumideks võib pidada ka alkoholi ja tubakat. Nende kasutamine ei ole lihtsalt seadusega keelatud. Sajanditega on alkoholist ja tubakast saanud kultuuri osa, nende ärakeelamine pole lihtsalt enam õnnestunud. Küllap on põhjus ka selles, et alkohol ja tubakas pole mõõdukates kogustes tervisele siiski nii ohtlikud kui "päris" narkootikumid.

Kõigest uimastitega seonduvast saab lugeda leheküljelt www.narko.ee.
Samas saab alla laadida ka videosid, tirida MP3 faile, täita narkotesti jpm.


Narkomüüdid

Müüt: Amfetamiiniga on hea eksamiteks õppida.

Mõned inimesed usuvad, et amfetamiin aitab pingelisel perioodil keskenduda, näiteks kiirel eksamiperioodil õppida.

Tegelikult tekitab amfetamiin ka kurnatust ja mäluhäireid. Päris kiiresti võib tekkida vaimne sõltuvus, ning ilma selle aineta ei suudetagi enam õppida. Pealegi, amfetamiini ostes ei saa sa kunagi kindel olla, et sa ei tarbi mürgise lisanditega ainet. Nii võib juhtuda, et eksami asemel satud hoopis haiglasse.

Müüdi lükkab ümber ka tõdemus, et inimesed on erinevad: mõned jäävad ruttu sõltuvusse, teised jälle aeglasemalt. Ning alati võib juhtuda, et just sinule satub ebapuhas narkootikumipartii, mis viib su haiglasse või hauda.

Müüt: Narkootikumid ei ole ilmselt kuigi ohtlikud.

Mõni inimene arvab nii: minu sõbrad kasutavad narkootikume ja neil ei paista olevat mingeid probleeme ega tervisehäireid. Miks ei võiks ka mina kasutada ja sellest puhtalt välja tulla?

Tegelikult on paljud uimastitega hätta jäänud noored hiljem rääkinud, et eeskujuks olnud sõbrad polnud suuremad uimastitarvitajad. Mõnikord lihtsalt laiatakse teemaga rohkem kui tegelikult kasutatakse.

Müüt: Kokaiin on märk, et kuulud rikaste ja ilusate hulka.

On tõsi, et kokaiinitarvitajate hulgas on mitmeid kuulsaid inimesi.

Aga palju rohkem on kokaiinisõltlastest asotsiaale, pätte ja kurjategijaid. Kindlasti ei tee triibu tõmbamine kedagi edukaks. Kui loed kokaiini ohtlikkusest ja kahjulikust mõjust, saad isegi aru, miks.

Müüt: Nädalavahetustel peol ecstasyt võtta ei tee kellelgi kurja.

Tegelikult ei ole ecstasyt ostes võimalik kindlaks teha aine puhtust, alati võib just sulle sattuda mürgiseid lisandeid sisaldav tablett.

Ecstasy kurnab organismi väga, palju rohkem kui näiteks alkohol. Ning ecstasy tekitab päris kiiresti vaimset sõltuvust.

Müüt: Ma ei ole sõltuvuses, võin iga kell järele jätta kui tahan.

Mõned inimesed, kes vahel harva narkootikume kasutavad, arvavad, et nad võivad narkootikumide tarvitamise alati lõpetada. Arvatakse, et väikesed kogused ei tekita veel probleeme.

Tegelikult tekitavad paljud narkootikumid päris kiiresti vaimse sõltuvuse. Sellise sõltuvuse tekkimist on raske märgata, inimene arvab, et suudab igal hetkel uimasti tarvitamisest vabaneda. Tegelikult see aga nii ei ole, uimasteid maha jätta on palju raskem kui näiteks suitsetamisest loobuda.

Müüt: Kanep ei tekita sõltuvust.

Paljud inimesed usuvad, et kanep on kahjutum ka tubakast ning selle kasutamine peaks olema seadusega lubatud.

Samas on tõestatud, et kanep tekitab vaimset sõltuvust. Kui tubakas rikub üksnes inimese tervist, siis kanep tekitab veel ka näiteks mäluhäireid. Sageli on pikaajalised kanepisuitsetajad apaatsed ja teotahtetud. Kanep on ka väga ohtlik liikluses.

Müüt: Kõik teavad narkootikumidest palju ja on neid proovinud.

Paljud noored arvavad, et nende sõbrad teavad narkootikumidest palju, on kõiki aineid proovinud, tunnevad nende mõjusid ja nende juttu võib uskuda.

Tegelikult liigub narkootikumide kohta uskumatult palju valeinfot, ka nende inimeste hulgas kes ise narkootikume kasutavad. Isegi pikaajalised kasutajad teavad narkootikumidest üllatavalt vähe. Kui sa selle lehekülje läbi loed, tead kindlasti asjast rohkem kui enamik su sõpru.

Müüt: Narkodiiler näeb välja nagu pätt.

Paljud noored arvavad, et narkootikume müüvad kurjategija välimusega tegelased. Või siis teevad seda asotsiaalid või sellised värvikad tüübid, nagu vahel filmidest näha.

Tegelikult on narkodiiler samasugune inimene nagu sina. Kõige sagedamini ostetakse uimasteid oma sõprade-tuttavate käest. Välimuse järgi ei ole tavaliselt aru saada, kes on narkodiiler. Hoolimata oma tavalisest välimusest on selline inimene kurjategija.

 


Millised on karistused narkootikumide omamise ja müümise eest?

Eesti seaduste järgi vastutab inimene alates 14. eluaastast ise oma tegude eest. 

Narkootilise või psühhotroopse aine arsti ettekirjutuseta tarvitamist või väikeses koguses ebaseaduslikku valmistamist, omandamist või valdamist loetakse väärteoks. Selle eest karistatakse rahatrahviga kuni 12 000 krooni või arestiga kuni 30-päeva.

Väärteost saab kriminaaltegu, kui leitud uimastikogusest piisab narkojoobe tekitamiseks kümnele inimesele. Sõltuvalt uimastist ja selle kvaliteedist võivad need kogused teinekord olla väga väikesed.

NB!  Ka väikeses koguses narkootikumide viimise eest üle riigipiiri karistakse kriminaalkorras, rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega ning siin ei aita enam väide, et uimasti on vaid enda tarbeks. 

Unimaguna, kanepi või kokapõõsa ebaseadusliku kasvatamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Kui selle teo on toime pannud grupp inimesi või inimene, kes on varemgi narkootikumide tõttu seadusega pahuksis olnud, karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega.

Narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku edasiandmise või vahendamise eest, samuti selle väikeses koguses ebaseadusliku valmistamise, omandamise või valdamise eest edasiandmise eesmärgil karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Narkootilise või psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku valmistamise, omandamise, valdamise, edasiandmise, vahendamise, veo või muu ebaseadusliku käitlemise eest karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega. Kui seda teeb inimene, kes on varemgi uimastite tõttu seadusega pahuksis olnud, või kui tegu pannakse toime grupi poolt, karistatakse kolme- kuni viieteistaastase vangistusega.

Täisealise isiku poolt narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku edasiandmise eest nooremale kui kaheksateistaastasele isikule karistatakse kuni viieaastase vangistusega. Kui edasi anti narkootilist või psühhotroopset ainet suures koguses, karistatakse kolme- kuni viieteistaastase vangistusega.

Kui narkootikumide edasiandmise eesmärk on alaealise kihutamine narkootilise või psühhotroopse aine edasiandmisele või sellele kaasaaitamine, siis karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isiku kallutamise eest narkootilise või psühhotroopse aine või muu uimastava toimega aine ebaseaduslikule tarvitamisele või nooremale kui kaheksateistaastasele isikule sellise aine ebaseadusliku manustamise eest karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega. Kui seda teeb aga inimene, kes on varemgi narkootikumide tõttu seadusega pahuksis olnud, või kui sama tegu on toime pandud grupi inimeste poolt, karistatakse kolme- kuni viieteistaastase vangistusega.

ssl

Пример