Keskusest

Selle vormi abil Te saate jagada meiega oma teadmisi ja kogemusi, täiendada olemasolevat infot ja moodustada lisainfolehte. Informatsioone saatmise pärast meie administraatorid kontrollivad seda ja panevad portaalis. Küsimused vormi täitmisest ja tööst Te võite küsida sellel aadressil info@noortek.ee või kasutada vormi. Aitäh koostöö eest!
Siin saate jagada kogemusi, infot või linke
  Pealkiri *    
  Teie info *     This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
  Allikas ja teie nimi *    Sisesta pildil olev tekst *   
   
Me oleme kohaliku omavalitsuse asutus, mis asutati 1998. a veebruaris eesmärgiga koordineerida ja arendada noorsootööd Narvas.
Meil on...
Me pakume hulgaliselt infot, kontakte, õppevisiite; võimalusi osaleda noorsoovahetustes ja seminarides ning teisi põnevaid tegevusi.
 
Oleme loodud linna noortele, noorte gruppidele, noorte ühendustele, noorsootöötajatele ja noorsootööga seotud inimestele.
 
Tegeleme noorsootöö arenguteenistusega
Valmistame ette ning käivitame programme kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldamiseks ja arendamiseks; korraldame noorsoouuringud, analüüsime noorsootöö arengut linnas jne.
 
Pakume info- ja nõustamisteenistus
Kogu infot noortest ja noortele. Narva Noortekeskus korraldab noorsootöötajate ja noorteühenduste vahelise võrgustiku tööd.
Info- ja nõustamisteenistuse peaeesmärgiks on info hankimise ja kasutamise võimaluse tagamine noortele, lähtudes nende huvidest ja vajadustest. Teenistusel on mahukas infobaas, mis sisaldab infot õppimis- ja tööturuvõimalustest ning sotsiaalteenustest, vaba aja veetmise võimalustest jne.
Nõustame ning abistame noorteühendusi ja noorte gruppe finantstoetuste ning projektitaotluste küsimustes, osutame programmidealast nõustamist, samuti igapäevast kodanike nõustamist erinevates noorsootöö küsimustes jm.
 
Noorsootegevusteenistus.
 Noorteühendustel on võimalus kasutada Narva Noortekeskuse ruume, saada abi projektide kirjutamisel ja korraldamisel. Korraldatakse erinevaid noorteüritusi; tegutsevad Noorteparlament, vabatahtlikud jpm.
 
Koolitusteenistus   annab erinevate alade noorsootöötajatele, noorteliidritele ja noortele võimaluse osaleda lühi- ja pikaajalistel koolituskursustel.
 
Avatud kohvik-klubi “EXIT” on koht, kus kasutatakse avatud noorsootöö meetodit, kuhu võib tulla iga noor, sõltumata tema rahvusest, vanusest, naha värvist jm ning veeta oma vaba aega. Kohvikus on võimalik mängida piljardit, koroonat ja teisi lauamänge. Kohvik-klubis EXIT on võimalus korraldada temaatilisi üritusi ja osaleda teiste korraldatud üritustel.
 
 
Meie kontaktid
Narva Noortekeskus

Vestervalli 9, 20307 Narva

Tel. +372 35 91629

e-mail: info@noortek.ee
nnk.noortek.ee
ssl

Ļščģåš