Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
aken
NIVOO1
euroopa noored
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
nip
 

Uudised-Arhiiv

 

Õpikoda õppimisest: kuidas toetada noorte mitmekülgset arengut?

28.08.2008

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürool on hea meel kutsuda Teid kahepäevasesse õpikotta, mis toimub 17.- 18. septembril 2008 Tallinnas.
 
Mis on õpikoda? See on hea võimalus mitteformaalse õppe praktikutele tutvuda Euroopa noorsootöö uudismõistetega nagu võtmepädevused ja Noortepass. Sisukas koht noorsootöötajatele mõtestamaks enda õppimist. Kasulik aeg noortejuhendajatele noorte õppimisoskuse ning analüüsivõime arendamiseks.
 
Kuidas õppida õppima? Mis on võtmepädevused, millest üha enam räägitakse ja kuidas on need seotud noortevaldkonnaga? Kuidas toetada noorte eneseanalüüsioskuste arengut? Just neile küsimustele kõnealune koolitus keskendubki. Lisaks tutvustame Noortepassi (ingl. k. YouthPass) – programmi Euroopa Noored raames väljatöötatud vahendit mitteformaalse õppimise tunnustamiseks.
Esimesel päeval keskendume osalejate endi isiklikule arengule õppijana, õppimise olemuse mõistmisele ning võtmepädevuste selgitamisele. Teisel päeval vaatame erinevaid viise, kuidas on võimalik noori ja projektides osalevaid kolleege, noorsootöötajaid nende õpiprotsessis toetada.
 
Õpikotta ootame noorsootöötajaid ja noortejuhte, kes on juba viinud ellu projekte programmi Euroopa Noored raames või kes on mõnd sellist projekti ettevalmistamas. Et Noortepassi saab esmajärjekorras kasutada rahvusvaheliste noortevahetuste (alaprogramm 1.1.), rahvusvaheliste koolitustegevuste ja võrgustike (alaprogramm 4.3.) ning Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (alaprogramm 2) projektides, on eelkõige oodatud nimetatud alaprogrammidega seotud huvilised.
Õpikoda juhendavad programmi Euroopa Noored koolitajad Elina Kivinukk ning Piret Jeedas. Koolituse töökeeleks on eesti keel.
Koolitus toimub 17.-18. septembril 2008 Tallinnas. Õpikoda algab 17.septembril kell 11.00 (kaugemalt tulijatel on võimalus saabuda toimumiskohta eelmisel õhtul) ning lõpeb teisel päeval hiljemalt kell 16.00.
Õpikojaga seotud kulud (majutus ja toitlustus koolituse vältel, õppematerjalid, koolitajate jm läbiviimisega seotud kulud) katab Euroopa Noored Eesti büroo. Osalejatel palutakse katta kulud koolituse toimumispaika ja tagasi.
 
Osalemisest huvitatutel palutakse täita taotlusvorm http://euroopa.noored.ee/node/1361 ja saata see hiljemalt 3. septembriks: e-post: ully@noored.ee või faks: 6979 226.

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš