Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
NIVOO1
aken
nip
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
110
 

Uudised-Arhiiv

 

Projektikonkursi "Seltsis on segasem 2" väljakuulutamine

02.09.2008

Haridus- ja Teaduministeerium kuulutab välja avaliku projektikonkursi, mis on suunatud „Noorsootöö strateegia 2006-2013” eesmärkide elluviimisele.
 
2008. aastal väljakuulutatava projektikonkursi prioriteet on toetada mitmekesiste võimaluste loomist noorte osaluseks kohalikul tasandil.
Konkursi eesmärk on toetada tegevusi, mis:
·         loovad noortele uudseid ja huvitavaid võimalusi osaleda erinevates otsustusprotsessides;
·         on suunatud noorte osalemisharjumuse kujundamisele;
·         on jätkusuutlikud ja mille tegevused kestavad 3 kuud kuni 1 aasta;
·         kaasavad seni kõrvaltvaataja rollis olnud noori.
 
Taotlus tuleb saata 1. novembriks 2008. a Haridus- ja Teadusministeeriumile, Munga 18, 50088 Tartu. Toetust võib taotleda KOV, MTÜ, SA, noorsootööasutus, üldhariduskool. Toetust ei saa noorteühingute aastatoetuse taotlejad.
 
Toetuse eraldamine on reguleeritud haridus- ja teadusministri määrusega "Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoouuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja kord" (http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=6323). Projektikonkursi prioriteet, eesmärgid ja tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga (http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=7626).
 
Täpsemat teavet projektitoetuse taotlemise ja eraldamise kohta saab 11. septembri infopäeval Tartus, aadressil Kompanii 2. Lisainfo www.hm.ee (noorele, rahastamine).

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš