Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
NIVOO1
110
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
aken
euro26
 

Uudised-Arhiiv

 

EUROOPA TÖÖMESS 2008

04.09.2008

EURES Eesti korraldab EUROOPA TÖÖMESSI 2008, kuhu tasub tulla kõigil, kellel on soov töötada Euroopas. Euroopa Töömess 2008 toimub 26.septembril Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2, Tallinn ja on avatud kõigile huvilistele kell 10:00 kuni 19:00. Osalemine on tasuta.

 
Euroopa tööhõivepäevad said alguse 2006. aastal – Euroopa töötajate liikuvuse aastal – ja võitsid kohe laialdase populaarsuse. Kogu Euroopas toimuvad septembris ja oktoobris üheaegselt töömessid ja teabeüritused. Eelmisel aastal osales 230 linnas toimunud 500 üritusel üle 200 000 inimese.
Enne teise riiki minekut tekib inimestel tavaliselt palju küsimusi: Millised on ohud välisriigis töötamisel? Mida positiivset annab mujal riikides töötamine? Milline on konkreetse sihtriigi palgatase? Kus on vaja end registreerida? Töömessi eesmärk on anda võõrsile minejatele võimalikult palju informatsiooni elamis- ja töötamisvõimaluste kohta Euroopas.
Kasulikku teavet jagavad EURES nõustajad mitmest riigist: Rootsist, Saksamaalt, Norrast, Soomest, Lätist, Küproselt, Poolast, Hispaaniast ja Inglismaalt.
Lisaks nõustavad soovijaid Europassi ja Soome Tööturu Infokeskuse esindajad. Küsimustele vastavad Maksu- ja Tolliameti ning Sotsiaalkindlustusameti asjatundjad, kellelt saab vastused Euroopas maksukorraldust, ravikindlustust, lastetoetusi, pensione ja muid sotsiaalkindlustusskeeme puudutavate küsimuste osas.
 
Huvilistele jagatakse infovoldikuid, tehakse ettekandeid erinevate maade töö – ja elamisvõimalustest (inglise keeles) Kohapeal toimuvad intervjuud otse tööandjatega Soomest, Rootsist, Taanist ja Norrast!
 
Lisateavet saab tel 626 3254, 625 7718.
 
 
Taustainfo: EURES (European Employment Services) on 1993. aastal loodud üle-euroopaline töövahenduse võrgustik, mis koondab enam kui 750  EURES nõustajat üle Euroopa.
EURES ühendab Euroopa Komisjoni ja võrgustikus osalevate riikide riiklikke tööturuasutusi:
Austria,  Belgia,  Bulgaaria, Eesti,  Hispaania,  Iirimaa,  Island,  Itaalia, Kreeka,  Küpros,  Leedu,  Liechtenstein,  Luksemburg,  Läti, Madalmaad,  Malta,  Norra,  Rumeenia, Poola,  Portugal,  Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.
EURESe eesmärk on pakkuda teavet ja nõustamist ning tööjõu/töökoha leidmist toetavaid teenuseid, mis aitavad leida tööotsijatel tööd ja tööandjatel töötajaid 31 Euroopa riigis. Euroopa tööalase liikuvuse portaal http://eures.europa.eu annab võimaluse valida üle 1,2miljoni tööpakkumise hulgast, ning tööotsijatele võimaluse avaldada oma CV veebilehel ning tööandjatel sisestada töökuulutusi ja otsida andmebaasist sobivaid kandidaate. Eestis pakub EURESe teenust Tööturuamet. Kõik EURES teenused on tasuta.
 
Lisateavet EURESe kohta saab Euroopa EURES portaalist http://eures.europa.eu , Eesti EURES veebilehel www.eures.ee ning kõikides Tööturuameti esindustes www.tta.ee
 
Manusena lisatud Euroopa Töömessi kuulutus ja väljaanne EURES&You, mis on pühendatud Euroopa Tööhõivepäevadele, mis toimuvad üle Euroopa.

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ïðèìåð