Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
aken
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
110
euro26
euroopa noored
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

Noortevaldkonna uudised

24.08.2009

August 2009

1. ENTK saab 10 aastaseks

2. Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 logo ja hüüdlause konkurss

3. Koolirahu 2009 kuulututakse välja Rakveres

4. Euroopa Nõukogu videokonkurss

5. Projektikonkurss „Meie Eesti” II taotlusvoor
 

ENTK saab 10 aastaseks  

1999. a. andis haridusminister Tõnis Lukas oma määrusega korralduse moodustada alates 26. augustist  noorsootöö valdkonna arendamiseks ja jõustunud noorsootöö seaduse täitmiseks Eesti Noorsootöö Keskus, mis on keskuse ametlik loomiskuupäev. ENTK eelkäijaks oli riigi huvikool Eesti Noorsoo Algatuskeskus, mis loodi juunis 1994 endise noorte turismimaja baasil. ENTK on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö suunamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames. Eesti Noorsootöö Keskuses toimub noorte valdkonna arendamine vastavalt Noorsootöö strateegia 2006-2013 eesmärkidele ja meetmetele.

 

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 logo ja hüüdlause konkurss

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 logo ja hüüdlause konkursil võivad osaleda kõik, keda vabatahtlik tegevus inspireerib ja kes soovivad anda oma panuse 2011. a. vabatahtlike jõupingutuste tähistamisse, pannes sõnadesse (hüüdlause) või väljendades pildiga (logo) neid väärtusi, mida vabatahtlik tegevus Euroopas esindab. Konkurssi "Let's slogo!" korraldab Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 Allianss. Konkurss toimub kodulehel www.eyv2011.eu, kus materjalid tõlgitakse ja avaldatakse jooksvalt erinevates Euroopa keeltes. Kui te soovite konkursil osaleda ja oma ettepanekud esitada, siis palun tutvuge hoolikalt konkursi tingimustega. Ettepanekuid saab esitada 17 augustist 18 septembrini kodulehe rubriigis "Esita oma logo ja hüüdlause" ("Submit your logo and slogan"). Konkursi finalistid kutsutakse Brüsselisse auhinnatseremooniale.

 

Koolirahu 2009 kuulutatakse välja Rakveres

Koolirahu mudeli on loonud Soome õpilased ning Mannerheimi Lastekaitse Liit. Koolirahu hakati juurutama 1990. a. alguses ning sellest on saanud Soome koolisüsteemis mitteformaalse hariduse tugevdamise nurgakivi. Eestis algatati Koolirahu programm 1999. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel, koostöös MTÜ T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis), Eesti 4H ja Eesti Õpilasomavalitsuste Liiduga. Järgnevate tegevusaastate jooksul liitus programmiga erinevate tegevuste näol Eesti Politsei, Lastekaitse Liit, Eesti Gaidide Liit, Noored Kotkad, Euroopa Noored, UNICEF, MTÜ Naabrivalve: koolivalve, Eesti Noorteühenduste Liit. Alates 2008. aastast on Koolirahu programmi eestvedajaks Lastekaitse Liit. Käesolevaks ajaks on kasvanud nii koostööpartnerite kui ka liitunud koolide arv. Koolirahu programmi eesmärgiks on  saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla.

Lisainfo: http://www.rakvere.ee/index.php?main=447&newsID=3615; www.koolirahu.eu

 

Euroopa Nõukogu videokonkurss

Noorte ja Spordi Direktoraat ning Euroopa Nõukogu kutsuvad noorte inimõiguste alase hariduse foorumile 4.-18. oktoobril 2009.a. Euroopa noortekeskuses Budapestis. Foorumist võtab osa ligi 200 noorteorganisatsioonide esindajat. Ühtlasi kutsub Noorte ja Spordi Direktoraat üles saatma ürituse jaoks lühivideosid. Videokonkursi kriteeriumid:

- video peab olema adresseeritud foorumist osavõtjatele ning Euroopa Nõukogus töötavatele inimestele;
- lisama foorumile juurde noortepärasust;
- kajastama oma kogemust Euroopa Nõukoguga ning andma edasi ka oma sõnumi inimõiguste vallas töötavatele organisatsioonidele;
- video pikkus võib maksimaalselt olla kuni 1 min.

Lisainfo: http://www.coe.int/t/dg4/youth/News/News/019_Forum_HRE_en.asp

 

Projektikonkurss „Meie Eesti” II taotlusvoor

24. augustil kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja avaliku projektikonkursi „Meie Eesti“ teise taotlusvooru.

Konkursi eesmärk on anda Eesti ühiskonnast ja Eesti ajaloost praktilisi teadmisi erinevate siin elavate rahvaste esindajatele, sh kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele. Konkursi sihtgrupiks on 12.-23. aastased koolinoored.

Konkursi raames on kavas luua ja edendada kontakte ning suhtlust eesti ja muu emakeele ning kultuuriga noorte vahel sallivuse, võrdsete võimaluste ja kultuuriteadlikkuse suurendamiseks.

 

Lisainfo: http://www.meis.ee/est/konkursid/tkonkursid/uudised/index.php?newsID=1878

 

Enamik inimesi on tapselt nii onnelikud, kui onneliku nad on otsustanud olla.

A. Lincoln

 

Haridus-ja Teaduministeeriumi uudiskirja tellimine http://www.hm.ee/index.php?044656

 

Noortevaldkonna uudised edastas

Jaanika Palm

Peaekspert (välis- ja avalikud suhted; rahvusvaheline noorsootöö)

Eesti Noorsootöö Keskus

Tel. 7 350 389

GSM: 556 355 29
E-mail: jaanika.palm@entk.ee
www.entk.ee

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš