Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
NIVOO1
aken
110
euroopa noored
euro26
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
 

Uudised-Arhiiv

 

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja projektikonkursi MEIE EESTI

27.08.2009

Konkursi otsene eesmärk on anda teavet ja praktilisi kogemusi elamiseks ja õppimiseks/töötamiseks Eestis. Tegevustesse peavad olema kaasatud Eestis elavad Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud.

 

Konkursi raames toetatakse ettevõtmisi põhikoolide, gümnaasiumide ja põhihariduse baasil õpet võimaldavate kutseharidusasutuse õpilastele – Eesti riigi ajaloo ning kultuuriloo ja tänapäevaga seonduvaid üritusi, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo ainekava õpitulemuste saavutamisele kaasa aitavaid ning õpilaste sotsiaalse pädevuse kujundamist toetavaid tegevusi soodustavaid ettevõtmisi (näit. täiendkoolitusi õpilasomavalitsuse ja koolilehtede/kooliraadio toimetuste liikmetele, ekskursioone ja õppekäike, arutelufoorumeid, jne).

 

Konkursil saavad toetust taotleda riiklikud üldhariduskoolid, kohalike omavalitsuste hallatavad asutused (üldhariduskoolid ja kutsekeskharidust andvad kutseõppeasutused), riiklikud kutsekeskharidust andvad kutseõppeasutused, eraüldhariduskoolid ning kutsekeskharidust andvad erakutseõppeasutused.

Konkurssi rahastatakse riigieelarvest ja Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.

 

Taotluste esitamise tähtaeg: 23. september 2009 kell 16.00.

 

Taotlused tuleb esitada Integratsiooni Sihtasutusele, Liimi 1, III korrus, 10621 Tallinn.

Lisainformatsioon: www.meis.ee, Toivo Sikk, toivo.sikk@meis.ee, 6599 850

 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš