Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
110
NIVOO1
aken
euroopa noored
nip
euro26
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

03.09.2009

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 31.08.2009
 

 

Teaduskompetentsi Nõukogul uus koosseis

Vabariigi Valitsuse 4. juuni korralduse „Teaduskompetentsi Nõukogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ kohaselt asub 1. septembrist ametisse Teaduskompetentsi Nõukogu uus koosseis:
Volli Kalm – esimees, Tartu Ülikooli professor;
Rein Küttner – aseesimees, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Jaan Aarik – Tartu Ülikooli vanemteadur;
Martin Ehala – Tartu Ülikooli vanemteadur;
Riho Gross – Eesti Maaülikooli vanemteadur;
Rainer Kattel – Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse instituudi direktor, professor;
Pärt Peterson – Tartu Ülikooli professor;
Meelis Pärtel – Tartu Ülikooli professor;
Eero Vasar – Tartu Ülikooli arstiteaduskonna füsioloogia instituudi juhataja, arstiteaduskonna teadusprodekaan, professor.
Teaduskompetentsi Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aas taks Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul. Haridus- ja teadusministrile esitavad kandidaate nõukogu liikme kohale avalik-õiguslike juriidiliste isikutena tegutsevate ülikoolide rektorid ja Eesti Teaduste Akadeemia. Teaduskompetentsi Nõukogu esimehe ja aseesimehe valib nõukogu oma liikmete hulgast uue koosseisu esimesel istungil.***

Kutseharidus kogub populaarsust

Õpilaste vastuvõtt kutseõppeasutustes on tänavu kulgenud ladusalt, õpperühmad on võrreldes eelmise aastaga komplekteeritud palju arvukamalt. Populaarsemad erialad on juhtimine ja haldus, juuksuritöö, lastehooldus, majandusarvestus ja maksundus, sekretäri ja ametnikutöö, sotsiaaltöö ja nõustamine ning turism. Koolidest on kõige suurema konkurentsiga Tartu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tallinna Teeninduskool.

***

Eestikeelse õppe võimalused Soomes laienevad

Minister Tõnis Lukas külastas 19. augustil Helsingis Latokartano kooli, kuhu on koondunud Helsingi linna poolt pakutav eesti-soome kakskeelne õpe. Käesoleval õppeaastal avati Latokartanos uus põhikool, kus tegutseb viis eesti klassi. Eestist pärit õpilaste arv on juba üle saja. Esmakordselt hõlmab kakskeelsete klasside süsteem ka põhikooli 7. ja 8. klasse, kus õppekeelteks on eesti ja soome keel. Eestikeelse õppe maht sõltub sellest, kas perel on plaanis naasta Eestisse või jätkab õpilane kooliteed Soomes.

***

Avatud on juurdepääs õppekirjanduse registrile

17. augustist avati Eesti Hariduse Infosüsteemis õppekirjanduse väljaandjatele ja maaletoojatele juurdepääs õppekirjanduse registrile. Alamsüsteemi eesmärk on võimaldada kirjastajatel iseseisvalt õppekirjandus registreerida, samuti võimalus registreeringutega tutvuda.
Lisainfo e-postiaadressil: ehis.tugi@hm.ee.

*** 

Kooliohutuse tagamiseks valmib mitmeid juhendmaterjale

Minister Tõnis Lukas kohtus 12. augustil Politseiameti peadirektor Raivo Küüdiga, et arutada koolitulistamise ja teiste taoliste ohuolukordadega toimetulemiseks vajalike juhendmaterjalide koostamist. Kõne all oli koolide valmisolek erinevate ohuolukordadega toimetulekuks, andmebaaside võimalik ristkasutus ja õigusrikkumiste kohta käiva teabe avalikustamine.

***

Noorte käitumishäiretele hakatakse senisest enam tähelepanu pöörama

Haridus- ja teadusminister kinnitas augusti alguses tegevuskava, mis keskendub noorte käitumishäirete varajasele märkamisele ja asjakohasele sekkumisele juba tekkinud probleemide korral. Tegevused puudutavad käitumishäiretega noori tavakoolides, alaealiste komisjoni saadetud noori ja kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolides õppivaid noori, samuti lapsevanemaid ning noortega töötavaid spetsialiste. Kavas on erikoolide sisuline arendamine ja hoonete, õpikeskkonna uuendamine Tapal ja Kaagveres. Alaealiste komisjonide töös ühtlustatakse menetluspraktika ning parandatakse mõjutusvahendite kättesaadavust ja kvaliteeti, mida alaealiste komisjonid saavad õigust rikkunud noortele kohaldada.

***

Jätkuõpe kõrghariduse poolelijätnutele

Haridus- Teadusministeerium andis 4. augustil Riigikogu rahanduskomisjonile ülevaate struktuuritoetuste kasutamisest 2009. aastal. Täiendavate tegevustena pakuti kõrghariduse valdkonnas välja toetusmeetme majandusbuumi aegadel õpingud katkestanute tagasitoomiseks haridussüsteemi, mis võimaldaks neil oma õpinguid kõrghariduse tasemel lõpule viia. Vahendeid kuni 150 miljoni krooni ulatuses on uutele tegevustele võimalik planeerida ministeeriumile kavandatud struktuurivahendite sihtotstarbe ümbertõstmise tulemusena. Ministeeriumi soov on rakendada uusi meetmeid esimesel võimalusel pärast läbirääkimisi Rahandusministeeriumi ja teiste osapooltega.ÜRITUSED

Kanadas Calgarys toimuvad 1.-7. septembrini rahvusvahelised kutsevõistlused WorldSkills 2009.
Eestit esindavad kuus noormeest: mööblitisler, kokk, plaatija, viimistleja ja mehhatroonikute kaheliikmeline võistkond. Lisaks viibivad kohapeal ametliku delegaadina Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung, tehnilise delegaadina sihtasutuse Innove juhatuse liige Tõnis Arvisto, võistkonna juhina sihtasutuse Innove kutsemeistrivõistlust e koordinaator Maret Tammerand ning ekspertidena viis erinevate kutsealade spetsialisti.
Võistlusi korraldava organisatsiooniga WorldSkills International on liitunud 50 riiki. Eesti on WorldSkills International-i liige alates 2007. aasta algusest. Eestit esindab organisatsioonis SA Innove.
Lisainfo.

***

Tartu Ülikooli eetikakeskus esitleb Domus Dorpatensise ruumides 4. septembril kogumikke "Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis" ja "Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik", samas toimub väärtuskasvatuse seminar.
Esitlusel-seminaril võtavad sõna Tõnis Lukas, Margit Sutrop, Märt Põder, Jüri Ginter, Viive-Riina Ruus, Halliki Harro-Loit jt.
Kava, raamatute tutvustus.


***

9. septembril toimub Tallinnas Nordic Hotell Forumis teadus- ja innovatsioonimeedi a konverents "Bermuda kolmnurk", mis lahkab küsimusi kuhu info kaob ning kes, kas ja mida peaks ette võtma, et sellest kolmnurgast välja saada. Oodatud on teadlased ja innovaatorid, ajakirjanikud, teaduse populariseerijad, teaduse, innovatsiooni ja meedia vahendajad, üliõpilased, õpetajad ja kõik teised huvilised.
Registreerimine ja lisainfo.

KONKURSID, STIPENDIUMID

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 2009. aasta hariduspreemia ja reaalteaduste eripreemia kandidaate saab esitada 16. septembrini (k.a). Kultuurirahastu nõukogu annab välja kolm hariduspreemiat väärtuses 75 000, 55 000 ja 45 000 krooni, mida rahastab Sampo pank.
Osa võtma on oodatud haridusalaga seotud inimesed, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhi või töötajana, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamise ja ellurakendamisega või ametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel. Esmakordselt antakse sel aastal välja Vabariigi Presidendi reaalteaduste preemia, mille suurus on 60 000 krooni.
Lisainfo.


***

EENet ja Tartu Observatoorium kuulutavad rahvusvahelise astronoomia-aasta puhul välja arvutijoonistuste võistluse "Uudista universumit". Joonistada võib planeete ja komeete, tähti ja terveid galaktikaid, astronoome ja kosmona ute. Osaleda võib igaüks: noor ja vana, kogenud taevavaatleja ja oma esimeste tähtkujude avastaja. Aega universumiuudiste piltide joonistamiseks on kuni 15. novembrini 2009.
Võistlustööde esitamine: http://joonistaja.eenet.ee.  

***

Alates 2. septembrist on Eesti Rahva Muuseumi Postimuuseumis (Rüütli 15, Tartu) avatud uus näitus "Jutt pikk, Ats lühike ehk krihvlist digipliiatsini". Näitus toob Jüri Käosaare kogudest külastajateni pliiatsi ajaloo ning tutvustab väikese eseme suurt rolli meie elus. Näituse raames toimuvad kord kuus erinevad üritused ning toimub fotokonkurss "Pliiats pildil".
Lisainfo.


***

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annab välja stipendiume üliõpilastele ja gümnaasiumiõpilastele Tiina Tammani fondist. Et ärksa mõtlemisega noori leida, toimub igal sügisel esseekonkurss. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober.
Tingimused ja ankeet.


***

Integratsiooni Sihtasutus kogub ühiskonna turvalisuse, avaliku korra, avaliku halduse, hariduse ja tervishoiu asutuste ettepanekuid eesti keele õppe korraldamiseks ebapiisava eesti keele oskusega töötajatele. Selleks on korraldatud infopäevad 27. august il Jõhvis ja Narvas ning 7. septembril Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis. Ettepanekute esitamise tähtajad on 25. september ja 25. november 2009.
Lisainfo.


UUED MATERJALID

Haridus- ja Teadusministeerium andis iga-aastase kogumiku „Haridus ja teadus Eestis“ tänavu välja veebiraamatuna.
Eestikeelne kogumik on leitav aadressil www.hm.ee/kogumik2009 ning ingliskeelne aadressil www.hm.ee/kogumik2009/en. Kogumik sisaldab statistikat ja tegevussuundade kirjeldust kõigi tähtsamate valdkondade lõikes, milleks on üld-, kutse-, täiskasvanu-, kõrg-, sh õpetajaharidus ning teadus, noorsootöö ja keelepoliitika.


***

Ilmus kutsehariduse uudiskirja 10. number, kust saab lugeda kutsehariduse vallas toimuvast nii Eestis kui mujal Euroopas. Kutsehariduse uudiskirja annab kutsehariduse populariseerimise programmi raames välja SA Innove koostöös Kutseõpetajate Ühinguga.
Elektrooniline uudiskiri asub aadressil http://innove.ee/uudiskiri.

*** 

Finantsinspektsioonil on valminud õpilastele koolitunnis rahaasjade põhitõdede selgitamise abimaterjalina mõeldud veebileht http://kool.minuraha.ee/.  
Portaalis püütakse põhitõdesid rahaasjade kohta selgitada laste pilgu läbi. Räägitakse pangakaardi turvalisest kasutamisest, planeerimisest, säästmisest ja laenamisest. Veebileht on koostatud kevadel toimunud õpilaste lühifilmikonkursi "Mina ja raha" huvitavamate võistlustööde põhjal.

 

* * *
Arhiiv

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš