Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
NIVOO1
aken
euro26
110
Björk - õpi Põhjamaades!
nip
 

Uudised-Arhiiv

 

Noortevaldkonna uudised

21.10.2009

Oktoober 2009

1. Noorsootöö ajakirja MIHUS teine number on ilmunud

2. Haridus-ja Teadusministeeriumi noorteühingute aastatoetuste taotlusvoor on avatud

3. Euroopa Komisjoni konkursikutse regionaalseteks koostööprojektideks

4. Euroopa Komisjoni konkursikutse Euroopa tasandil tegutsevatele noortevaldkonna organisatsioonidele

5. Noore sportlase preemia

6. ESF programmi koolitus „Noorsootöö võimalused tööks vanusegrupiga 7-12"

7. Koolitus „Psühholoogilised käsitlused alaealiste komisjonide töös“

8. Rahvusvaheline seminar „Sotsiaalselt tõrjutud ja vähemate võimalustega noorte kaasamine noorsootöösse” Belgias
 

 

Noorsootöö ajakirja MIHUS teine number on ilmunud

ESF programm "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" raames välja antava ajakirja MIHUS teine number on Internetis lugemisvalmis ning uurib täpsemalt, milliseid seoseid noorsootöö ja tööturu vahel leida võib.

 Loe siit: http://www.mitteformaalne.ee/index.php?file=430

 

Haridus-  ja Teadusministeeriumi noorteühingute aastatoetuste taotlusvoor on avatud

Noorteühingute aastatoetust saavad taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteühingute registrisse kantud noorteühingud, millel on vähemalt 500 liiget ja mille kohalikud üksused tegutsevad vähemalt 5 maakonna territooriumil. Aastatoetuse eraldamine on reguleeritud haridus- ja teadusministri määrusega "Noorteühingute aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja kord". Aastatoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. november.

 

Euroopa Komisjoni konkursikutse regionaalseteks koostööprojektideks 

Konkursi eesmärgiks on toetada piirkondlike ja kohalike (nt omavalitsused) või Euroopa noortevaldkonna organisatsioonide omavahelisi koostööprojekte mitteformaalse õppimise ja noorsootöö valdkonnas. Avalduste esitamise tähtaeg on 1.detsember 2009. Projekti algus peab jääma ajavahemikku 1.aprill - 1.september 2010. Tegevuste maksimaalne kestvus on 24 kuud.

 

Euroopa Komisjoni konkursikutse Euroopa tasandil tegutsevatele noortevaldkonna organisatsioonidele

Konkursi eesmärk on toetada nende organisatsioonide püsitegevust, kes tegutsevad Euroopa tasandil noortevaldkonnas ja järgivad Euroopa üldhuve. Organisatsioonide tegevus peab julgustama noori aktiivselt osalema avalikus elus ja ühiskonnas ning välja töötama ja rakendama Euroopa koostöömeetmeid noortevaldkonnas üldisemalt. Taotlustähtaeg on 9. detsember 2009 kell 12.00.

 

Noore sportlase preemia

Noore sportlase preemia annab välja SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu Vabariigi Presidendi abikaasa allfond. Preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga heade õpitulemustega õppivale noorele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude katteks. Noore sportlase preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 50 000 krooni. Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära arvestades Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda. Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid, juhendajad, koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoja liikmed. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 30.. oktoober 2009 (k.a postitempel).

 

ESF programmi koolitus „Noorsootöö võimalused tööks vanusegrupiga 7-12“

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub noorsootöötajaid 30. oktoober 2009. a. ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames korraldatavale koolitusele „Noorsootöö võimalused tööks vanusegrupiga 7-12“. Koolituse viib läbi oma ala tunnustatud ekspert ja koolitaja Naatan Haamer. Registreerumine koolitusele kestab 26.oktoobrini 2009 või kuni kohtade täituvuseni.

Lisainfo: www.entk.ee
 

Koolitus „Psühholoogilised käsitlused alaealiste komisjonide töös“

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub alaealiste komisjonide sekretäre 6. novembril 2009.a. koolitusele „Psühholoogilised käsitlused alaealiste komisjonide töös“. Koolituse viib läbi oma ala tunnustatud ekspert ja koolitaja Tiina Naarits. Registreerumine koolitusele kestab 28. oktoobrini 2009.

Lisainfo: www.entk.ee

 

Rahvusvaheline seminar „Sotsiaalselt tõrjutud ja vähemate võimalustega noorte kaasamine noorsootöösse” Belgias

 

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja konkursi neljaosaleja leidmiseks rahvusvahelisele noorsootöö alasele seminarile „Sotsiaalselt tõrjutud ja vähemate võimalustega noorte kaasamine noorsootöösse” Belgias 16.-22.11.2009. Seminar toimub EV Haridus- ja Teadusministeeriumi, Belgia Flaami kogukonna ning Baltimaade koostööprotokolli raames. Seminarile kandideerimistähtaeg on 1. november 2009.

Lisainfo: www.entk.ee

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš