Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
nip
aken
euroopa noored
110
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

09.11.2009

Haridus- ja Teadusministeerium.


Uudiskiri 5.11.2009
 

RIIGIKOGUS

Riigikogus olid 28. oktoobril esimesel lugemisel Eesti Teaduste Akadeemiat puudutavad seadusemuudatused, mis täpsustavad akadeemia liikmeskonna koosseisu, muudavad akadeemikutasu määramise korraldust ning akadeemia asutuste asutamise korraldust.
Praegu kehtiva seaduse kohaselt on akadeemikute piirarvuks 60. Kuna akadeemiku staatus on eluaegne, on see piirarv hakanud takistama nooremate aktiivsete teadlaste vastuvõttu akadeemiasse. Seadusemuudatus annab akadeemikutasu kehtestamise aluste ning korra määramise akadeemia nõukogu pädevusse, suurendades nõnda akadeemia iseseisvust. Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seadus jõustub 1. jaanuaril 2010.


VALITSUSES

Vabariigi Valitsus kiitis 22. oktoobri istungil heaks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud kutseharidusstandardi muutmise eelnõu. Sellega tehakse kutseharidusstandardisse muudatused, mis puudutavad varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (edaspidi VÕTA).
VÕTA üldised põhimõtted soodustavad ning toetavad varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppeasutustes ning muudavad arvestamise sidusamaks ja paremini võrreldavaks. Põhimõtted on välja töötatud VÕTA alaprojekti käigus erinevate osapoolte koostöö s ning aruteludes, lähtudes ka Euroopa ühtsetest põhimõtetest mitteformaalse ja informaalse õppe arvestamisel.
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase hinnangul on just praegusel ajal väga oluline anda inimestele võimalus õppides kas oma kvalifikatsiooni täiendada või siis hoopis ümber õppida.


MINISTERIUMIS

Avatud uste päev
11. novembril möödub 91 aastat mitmete Eesti Vabariigi riigiasutuste loomisest. Sel puhul avavad oma uksed nii ministeeriumid kui riigikantselei ning kõigil soovijatel on võimalik tutvuda nende tööde, tegemiste ja ajalooga. Huvilised saavad osaleda loengutel, aruteludel ning ekskursioonidel.
Haridus- ja teadusministeeriumi fuajees avatakse kell 14 ekspositsioon endiste haridusministrite portreedest. Saalis näidatakse Vahur Laiapea filmi „Krimmi õpetaja“, mis kajastab Eestist saadetud õpetajate tööd ja tegevust eestluse toetamisel ja arendamisel sealses Aleksandrovka külas.
Kell 11, 15.30 ja 17 toimub majas ringkäik huvilistele. Kell 17.30 kohtub suures saalis külalistega minister Tõnis Lukas.
Aadress: Munga 18, Tartu. Eelregistreerimine tel 7350 222 või hm@hm.ee.

* * * 

"Kuidas läheb, teadmistepõhine Eesti?"
3. novembril toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis konverents Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti“ tehtu analüüsimiseks ja tulevikusuundade seadmiseks.
Konverentsi avasessioonil esinesid Vabariigi Valitsuse juures tegutseva Teadus- ja Arendusnõukogu esimees, peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Minister Tõnis Lukas rõhutas oma ettekandes, et kuigi väljastpoolt vaadates saab meie teadus- ja arendustegevust positiivselt hinnata, on vaja arengu säilitamiseks tublisti pingutada.
Ettekannete ning videoülesvõttega konverentsist saab tutvuda aadressil www.archimedes.ee/konverents2009.
 
* * *

Ainesõnastikud toetavad üleminekut eestikeelsele aineõppele
Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel ilmusid ajaloo, ühiskonnaõpetuse, bioloogia, geograafia, keemia ja muusikaõpetuse eesti-vene-eesti ainesõnastikud gümnaasiumidele. Sõnastikud on eelkõige suunatud vene õppekeelega koolidele.
Ainesõnastikud olid siiani kasutusel vaid põhikoolis. Uued gümnaasiumiastme sõnastikud lähtuvad õppekavas esile toodud teemadest, samas arvestavad ainevaldkondadega laiemalt ning on kasutatavad ka uue õppekava rakendumisel. Iga sõnastikku on trükitud 1500 eksemplari.

* * *

Koolide jaoks valmis kriisikäitumise juhend
Koostöös Politseiameti, Päästeameti, Rocca al Mare Kooli ning Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudiga on valminud juhendid koolidele õpilaste käitumise suunamiseks ning tegevuseks äkkrünnaku korral.
Juhendmaterjal "Kooli tegevus äkkrünnaku korral" annab mudeli tegutsemiseks rünnaku korral, kus on kasutatud lõhkematerjali, süütepudeleid, külm- või tulirelvi või muud. Maailmapraktika kohaselt vältab äkkrünnak tavaliselt umbes 20 minutit ja see eeldab koolidelt kiiret ja koordineeritud tegutsemist.
Juhendis "Õpilaste käitumise suunamine" käsitletakse õpilaste käitumisprobleemide ning õigusrikkumiste korral tegutsemist.
Mõlemad materjalid on koolijuhtidele kättesaadavad Eesti Hariduse Infosüsteemis.

* * *

Eesti ja Ungari vahel tiheneb haridus- ja teadusalane koostöö
6. oktoobril allkirjastati Budapestis Eesti haridus- ja Teadusministeeriumi ning Ungari H aridus- ja Kultuuriministeeriumi vaheline koostööleping aastateks 2009 – 2011, mille kohaselt jätkatakse ja tihendatakse kahe riigi haridus- ja teadusalast koostööd.
Lepingu raames pakub Ungari pool stipendiume osaliseks õppeks bakalaureuse- ja magistritasemel, samuti stipendiume magistrikraadi omandanutele ning doktoriõppe läbimiseks. Eraldatakse ka õppe- või uurimisstipendiume doktoriõppe tasemele ja järeldoktori tasemele, erakorralistele professoritele ning ungari keele suvekursustel osalemiseks.

* * *

Diplomaatiline korpus tegi tutvust Tartuga
6. oktoobril toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldamisel traditsiooniline ringsõit diplomaatilise korpuse esindajatele. Tutvustati Eesti hariduselu aktuaalseid küsimusi, külastati haridus-, teadus- ja noorteasutusi. Seekordne ringsõit keskendus loovuse ja innovatsiooni temaatikale.
Tartu Kivilinna Gümnaasiumis oli külalistel võimalus osaleda robootika-, keemia- ja füüsikatundides. AHHAA teaduskeskuses vaadati Tartu Kõr gema Kunstikooli tudengite lõputööna valminud AIDSI-ennetusfilmi ning näitust "Ahhaa, ninatark!". Järgnes visiit Tartu Kõrgemasse Kunstikooli, kus saadi ülevaade sealsete erialade õppe- ja praktikatingimustest. Ringsõidul osales 25 diplomaatilise korpuse esindajat, sh 10 riigi suursaadikud.


PREEMIAD, TUNNUSTUS  

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemiad jagatud
12. oktoobril andis President Toomas Hendrik Ilves üle tänavused hariduspreemia auhinnad.
Hariduspreemia 2009 pälvisid Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogia didaktika lektor ning Hugo Treffneri gümnaasiumi bioloogia ja keemia süvaõppega loodussuuna bioloogiaõpetaja Urmas Kokassaar; Kolga keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Terje Varul ning Narva lasteaia „Päikene“ juhataja Heli Adamovitš.
Sel aastal anti esimest korda välja ka reaalteaduste eripreemia, mille pälvis Tallinna Tõnismäe Reaalkooli matemaatikaõpetaja Mihhail Gusev.

* * *

Tunnustati vene õppekeelega koole üleminekul eestikeelsele aineõppele
8. oktoobril toimus Tallinnas teatris NO99 vene õppekeelega koolide eestikeelsele aineõppele ülemineku tänuüritus. Õpetajate päevaga seotud tänuüritusel andis Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ministri tänukirjad üle protsessis juhtivat rolli mänginud koolitajatele, nõustajatele, metoodiliste materjalide koostajatele ja õpetajatele. Üritusel osalesid vene õppekeelega koolide juhid, õpetajad ja õpilased.

* * *

Aasta õppija on Aili Valb Võrumaalt
Täiskasvanud õppija nädalal, mis vältas 2.-9. oktoobrini, tunnustati õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, koolitussõbralikumat organisatsiooni ja omavalitsust. 2009. aasta õppija tiitli pälvis Luutsniku raamatukogu juhataja Aili Valb Võrumaalt. Tänavuseks koolitajaks valiti Ene Lukka-Jegikjan, Eesti rahvusliku folkloorinõukogu arendus- ja koolitusjuht ning eripreemia laureaadiks Hiiumaa muuseumi peavarahoidja Helgi Põllo.
MTÜ Eesti Pottsepad Tartust pärjati koolitussõbralikuma organisatsiooni aunimetusega. Koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitel omistati Jõgeva vallale.

* * *

Tunnustati 31 aasta õpetajat
3. oktoobril tänasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Sven Rondik tänavusi aasta õpetajaid.
Õpetajate nimed leiate ministeeriumi pressiteatest.
KURSUSED JA KONKURSID

SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutas välja noorte kirjandivõistluse teemal "Tulevik ja karjäär".
Võistlustöid oodatakse 8. novembrini . Korraldajate eesmärk on suunata noorte tähelepanu oma elutee planeerimise olulisusele tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas. Võistlustöö täpsema pealkirja saab autor sõnastada vabal valikul või valida kirjandivõistluse koduleheküljelt www.rajaleidja.ee/kirjand.  

* * *

Tallinnas, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Narvas algasid tasuta eesti keele kursused vene õppekeelega koolide aineõpetajatele.
Õppimist alustavad 30 pedagoogi Tallinnast ja 50 Ida-Virumaalt.
Novembri lõpuni kestvad eesti keele kursused on suunatud vene õppekeelega koolide aineõpetajatele, kes juba praegu õpetavad oma aineid eesti keeles või hakkavad seda lähitulevikus tegema. Eesti keele kursuste üldeesmärk on toetada osalejate professionaalseks tegevuseks vajaliku eesti keele oskuse omandamist ja suhtluspädevuse arendamist.
Lisainfo: Mitmekultuurilise hariduse üksus, Integratsiooni Sihtasutus (tel 659 9855).

* * *

2. novembril avanes tööturule naasmist ja töötuse ennetamist toetav Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor. Välja on võimalik jagada kuni 200 miljonit krooni Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha. Esitatavate projektitaotluste eesmärgiks peab olema erinevate tööturu riskigruppide tööturul püsimist, tööturule sisenemist ning töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine. Taotlusi on oodatud esitama nii juriidilised isikud, FIE-d, kohalikud omavalitsused kui ka valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused. Taotlusi saab esitada kuni 30. novembrini.
Lisainfo: http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor.
 
* * *

Euroopa Komisjon korraldab konkursi noortevaldkonna organisatsioonidele.
Eesmärk on toetada organisatsioonide püsitegevust, mis tegutsevad Euroopa tasandil noortevaldkonnas ja järgivad Euroopa üldhuve. Organisatsioonide tegevus peab julgustama noori aktiivselt osalema avalikus elus ja ühiskonnas ning välja töötama ja rakendama Euroopa koostöömeetmeid noortevaldkonnas üldisemalt. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. detsembril.
Lisainfo: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_1_en.php.
* * *

2012. aasta juulis toimub Eestis 43. rahvusvaheline füüsikaolümpiaad.
Sel puhul on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutanud välja konkursi olümpiaadi logo leidmiseks. Logo saab olema tervikliku visuaalse lahenduse loomise aluseks. Konkurss kestab 14. detsembrini.
Tingimused: www.eitsa.ee.


* * *
Arhiiv
Архив

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš