Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
NIVOO1
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
nip
euroopa noored
aken
110
 

Uudised-Arhiiv

 

Rajaleidja.ee

10.09.2008

Rajaleidja uudised 03.09 - 10.09.2008


 
 •   Rajaleidja on abiks eksamiteks valmistumisel
Rajaleidjas on üleval käesoleva õppeaasta riigieksamite ettevalmistuskursused gümnaasiumilõpetajale ning lõpueksamite ettevalmistuskursused põhikoolilõpetajatele.
***
 
 • Kuidas jõuavad tippu maailma tulemuslikumad haridussüsteemid
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) tellis õpilaste õpitulemuslikkuse võrdlusuuringu PISA (Program for International Student Assessment) tulemuste paremaks mõistmiseks ja kasutamiseks uuringufirmalt McKinsey ja Company kvalitatiivse uuringu,
 • Minister Lukas: õpetaja amet peab kuuluma kolme eelistatavama hulka
Eesti Vabariigi esimese haridusministri Peeter Põllu 130. sünniaastapäeva konverentsi avaettekandes tutvustas minister Tõnis Lukas valmivat õpetajahariduse strateegiat ja tõi ühe eesmärgina välja, et õpetaja amet peab kuuluma kolme eelistatuma elukutse hulka.
 • Juhtkiri: Koolivägivald on reaalsus
Pärnu Rääma põhikoolis kooliaasta teisel päeval toimunud intsident oli kahetsusväärne, kuid on äratanud kauaoodatud diskussiooni kooli ja lapsevanemate vastutuse ning koolikorra üle laiemalt.
 • Õppetoetus võib tõusta nelja tuhande kroonini
Praeguse õppetoetuse süsteemi kohaselt tuleks õppimisele keskenduval tudengil kuus ära elada 1500 krooniga. Uus süsteem hakkaks arvesse võtma ka üliõpilase sissetulekuid.
 • Kiusajatele ei jää koolides kohta
Kuus Tallinna kooli on otsutanud läbida koolikiusamise varajase sekkumise programmi, et panna piir koolides lokkavale vägivallale.
 • EAKL nõuab õpetajatele vähemalt 1000-kroonist palgatõusu
Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) nõuab õpetajate kuupalga alammäära tõstmist järgmisel aastal vähemalt 1000 krooni võrra, lähtudes koalitsioonilepingust ning inflatsiooniprognoosist.
***
 
 • Tööandjad tõmbavad alampalga tõusule pidurit
Kuigi läbirääkimised ametiühingutega pole veel alanudki, jääb paaril viimasel aastal teoks saanud paarikümneprotsendine alampalga tõus tööandjate sõnul eeloleval aastal vaid unistuseks.
 • Unistus palgatõusust võib puruneda
"Mujal maailmas juba nii tehakse. On kollektiivlepingud, seletatakse töötajatele ära ettevõtte arenguperspektiivid ja praegune olukord. Näidatakse, et palku peab vähendama, sest alternatiiv on hullem," selgitas NG Investeeringute suuromanik.
 • Komisjonid: teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamine peab olema üks prioriteetidest
2. septembril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kogunenud Teaduspoliitika ja Innovatsioonipoliitika komisjonid võtsid ühisel istungil vastu avalduse, milles rõhutatakse, et pingelises eelarvepoliitilises olukorras peab teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamine olema riigi arengu seisukohalt üks prioriteetidest.
 • Eesti majandus langes teises kvartalis 1,1 protsenti
Esialgsetel andmetel vähenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2008. aasta II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,1%.
 • Eestimaalane töötab nädalas kaks tundi rohkem kui vanaeurooplane
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi töötunde kajastavast uuringust selgub, et lõhe ida- ja lääneeurooplaste vahel on jätkuvalt suur ning vanas Euroopas töötatakse nädalas keskmiselt kaks tundi vähem kui Eestis.
 • Suurfirmad hoiduvad palgakärbetest
«Pigem koondame töötajaid, aga palka ei langeta.» Just nõnda kommenteerisid suured ettevõtted ühe tuntud Eesti ärmehe pakutud ideed alandada kulude kokkuhoiuks töötajate palku.
 • Tasuta õigusabi on hädaliste õlekõrs
Tasuta õigusabi andva tudengi poole pöördus mees, kes kurtis, et oli vormistanud oma korteri temaga koos elanud vennapoja nimele.
 • Väiksemaid ettevõtteid juhivad üha nooremad ja haritumad
Paari nädala eest tutvustas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium uuringutulemusi, millest selgus muu hulgas, et väiksemate ja keskmiste ette-võtete juhid on nooremad ja haritumad kui kolm aastat tagasi.
 • Uuring: kolleegidega kisuvad kõige enam ülikoolide töötajad
Rohkem kui pool ülikoolide õppejõududest tunnistas, et neil esineb tihti või aeg-ajalt konflikte kolleegide ja juhtkonnaga, selgus Norra riikliku töökeskkonna ja -tervishoiu järelvalve läbiviidud uuringust.
 • Eesti koolitusturg tõmbub kokku
Suuremate koolitajate sõnul turg kukub, kuid tuntumad nimed elavad ka raskemad ajad üle.
***
 
 
 • Huumoririkas analüütik
"Majandus on põnev ja arvud huvitavad mind," ütleb Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing. Mulle meeldib ka inglaslik must huumor, nii et püüan tööd lõbuga teha, et see ei muutuks liiga kuivaks ja igavaks, lisab Josing.
***
 
 
 • Euroopa töömess 2008, 26.09
Kohapeal toimuvad intervjuud otse tööandjatega. Huvilistele jagatakse infovoldikuid, tehakse ettekandeid erinevate maade töö – ja elamisvõimalustest (inglise keeles) Eesti EURES spetsialistid nõustavad nii eesti-, kui ka vene keeles. Töömessil saad vastused Euroopas maksukorraldust, ravikindlustust, lastetoetusi, pensione ja muid sotsiaalkindlustusskeeme puudutavate küsimuste osas.
 • Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia alustab sügishooaega!
 Kas Sina tead, et ülikoolis saab õppida juba gümnaasiumi ajal? 
Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia pakub gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele võimalust õppida ülikoolis kooli kõrvalt.
 • AIESEC Klapid eest! Noorte liidrite päev
Noorte liidrite päev toimub Tallinnas 10. septembril ning Tartus 11. septembril.
See on noorteseminar, mis toob kokku kõik juhtimisest ja eestvedamisest huvitatud noored ning juba tuntud ja edukad (noored) juhid ning liidrid. Interaktiivses loengus, töötubades ning paneeldiskussioonis arutletakse:
 ***
 
 • Videojaht, tähtaeg15.09
 • Tallinna noorte kokaraamatu retseptikonkurss, tähtaeg 19.09
 • Foto- ja esseekonkurss Minu kodu, Minu kool, Minu kodukant ja Minu Eestimaa, tähtaeg 25.09
 • Fotovõistlus "Lapsed ja raamatud", tähtaeg  30.09
 • Maailma laste kunstikonkurss, tähtaeg 30.09
 • Kunstikonkurss "Maasikasööjate pildiriba", tähtaeg  30.09
 • Fotokonkurss Rakvere noortele: "Mida häirivat näen enda kodukohas?", tähtaeg  05.10
 • Fotovõistlus "Üks riik - 121 rahvust", tähtaeg  6.10
 • Alanud on registreerumine noorte tõlkijate tõlkevõistlusele, tähtaeg  20.10
 • Läänemere piirkonna turismi õppemäng, tähtaeg   20.10
 • Ideekonkurss "Idee äss 2008", tähtaeg  24.10
 • Animafilmide festival "Hobianima 2008", tähtaeg  25.10
 • Kaasuskonkurss, tähtaeg  13.11
 • Kaebekooride konkurss, tähtaeg  17.11
 • Üleriigiline kooliõpilaste digiloomingu võistlus, tähtaeg  7.11
 • Raamatuteemaline eksliibrise joonistus- ja kujundusvõistlus, tähtaeg  29.11
 • Sten Roosi muinasjutuvõistlus, tähtaeg  20.12
 • Ajalooalaste uurimistööde võistlus "Minu Eesti", tähtaeg 01.04
 
 
 
 
 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš