Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
aken
euro26
nip
NIVOO1
euroopa noored
Björk - õpi Põhjamaades!
 

Uudised-Arhiiv

 

Euroopa Noored projektikirjutamise seminar

13.02.2008

Euroopa Noored projektikirjutamise seminar toimub 3. märtsil Narvas eesti ja vene keeles.
 
Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammi EUROOPA NOORED 2008. aasta teine taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.
 
3. märtsil 2008, kell 14-17 toimub Narvas, Tartu Ülikooli Narva Kolled˛i (Kerese tn 14, Narva) auditooriumis 213 programmi EUROOPA NOORED projektikirjutamise seminar, kus Euroopa Noored Eesti büroo töötajad jagavad praktilisi näpunäiteid taotlusvormi täitmise kohta. Seminarile oodatakse kõiki ühendusi ja noortegruppe, kel on plaanis esitada taotlus projekti rahastamiseks 01.04 või 01.06. Seminari töökeelteks on eesti ja vene keel.
 
Seminari programm:
 
13.45-14.00 kogunemine ja kohv
14.00-14.45 programmi Euroopa Noored üldine tutvustus (eesmärgid ja kuidas need
tegevuste läbi avalduvad; tegevusvõimalused; kasu/mõju noortele, organisatsioonidele ja ühiskonnale tervikuna; jne.)
14.45-15.00 kohvipaus
15.00-17.00 Euroopa Noored alaprogrammide töötoad, vastavalt osalejate huvile (noortevahetused; noortealgatused, demokraatiaprojektid ja noorteseminarid; Euroopa Vabatahtlik Teenistus; koolitusprojektid)
 
Seminarile registreerimiseks saatke palun hiljemalt 27. veebruaril e-mail aadressile marit.valge@noored.ee, märkides ära:
 
Ees- ja perekonnanimi:
Organisatsioon:
Kontakttelefon:
E-maili aadress:
Sobiv töökeel (eesti või vene):
Millise alaprogrammi töötoas osalete:
 
2007. aastal eraldati programmi Euroopa Noored raames rahalisi toetusi 127-le projektile kokku 22,5 miljoni krooni ulatuses.
 
Näiteid 2007. aastal toetatud projektidest:
 
Noortegrupp Narva Noored 3-kuuline noortealgatusprojekt "Seebikarbi Ralli". Projekti eesmärgiks on iseehitatud mootorita autode võidusõit. Oluline on siin auto enda ehitamise protsess, kus perekonnad saavad pead kokku ja käed tööle panna ning mõelda välja kõige vingem mootorita sõiduriist. Projekt on üle-Eestilise ulatusega, kulmineerub Narva kindluses ning aitab kaasa perekonnatraditsioonide elushoidmisele ja arendamisele.
 
Avinurme Keskkooli õpilasesinduse 8-kuuline projekt "Tänapäeva noorte tappev eluviis". Kooli õpilasesinduse noored soovivad läbi oma projekti jõuda nii kohalike noorte, nende vanemate kui ka teiste kogukonnaliikmeteni. Projekt teeb suitsetamise, alkoholi ja narkootikumide tarbimise alast ennetustööd ning lõpuks peatub ka noorte suhtlemisprobleemidel, julgustades neid läbi erinevate meetodite iseenda tuuma ja väärtust üles otsima.
 
Kohtla-Nõmme lastekodu võttis vastu vabatahtliku Sloveeniast, Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda aga Saksamaalt. Noored toetasid nii lastekodus elavata laste kui ka puuetega inimeste igapäevaseid tegevusi ning muutsid nende päevad põnevamaks, pakkudes erinevaid vaba aja tegevusi. Ühtlasi püüti tuua rahvusvahelist hingamist ka kohalikku kogukonda, julgustades nõnda ka sealseid noori sarnasest võimalusest kinni haarama.
 
Sillamäelt pärit MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN viis eelmise aasta novembris koostöös Soome, Venemaa ja Gruusia osalejatega ellu seminari „Self-development for social progress". Seminari käigus tutvuti üksteise tegevuse ja projektidega ning vaadeldi noorteorganisatsioonide tööd kui platvormi noorte ja noorteliidrite arenguks. Kokkusaamise käigus loodi ka alus tulevastele koostööprojektidele ja organisatsioonide partnerlusele, tagamaks noorte jätkuvat isiklikku arengut.
 
Noored eestlased ja venelased noorteühendusest Life Zone MTÜ Pärnumaalt viisid ellu keskkonnateemalise noortevahetuse "Let´s recycle us!". Eesti, Itaalia, Bosnia-Hertsegoviina ning Horvaatia noored tutvusid keskkonnasäästliku mõtteviisiga, peamiselt tegeleti just taaskasutamise teemaga. Noored saatsid oma leiud ja tulemused ka keskkonnaga tegelevatele organisatsioonidele ning noortekeskustele, et nad saaksid neid oma töös kasutada.
 
Anna ja Maria Morozova Narva Noortekeskusest teevad vabatahtlikku teenistust Saksamaal. Nad tegutsevad kokku 10 kuud kohaliku kooli noorteklubis.
 
Eriti on oodatud projektid maa- ja väikelinnanoortelt ning projektid, mille läbi kaasatakse ühistegevusse Eestimaal elavate erinevate rahvusgruppide noori.
 
Programm Euroopa Noored on suunatud 13-30-aastaste noorte kaasamisele ning taotlusi võivad viies alaprogrammis esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused kuid ka „lihtsalt" noortegrupid.
 
2008. aastal on programmil Euroopa Noored viis taotlustähtaega, neist järgmine 1. aprillil. Kõikide projektide osas on võimalik saada individuaalset nõustamist, kasutades eeltähtaega igale taotlustähtajale eelneva kuu 15. kuupäeval. Seega järgmine eeltähtaeg on juba 15. märtsil!
 
Euroopa Noored veeb: http://euroopa.noored.ee
 
 
Lennukaid ideid oodates!
 
Euroopa Noored Eesti büroo

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš