Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
aken
euro26
110
NIVOO1
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
 

Uudised-Arhiiv

 

Kutse ERYICA noorteinfotöötajate baaskoolitusele

01.12.2009

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine kutsub kõiki noorte info- ja teavitusvaldkonnas tegutsevaid noorsootöötajaid osalema

ERYICA noorteinfotöötajate baaskoolitusel, mis toimub 17.-18. detsembril 2009 ja 13.-15. jaanuaril 2010 Tallinnas!

 

ERYICA noorteinfotöötajate baaskoolitus on Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri- ERYICA koostatud koolitus

noorte teavitajatele. Koolituse eesmärgiks tagada noorteinfotöötajate miinimumoskused tööks ja Euroopa Noorteinfo

Harta põhimõtete ellurakendamine. Koolitus toimub Eestis juba neljandat korda ja seda rahastab Eesti Noorsootöö Keskus.

 

40- tunnine koolitusprogramm on mõeldud noorsootöö spetsialistidele (noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustes, avatud

noortekeskustes, kohalikes omavalitsustes, noorteorganisatsioonides jne), kes tegelevad noorteinfo ja teavitamisega.

Koolitus on heaks avalöögiks neile, kellel puuduvad varasemad kogemused ja kes alles alustavad noorteinfotööga, aga

ka neile, kellel puudub erialane täiendkoolitus.

 

Koolitusprogramm koosneb koosneb neljast erinevast moodulist:

 

1)      Noorteinfo teoorias ja praktikas;

2)      Noorte infovajadused, informatsiooni analüüsimise oskused, info levitamine ja noorte kaasamine;

3)      Noorteinfotöötaja pädevused ja oskused;

4)      Praktilised ülesanded ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine.

 

Täpsem ülevaade koolitusprogrammist on kaasas kirja lisana!

 

Koolituse viivad läbi Hannes Sildnik ja Epp Adler

 

Koolitus toimub Jaan Tõnissoni Instituudi ruumides aadressil Pärnu mnt. 67, Tallinn  (www.jti.ee)

 

Koolitusel osalejad kohustuvad koolituse läbima täies mahus. Koolituse lõppedes saavad osalejad ERYCA rahvusvahelise

keskkontori poolt väljastatud nimelised tunnistused.

 

Koolitus on osalejatele tasuta! Koolituskulud, toitlustus ja vajadusel ka majutus kaetakse korraldajate poolt.

 

Kuivõrd osalejate arv koolitusele on piiratud, palun oma osalemissoovist esimesel võimalusel teada anda e-posti aadressil

hannes@eurodesk.ee.Koolitusele registreerumise viimaseks kuupäevaks on 10. detsember 2009. Palun registreerimisel ka

ära märkida, kas soovite koolituse ajaks majutust.

 

Palun levitage koolitusteadet ka kõigi võimalike huvitatute seas!

 

Lisainfo:

Hannes Sildnik

Noorteinfo koordinaator

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine

Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn

telefon: 6419681

e-post: hannes@eurodesk.ee

 

Teate edastas:

Janika Tamsalu

SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus

karjääriinfo spetsialist

telefon: 699 8056

e-post: janika.tamsalu@innove.ee

 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš