Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
110
euro26
euroopa noored
aken
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

01.12.2009

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 30.11.2009
 

Euroopa haridusministrid toetavad õpetajate ametialast arengut

26. novembril algas Brüsselis Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu, mille töös osales haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Peateemadeks olid õpetajate ja koolijuhtide professionaalne areng ning noortevaldkonna koostöö uue raamistiku kinnitamine aastani 2018.
Brüsselis kohtus minister Lukas ka Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallasega, et arutada Euroopa Kooli õppekava võimalikku rakendamist Eestis. Seoses Eesti huviga kandideerida mõne Euroopa Liidu ameti asukohamaaks tõuseb päevakorda ka ametnike laste haridus Eestis.


* * *

Kooliseaduse eelnõu Riigikogus

25. novembril oli Riigikogu üldkogu istungi päevakorras põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu ning Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine, samuti teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine.

* * *

Eesti hariduse kvaliteedinäitajad Euroopa parimate hulgas

Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel tutvustas Euroopa Komisjon värsket raportit hariduse ja koolituse olukorra kohta ELis. Kuigi raport tõdeb, et 2010. aastaks püstitatud viiest hariduseesmärgist nelja saavutamine on Euroopa keskmisena ebatõenäoline, paistab Eesti oma tulemustega hästi silma.
Eesti õpilased on lugemis-, matemaatika- ning loodus- ja täppisteaduste oskuste poolest Soome ja Iirimaa järel kindlalt kolmandal kohal Euroopas. Meil on loodus- ja täppisteadustes kehvema saavutustasemega õpilaste osakaal kolm korda väiksem kui Euroopas keskmiselt.
Hüppeliselt on kasvanud täiskasvanute osakaal elukestvas õppes. Kui 2000. aasta andmetel oli Eesti näitaja üks viimaseid (6,7%), siis 2008. aastal olime kindlalt ELi keskmike hulgas (9,8%).
Haridussüsteemist väljalangenud 18-24 aastaste inimeste arvu poolest on Eesti küll E uroopa keskmiste hulgas, kuid samas on väljalangejate arv kahanenud.
Raport: http://ec.europa.eu/education/news/news1969_en.htm

* * *

Kutseõppe motivatsioonikonverents

24.-25. novembril toimus Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel Tartus Athena keskuses konverents, mis keskendus motivatsioonil teemale kutseõppes. Konverentsil käsitleti õppija motiveerimise erinevaid tahke. Üritusel osales ligi 60 kutseõppeasutuse õpetajat ja juhti.


* * *

Nõos täitus 45 aastat reaalainete süvaõppe algusest

23. novembril tähistati Nõo Reaalgümnaasiumis konverentsiga 45 aasta möödumist reaalainete süvaõppe algusest.
Minister Tõnis Lukas ütles oma ettekandes, et teadus ja tehnoloogia peab noortele huvitav olema, mistõttu tuleb koolides luua vastavate ainete õppimiseks soodne ja tasemel keskkond ning pakkuda õpilastele enam loodusteaduslikke ja tehnoloogilisi huvitegevusi. Minister pidas märkimisväärseks, et Nõo Reaalgümnaasium annab olulise osa Eesti ülikoolide järelkasvust - viimase kolme aasta lõpetanutest jätkas 86% Eesti kõrgkoolides, neist enamus riigieelarvelistel kohtadel. Enam kui pooled Nõo reaalgümnaasiumi lõpetajad õpivad edasi loodus- ja täppisteaduslikel erialadel, olles seega Eesti teadusliku ja tehnoloogilise arengu tagajateks.


* * *

Minister viis vene ja eesti koolinoored koostööle

Töövarjupäeval, 19. novembril otsustasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukast varjuna saatnud venekeelseid koole ühendava Õpilasesinduste Assamblee juht Sergei Metlev ja Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) esimees Sille Lukk otsustasid tööpäeva lõpuks asuda eesti ja vene õpilasi ühendavaid katusorganisatsioone lähendama. Õpilasesinduste Assambleesse kuulub 58 venekeelset kooli ning EÕEL esindab täna läbi oma liikmete ligi sadat tuhandet peamiselt eesti keelt kõnelevat õpilast üle Eesti. Kokkulepe sõlmiti Lukase kohtumise ajal Metlevi juhitud organisatsiooni juhatusega.
Töövarjud saatsid ministrit valitsuse istungil, osalesid Riigikogu kultuurikomisjoni istungil, kus arutati koos rektoritega kõrghariduse tuleviku üle ning kohtusid ministrit nõustava Noortepoliitika Nõukoguga.

* * *

Teaduse populariseerimiseks eraldati 440 000 krooni

15. novembril eraldas Haridus- ja Teadusministeerium ligi 400 000 krooni teadust populariseerivate tegevuste toetamiseks. Suurima toetuse, 160 000 krooni sai MTÜ Eesti Füüsika Selts, kelle tuntumad projektid on Teadusbuss ja Teadusteater.
75 000 krooniga toetatakse MTÜd Teadusteave, mis haldab veebikülge teadus.ee ning korraldab suvekoole. MTÜ Talveakadeemia sai 52 960 krooni tudengite säästva arengu teemalise teadusartiklite konkursi ning üliõpilaste teaduskonverentsi korraldamiseks. MTÜ Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia, mille toetus on 51 921 krooni, keskendub doktorantide juhendamise temaatikale. 50 000 krooni sai ajakiri kooliõpilastele mõeldud teadusajakiri Akadeemiake.

* * *

Ministeerium tähistas 91. aastapäeva näituse ja esilinastusega

11. novembril avati haridus- ja teadusministeeriumi 91. aastapäeva puhul ministeeriumihoone fuajees väljapanek endiste Eesti vabariigi haridusministrite portreedest. Väljapanekut avades tõdes minister Tõnis Lukas, et läbi aegade on meie haridusministrid pidanud tegelema sarnaste teemadega – kuidas korraldada kutseharidust, kuidas peaks koolis õpetatama usundilugu või mis seob ja eristab algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi.
Ministeeriumi saalis esilinastus Vahur dokumentaalfilm „Krimmi õpetaja“. Film jälgib Postimehe 23-aastane reporteri Tiina Rekandi tegemisi, kes on Eesti riigi poolt lähetatud Krimmi Aleksandrovka keskkooli eesti keele õpetajaks. Filmi valmimist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, rahvastikuministri büroo ning Eesti Kultuurkapital.

* * *

Itaallasi huvitab füsioteraapia õppekorraldus Eestis

9. novembril viibis Tartus Itaalia parlamendi kultuurikomisjoni delegatsioon, kohtumistel Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli esindajatega huvitas itaallasi eeskätt füsioteraapia õppekorraldus Eestis.
Eestis on füsioteraapiat võimalik õppida nii ülikoolis kui ka rakenduslikus kõrgkoolis. Kuidas sarnane paindlik õppekorraldus Eestis töötab, oli peateemaks haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase ning Itaalia parlamendi kultuurikomisjoni esimehe Valentina Aprea kohtumisel.

KONKURSID

Noored kutseõppurid võistlevad parima tiitli pärast

4.-5. detsembril toimuvad Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove korraldamisel kutsemeistrivõistlused Noor Meister 2009 kümnel erialal. Noored võistlevad järgmistel erialadel: mehhatroonika, infotehnoloogia, juuksur, florist, iluteenindus, pagar, kondiiter, plaatija, viimistleja, elektrik.
Lisainfo: http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused/noor-meister-2009

* * *
Arhiiv

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš