Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
euro26
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
euroopa noored
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

Noortevaldkonna uudised Detsember 2009

21.12.2009

1. Euroopa Liidu uus noortevaldkonna koostööraamistik 2010-2018

2. Tunnustusüritus 2009

3. Laagrisuvi 2009 arvudes

4. Juhendmaterjal „Otsides ja leides sissepääsu töömaailma“

5. Artiklite kogumik „Noorsootööst siin ja praegu“

6. ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ koolitajate konkurss

 

Euroopa Liidu uus noortevaldkonna koostööraamistik 2010-2018

Noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik katab 9-aastast ajavahemikku (2010–2018), mis on jagatud kolmeaastasteks töötsükliteks. Iga töötsükli kohta võtab nõukogu iga kolme aasta järel koostatava Euroopa noorteraporti alusel vastu Euroopa koostööprioriteedid. Resolutsiooniga lepitakse kokku kaks ELi koostöö üldist eesmärki: (a) luua kõikide noorte jaoks hariduses ja tööturul rohkem ja võrdseid võimalusi ning (b) edendada kõikide noorte kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust. Resolutsioonis kirjeldatakse kaheksat peamist tegevusvaldkonda (haridus ja koolitus, tööhõive ja ettevõtlikkus, tervis ja heaolu, osalus, vabatahtlik tegevus, sotsiaalne kaasatus, noored ja maailm, loovus ja kultuur); kahetasandilist lähenemist (ühelt poolt konkreetsed tegevused noortevaldkonnas ning teiselt poolt sektoriülene lähenemine ja noortega arvestamine teiste poliitikavaldkondades); üldisi põhimõtteid, mida tuleb järgida kõikides noori käsitlevates poliitikavaldkondades ja tegevustes; ning uuendatud ja integreerituma avatud koordinatsiooni meetodi raames võetavaid rakendusmeetmeid.

Lisainfo: http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1648_en.pdf

 

Tunnustusüritus 2009

10. detsembril tunnustas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Tallinnas Kadrioru lossis 2009. a. enim noorsootööd arendanud tegijaid ja organisatsioone.

Lisainfo: http://www.entk.ee/index.php?id=348&keel=ee

 

Laagrisuvi 2009 arvudes

2009. a. toetati laagreid kokku 9 462 615 krooniga. Laagritoetust said 101 laagrikorraldajat. Laagrite toetus päevas noore kohta oli tegevusloaga laagris 45 krooni päevas noore kohta ning projektlaagris 20 krooni päevas noore kohta. Sotsiaaltuusikute laagripäeva toetus ühe lapse kohta oli 145 krooni ning see võimaldas laagrisuve nautida 2725-l vähemate võimalustega lapsel. 714 inimest taotles noortelaagri juhi ja/või kasvataja kvalifikatsiooni ning neist 530 sooritas edukalt vastava eksami. Koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus.

Lisainfo: http://www.noortelaagrid.edu.ee/

 

Juhendmaterjal „Otsides ja leides sissepääsu töömaailma“

Eesti Noorsootöö Keskus koos partneritega on koostanud noortega töötavatele spetsialistidele juhendmaterjali, mis sisaldab nii üldinfot aga ka näidismeetodeid, kuidas võiks noortega tööelu erinevaid teemasid käsitleda. Tuginedes materjalile on võimalik kokku panna töökasvatusliku suunitlusega koolitus või viia teemasid eraldi läbi, lähtuvalt ajaressursist ja noorte vajadustest ning huvist.

Lisainfo: http://www.entk.ee/index.php?id=165&keel=ee&uudis=202

 

Artiklite kogumik „Noorsootööst siin ja praegu“

Kogumik „Noorsootööst siin ja praegu“ on valminud Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames tutvustamaks ja väärtustamaks noorsootööd. Oma mõtteid noorsootööst ja selle väärtuslikkusest jagavad Riigikogu esimees Ene Ergma, JJ-Street Dance Company tantsuõpetajad, ajakirjanik Liis Kängsepp, noorte koolitaja Georg Merilo ja paljud teised. Kogumikku saab tellida Eesti Noorsootöö Keskusest kirjutades oma soovist e-mailile jaanika.palm@entk.ee.

 

ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ koolitajate konkurss

Avatud on konkurss koolitajate leidmiseks Euroopa Sotsiaalfondi toetusel ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames 2010. aasta esimesel poolaastal toimuvate koolituste läbiviimiseks. Koolitusmeeskondadesse valitakse kaks koolitajat, kellest vähemalt ühelt eeldatakse noorsootöövaldkonna kogemust ja teiselt vastava koolitusteema kompetentsi. Koolituspäeva töötasu on lepinguga 2546 krooni (bruto) ühe koolitaja kohta (arvega 3422 krooni).

Lisainfo: http://www.mitteformaalne.ee/index.php?id=1359

 

Räägi vaid siis, kui see annab vaikusele midagi juurde.

Jorge Luis Borges

 

Haridus-ja Teaduministeeriumi uudiskirja tellimine http://www.hm.ee/index.php?044656

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš