Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
aken
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
NIVOO1
110
euro26
 

Uudised-Arhiiv

 

Varaait 2008 projektikonkurss on avatud!

17.03.2008

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kuulutab välja projektikonkursi „Avatud Noortekeskus, kui varaait” vol 4. Konkurssi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
 
KONKURSI EESMÄRK

Konkursi eesmärgiks on Eesti avatud noortekeskuste arendamine ja noortele suunatud tegevusvõimaluste mitmekesistamine. Toetatakse avatud põhimõttel töötavate ressursikeskuste – nn varaaitade loomist üle kogu Eesti. Konkursi tulemusel laiendatakse pakutavate noorsootööteenuste tegevusulatust, kvaliteeti ja arendatakse ANK-te vahelist koostööd. Varaait on noorsootööasutus, mis omab avatud noortekeskuse teenuste mitmekesistamiseks vajalikke vahendeid ja laenutab ja annab kasutada (nt taotleja territooriumil) vahendeid teistele noorsootöö tegijatele tasuta ning kasutamiseks ainult mitte-ärilistel eesmärkidel.

KONKURSI SIHTRÜHM

Projektikonkurss on avatud kõikidele NOORTEKESKUSTELE üle Eesti , mis vastavad konkursi tingimustele.

KONKURSI RAAMES ERALDATAV TOETUS

Projektikonkursi kogueelarve on 1 011 504 krooni. Eraldatava toetuse maksimumsumma ühe taotleja kohta on 80 000 krooni, mis on 85% kogueelarvest.

2008. aasta konkursi peamine muudatus on selles, et taotleja peab end määratlema ühte valdkonda ja ei saa taotleda erinevate valdkondade vahendeid.

Projektikonkursi taotluste tähtaeg on 18.aprill 2008. Kahe nädala jooksul peale tähtaega võib Eesti ANK paluda lisadokumente.

Taotlus lisadega (üks eksemplar) saata paberkandjal JA elektrooniliselt (taotlusvorm, lisa 1 ja lisa 4)!

Postiaadress:
Pajusi mnt 10-22, Põltsamaa, 48106, Jõgevamaa
Lisada märksõna „Varaaida konkurss”.
Ps. Arvestatakse ka postituskuupäeva.

Elektrooniliselt saata 18.aprilliks 2008 kell 16.00 järgmisele e-mailile: heidi.paabort@ank.ee . Lisada märksõna „Varaaida konkurss”.

Projektikonkursi tulemustest teavitatakse taotlejaid Eesti ANK veebilehel www.ank.ee hiljemalt 5. maiks 2008 ja kirja teel.

LISAINFO: www.ank.ee

Konkursikiri: http://www.ank.ee/?p=p_67&sName=projekti-taustinfo
 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš