Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
aken
euroopa noored
nip
euro26
110
 

Uudised-Arhiiv

 

Rajaleidja uudised 14.-20.01

20.01.2010

RAJALEIDJAS UUT


 

 

 
 • Karjäärikohvik läheb Intellektikale

12.-13. veebruar toimub Tartus haridusmess Intellektika, kus on esindatud ka Karjäärikohvik, sh Rajaleidja.

 
 • Rajaleidja mõttearenduslehed ja küsimustikud läbisid uuenduskuuri

Noore alajaotuse iga rubriigi (Kes ma olen?, Kelleks saada?, Kus õppida?) paremal pool asuvaid mõttearenduslehti ja küsimustike saab portaali külastaja eneseanalüüsiks täita. Nüüdseks on mõttearenduslehed läbinud tehnilise uuenduse. Samuti saab tulemusi printida ja saata e-posti aadressile.

 
 • Rajaleidjas on üleval kõrg- ja kutsekoolide lahtiste uste päevad

Lahtiste uste päevi on võimalik leida vastavast tabelist või noore alajaotuse kalendrist. Tabel ja kalender täienevad jooksvalt.

 
 
HARIDUSELU
 
 •  EÕEL: Kooli juhtimine olgu demokraatlikum

Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) esitas oma ettepanekud Riigikogus arutatava põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõusse, pidades oluliseks muuta õppeasutuse juhtimist demokraatlikumaks ning andes hoolekogule kooli kõrgeima otsustuskogu staatuse. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103200

 
 • EÕEL: koolis antagu akadeemilist puhkust

Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) tegi ettepaneku lasta gümnaasiumiõpilasi akadeemilisele puhkusele, nagu seda tohib praegu teha kutsekoolis ja ülikoolis. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103199

 
 • Ministeerium: õpilaste puhkuseideed tasub kaaluda

Haridusministeeriumi hinnangul väärib kaalumist õpilasliidu idee lubada kooliõpilastel akadeemilist puhkust võtta. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103198

 
 • Jõemaa: akadeemilist puhkust ei peaks veetma palmisaarel

Õpetajate liidu esimehe Lehte Jõemaa väitel võiks lubada gümnaasiumiõpilasi akadeemilisele puhkusele vaid siis, kui puhkus kannab selget enesearendamise eesmärki. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103197

 
 • Lukas läheb Kreitzbergi õppekava-arutelule

Haridusminister Tõnis Lukas osaleb homsel riigikogu kultuurikomisjoni korraldataval avalikul arutelul, kus räägitakse neljapäeval valitsuses heaks kiidetud õppekavadest. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103196

 
 • Haridusminister Tõnis Lukas: olen ehitaja, mitte lammutaja

Haridusminister Tõnis Lukas väidab, et tema eesmärk pole mitte Eesti gümnaasiumide hävitamine, vaid hoopis põhikoolide päästmine. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103195

 
 • Maaülikooli rõõmustab kohustuslik matemaatikaeksam

Maaülikooli õppeprorektor Jüri Lehtsaar tervitab matemaatika riigieksami kohustuslikuks muutmist ja loodab selle toel kõlbulike sisseastujate arvu kasvatada. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103191

 
 • Õpilasliit: supertest pole riigieksamist parem

Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) aseesimehe Kristo Petersoni hinnangul ei ole riiklikust akadeemilise võimekuse testist abi, sest see ei mõõda näiteks motivatsiooni konkreetset eriala õppida. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103190

 
 • Idee: üks test aidaku igasse ülikooli astuda

Tartu Ülikooli õppeprorektor Birute Klaas võtaks kasutusele laiapõhjalise sisseastumistesti, mille läbimisel saaks igasse ülikooli kandideerida. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103189

 
 • TTÜ: ülikoolid võivad sõlmida eksamileppeid

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektori Jakob Kübarsepa hinnangul võivad ülikoolid sõlmida omavahel kokkuleppeid, et vähendada õpilastele uuest riigieksamikorrast kaasneda võivat lisavaeva. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103188

 
 • Süvenev võõrkeelne õpe annab võimaluse koolitada uut Eesti eliiti

Alates sügisest võib Tallinna inglise kolled˛is (TIK) 11. klassi astunu asuda õppima rahvusvahelise IB-õppeprogrammi järgi, mille kõige iseloomulikum joon on pea täielikult ingliskeelne õpe. Kahe aasta pärast loodab samasuguse klassi avada ka Tartu Miina Härma gümnaasium. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103186

 
 • Mitte-eestlaste töötus on peaaegu kaks korda kõrgem

Üle viiendiku Eesti muulastest on tööta, nende töötuse määr ületab eestlaste oma peaaegu kaks korda. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103182

 
 • Metlev: uue õppekava kontekstis peab säilima õpilase rahvuslik identiteet

Eesti venekeelseid gümnaasiume ühendav õpilasesinduste assamblee kutsub üles kindlaks määrama uute õppekavade kontekstis muukeelse kooli rolli ja peab selle põhieesmärgiks õpilaste rahvusliku identiteedi säilitamist. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103180

 
 • Valitsus kinnitas gümnaasiumi ja põhikooli õppekavad

Valitsus kinnitas 14. jaanuaril 2010 gümnaasiumi ja põhikooli riiklikud õppekavad, neist esimene kehtestab riigi üldkeskhariduse ning teine põhihariduse standardid. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103178

 
 • Pisemad gümnaasiumid muutuvad pealinnas peatselt põhikooliks

Kui tänavu saab pealinnas keskharidust omandada veel poolesajas üldhariduskoolis, siis uus õppeaasta tähendab suurele osale neist ilmselt gümnaasiumina tegutsemise lõppu. Linnavalitsuses ootab heakskiitu plaan, mis muudaks põhikoolideks kõik gümnaasiumid, mis ei suuda uueks aastaks 10. klassi leida vähemalt 52 õpilast. Et muudatus jõustuks tulevast õppeaastast, peab volikogu selle veebruariks kinnitama. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103177

 
 • Kreitzberg: valitsuse otsus on hariduse enneolematu politiseerimine

Õppekavade kinnitamine riigikogust mööda minnes on valitsuse poolt kahetsusväärne jõudemonstratsioon ja hariduse enneolematu politiseerimine, leiab Peeter Kreitzberg. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103176

 
 • Poiste ja tüdrukute eraldi tööõpetuse tunnid on nõukogude aja igand

Eesti Lastevanemate Liidu esimehe Enn Kirsmani hinnangul võiks tüdrukud ja poisid kokku panna ka kehalise kasvatuse tundides. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103173

 
 • TÜ: lävendireform eeldab kõigi nõusolekut

Tartu Ülikooli õppeprorektori Birute Klaasi sõnul saaks minna üle isiklikele lävenditele ülikooli sisseastumisel vaid siis, kui kõik suuremad ülikoolid sellega kaasa tulevad. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103163

 
 • Ministeerium: võime aidata õpilasi läbirääkimistel

Haridusministeerium ei välista, et tuleb õpilasliidule appi läbirääkimistele, mille eesmärk on muuta ülikoolide vastuvõtutingimusi vähem riigieksami-keskseks. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103162

 
 • Õpilased asuvad soorolle murdma

Sotsiaalministeerium soovib täiendada uut põhikooli ja gümnaasiumi õppekava põhimõtetega, mis välistaksid praeguste soorollide taastootmise koolis. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103161

 
 
TÖÖMAAILM
 •  Toetused kõiki vaesusest ei päästa

Töötukassa andis sel nädalal teada, et 35 000 registreeritud töötut ei saa töötukassalt toetusi ega teenuseid ning abi ei saa ka need ligi 17 000 inimest, kes end arvele võtnud pole. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103187

 
 • Masuaeg paneb töötaja ka vähesega leppima

Kuigi mõne aastaga on tööturg oluliselt muutunud, paljudel kahanenud palgad ja hüvitised, pole inimeste rahulolu oma töökohaga vähenenud. Seejuures saavutas muukeelsete töörahulolu eesti keelt kõnelevatega sama taseme, näitab uuring. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103179

 
 • Maris Lauri: 5-7 aasta pärast on töövõimelisi 100 000 vähem

Swedbanki makroanalüütiku Maris Lauri sõnul on 5-7 aasta pärast Eestis töövõimeliste inimeste arv tänasega võrreldes ca 100 000 võrra väiksem. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103175

 
 • Töötukassa selle aasta eelarve tuleb ülejäägiga

Töötukassa selle aasta eelarve tuleb ülejäägiga: tuludeks on kavandatud 3,5 ja kuludeks 3;2 miljardit krooni. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103172

 
 • Üle 30 000 töötu töötukassalt abi ei saa

Ligi 40 protsenti registreeritud töötuid ehk 35 000 inimest ei saa töötukassalt toetusi ega teenuseid, nende kasu töötuna arvelolekust piirdub ravikindlustusega. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103171

 
 • Töötute koolitusvõimalused vähenevad järsult

Töötute koolitamisele on tänavu ette nähtud ligi kaks korda vähem raha kui eelmisel aastal, samas kasvavad mitu korda tööpraktikaks ja palgatoetuse maksmiseks planeeritud vahendid. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103170

 
 • Töötukassa hakkab pakkuma ka sotsiaalseid teenuseid

Töötukassa kavatseb hakata pakkuma koostöös omavalitsuste ja mittetulundusühingutega ka sotsiaalseid teenuseid nagu võlanõustamine ning abi sõltuvusprobleemidest üle saamiseks. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103169

 
 • Paavel: töötus hakkab vähenema 1,5 aasta pärast

Töötukassa juhi Meelis Paaveli hinnangul hakkab registreeritud töötus ilmselt leevenema 2011. aasta teisel poolel. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103168

 
 
 

ÕPPIMA või TÖÖLE VÄLISRIIKI

 • Noored ihkavad välismaale eluülikooli õppima

Hugo Treffneri gümnaasiumi abiturient Triin Jassov istus 2007. aasta kevadel Gildi tänaval Tõnissoni kuju juures ja oli veendunud, et astub Tartu Ülikooli arstiteaduskonda. Elu viis aga ta haridust omandama Taani. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103167

 
 
KONKURSID

 • Õpilaste teadustööde konkurss

Kuni 1. märtsini on kõik 14-19-aastased õpilased või sel õppeaastal ülikooli astunud noored oodatud esitama oma töid õpilaste teadustööde riiklikule konkursile, mille auhinnafond on 175 000 krooni. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103201

 
 • 16-18 aastastele konkurss suve instituuti USA-s

16-18 aastastel noortel on võimalus kandideerida suve instituuti USA-s. Atlandiülene Benjamin Franklini nimeline Stipendiaatide Suve Instituut kuulutab välja konkursi osalejate leidmiseks suve instituuti. Kohti suve instituudis on 45, millest 35 on Euroopa noortele ja 10 kohalikele noortele. Tähtaeg 8. märts. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103192

 
 • UWC stipendiumikonkurss gümnaasiumiõpinguteks USA-s! 15. Jaanuar 2010

United World Colleges on kaksteist omavahel ühise programmi kaudu  tihedalt seotud rahvusvahelist kooli, mis asuvad maailma eri paigus. Tähtaeg 10. veebruar. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103185

 
 • Stipendiumikonkurss välistudengitele

Avatud Eesti Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi Eestis õppivate Euroopa Liidu Idapartnerluse programmi maade tudengite 2010.a kevadsemestri õpingute toetuseks. Tähtaeg 22. jaanuar. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=103174

 
 

SÜNDMUSED NOORTELE

 

27.01 Tallinna Transpordikooli lahtiste uste päev (25.-28.01)

27.01. Noorte infomess „Mul on mõte“ Hiiumaal

28.01 Grupikonsultatsioon: Bakalaureuseõpe Ameerikas

29.01 Eesti Noorte Foorum 2010

01.02 Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg

03.02 Ameerika päev TTÜ-s

12.02 Haridusmess Intellektika 2010 Tartus (12.-13.02)

16.02 Rajaleidja nännipäevad (16.-18.02)

26.02 Noorte infomess Suunaja 2010 Pärnus

Vaata täpsemalt: www.rajaleidja.ee/kalender

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš