Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
euro26
NIVOO1
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
nip
euroopa noored
 

Uudised-Arhiiv

 

Eesti ANK INFOKIRI

22.01.2010

Väike ülevaade juhatuse ja tegevjuhi tegemistest ning lähiajal toimuvast.
 
* Mobiilne juhatus ja osalemine Hiiumaa noorte osaluse ümarlauas 26.-27. jaanuar 2010.
Hiiumaal toimub 27.01.2010 Hiiumaa noorte infomess ja peale seda Hiiumaa noorte osaluse ümarlaud, kuhu on kutsutud osalema ka Eesti ANKi juhatus. Loodame, et ümarlauas olsalevad ka KOVde juhid (kutsutud nad on) ja et meil tekib võimalus natukenegi selgitada noorsootöö põhimõtteid ja toetada ANK-de tegevust. Mõnes piirkonnas on peale valimisi elu ikka väga keeruliseks läinud.
Juhatuse koosolekuga seonduvast veel uuesti kirja lõpus.
 
* Suvekool 2010
Vastavalt viimasele üldkogu otsusele peaks Suvekool 2010 toimuma Hiiumaal (Kalda Puhketalus) 27.06-01.07.2010 ning suvekooli korraldajad võiksid olla suuresti noored. Samas selgus vahepeal, et AEF eriprogrammile esitatud suurprojekt sellisel kujul rahastust ei saanud. Uue võimalusena suvise suursündmuse rahastamiseks nägime programmi Euroopa Noored. Noorte kaasamise esimese suure sammuna toimus 6. jaanuaril juhatuse ning juhatuse liikmete poolt kaasatud aktiivsete noorte koosolek. Noorteaktiivi koosoleku eesmärgiks oli genereerida ideid ja vormida need Euroopa Noorte noortealgatuse projekti jaoks sobivasse keelde. Suure töö tegi nii noorte juhtimisel kui edasisel projekti vormistamisel ära Piret. Euroopa Noortest konsultatsiooni küsides, soovitati meil pigem aga orienteeruda noorteseminarile. Töö projektiga käib ning Hiiumaal olles oleks vaja see lõpetada. Seega Hiiumaa koosoleku üheks oluliseks teemaks on Suvekooli planeerimine, sh. baasiga tutvumine, tegevuste planeerimine ning projekti vormistamine.
 
* Varaait 2010
Projekt sai HMN-lt toetust summas 668 909 krooni (taotluse esitasime summale veidi üle 800 tuh. krooni). Põhjalikult hakkame teemaga tegelema veebruarist alates, kuid juhatuse koosolekul vaatame eelarvemuudatuse üle ning paneme paika täpsema tegevuste ajakava.
 
* Noortekeskuste olukorra kordusuuring
Aasta lõpus eraldas HTM Eesti ANKile raha, et maksta ära käesoleva aasta ECYC liikmemaks ning tellida noortekeskuste kordusuuring. Kogu asja juures oli üks tingimus - raha oli 2009 aasta raha ja tuli (vähemalt lepingu tasemel) realiseerida aastal 2009. Uuringu tegemiseks tuli 5 pakkumist, mille hulgast võitjaks osutus Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskus (RAS). Uuringu teostamine on alanud ja 19. jaanuaril toimus esimene töökohtumine RASi ja Eesti ANKi esindajate vahel. Uuringu valmimise lõpptähtajaks on 30. september 2010
 
* Eesti ANK kui EVS saatev, koordineeriv ja vastuvõttev organisatsioon
Seni ei ole Eesti ANK aktiivselt Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmis osalenud. Hetkel on aga päevakorral avalduse esitamine akrediteeringu saamiseks kõigis kolmes valdkonnas. Idee on selles, et kui liikmetest keegi tahab vabatahtlikku saata või vastu võtta, aga ei ole omale eraldi akrediteeringut taodelnud saab seda teha ka Eesti ANKi vahendusel. Vastuvõtmisega seoses on nüüd aga küsimus, et pean taotlusesse kirja panema kõik need keskused, kes soovivad olla vastuvõtjad. Põhimõtteliselt saab küll korraldada selliselt, et üks vabatahtlik võib osaleda mitme erineva keskuse töös, kuid ENEB konsultant tahab tutvuda nende keskustega enne kui akrediteering antakse. Seega - palun teatage mulle lähipäevade jooksul (hiljemalt 26. jaanuariks), kes on huvitatud Eesti ANK vahendusel olema EVS vastuvõttev organisatsioon, et saaksin teid taotlusesse lisada!
 
* Statistikanädala tulemused
Minuni on jõudnud 41 noortekeskuse (või -toa) statistikalehed. Kui keegi osales statistikanädalal kuid ei ole andmeid seni veel mulle saatnud - palun teha seda samuti koheselt (et ma saaksin nad kätte hiljemalt esmaspäeval 25. jaanuaril) Esialgsete tulemuste alusel  olid need 41 noortekeskust avatud 198-l päeval, kokku tehti 5066 külastust ning keskmiseks külasteste arvuks päevas kujunes 25,59. Kolmes keskuses oli külastajaid päevas keskmiselt alla 10-e ning kolmes üle 50-e
 
* ESF rahastusest noortekeskustele
HTM-lt ei ole endiselt selles osas väga konkreetset tagasisidet tulnud. Viimane info on, et programmimuudatus on algatatud (et noortekeskustele oleks võimalik raha erealdada, kuid meie koostatid miinimumnõuete dokument ei olnud päris see, mida nad ootasid. Samas ei ole hetkel antud ka uusi täpsemaid juhiseid, mida me saaks protsessi kiirendamiseks teha.
 
* Päästeameti projekt
Ametlikku vastust veel ei ole, aga samas on teada, et meie projekt ei saanud rahastust. Tiina Laube sõnul ei olevat komisjoni liikmed piisavalt mõistnud noorsootöö olemust ja kuigi meie pakutud tegevused on vajalikud, jäi see siiski joone alla.
 
* Juhatuse koosolek Hiiumaal
Nagu eelpool mainitud on juhatuse koosoleku teemadeks Suvekooli ettevalmistus, Varaait 2010, EVS tegevusega seonduv, üldine olukord noortekeskustes peale valimisi jne
Kui kellelgi on veel teemasid, mida juhatus peaks arutama - siis palun andke sellest teada hiljemalt 25. jaanuaril, et saaksime need päevakorda lülitada.
Lisaks on väga teretulnud tagasiside keskuste olukorrast MASU tingimustes ja peale KOV valimisi. Teame keerulisest olukorrast Muhus ja Emmastes ning ka sellest, et mõnel pool läheb jätkuvalt hästi.. Aga päris selget ülevaadet ei ole. Mõeldes tekkinud olukorrale nt Emmastes on plaanis sügisel koostatud KOV kirja uuendada ja uuesti kohalike omavalitsustel saata. Selleks aga et oleks täpsem ülevaade, mis olukord valdavalt kohtadel valitseb oleks vaja Teie abi! Seoses sellega on väga teretulnud teie tagasiside kuidas on suhted KOV-ga st kas on olemas toetus ja arusaam avatud noorsootööst ning kuidas see väljendub suhtumises ja kuidas rahalises toetuses. Ootan neid kommentaare samuti hiljemalt esmaspäeval, 25. jaanuaril (et saaksin need veel enne Hiiumaale sõitmist omale arvutisse laadida)
 
 
--
Heli Erik
Eesti ANK tegevjuht
heli.erik@ank.ee
GSM +372 523 6504

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš