Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
euro26
NIVOO1
nip
aken
 

Uudised-Arhiiv

 

Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond (Eesti maaeluvõrgustiku üksus) kuulutab välja KONKURSI

04.02.2010

osalejate leidmiseks maanoorsootöö teemalisele õppereisile kahe Leader kohaliku
tegevusgrupi piirkonda: LAG Bad Kissingen ja LAG Z.I.E.L Kitzingen, mis asuvad
Baireimaa põhjaosas Saksamaal.
 

Õppereisi eesmärk:

Maaeluvõrgustiku üheks peamiseks ülesandeks on soodustada teadmiste ja kogemuste

vahetust maapiirkondade arengust huvitatud osapoolte kaasamise meetodi abil, seda nii

kohalikul, kui ka liikmesriigi tasandil. Seejuures lähtudes Maaelu arengukava 2007-2013

eesmärgist soodustada noorema põlvkonna osalemist põllumajanduses ja maaelus. Veel veidi

kitsamalt vaadates on eesmärgiks maapiirkonnas või väikelinnades noortega tegelevate

organisatsioonide ja noorsootöötajate suutlikkuse tõstmine kohalikul ja rahvusvahelisel

tasandil. Õppereis korraldatakse koostöös Saksamaa, Soome ja Eesti maaeluvõrgustikega.

Õppereisil osalevad lisaks eestlastele ka neli osalejat Soomest.

Aeg: 28. aprill - 01. mai 2010.
Piirkond:

LAG Bad Kissingen ja LAG Z.I.E.L Kitzingen, Baireimaa põhjaosas Saksamaal.

Õppereisi täpsem marsruut pannakse paika koostöös Saksamaa maaeluvõrgustikuga ja

vastuvõtvate kohalike tegevusgruppidega. Kava kohaselt lennatakse 28. aprillil Tallinnast

Frankfurti ja kohapeal sõidetakse rendibussiga. 29. aprillil külastatakse LAG Bad Kissingen

ja 30. aprillil LAG Z.I.E.L Kitzingen piirkondades kummaski kolme Leader noorsooteemalist

projekti. 1. mail lend tagasi Tallinna lennujaama. Täpsemad projektide asukohad, kellaajad ja

majutuspaigad selguvad organiseerimise käigus.

Õppereisi kulud kaetakse Maaelu arengukava 2007 - 2013 tehnilise abi vahenditest

maaeluvõrgustiku tegevusele. Õppereisi transpordikulud kaetakse: lennud Tallinn-Frankfurt-

Tallinn ja Saksamaal kasutatav rendibuss. Kaetakse ka kõik majutuskulud ja enamus

toitlustuskulusid.
Õppereisil osalejate sihtgrupp:

Õppereis grupi suurus on kokku 26 osalejat, kellest 20 osalejat komplekteeritakse

väljakuulutatud konkursi korras. Avaldusi võivad esitada maapiirkonnas või väikelinnas

tegutsevate noorteorganisatsioonide (formaalsed või mitteformaalsed) noorsootöötajad,

Leader meetme noorsoo teemaliste projektide projektijuhid/organisaatorid, Leader

tegevusgrupi noorsootöö spetsialistid ja üle-eestilised maanoorsootööga seotud

organisatsioonid (Kodukant, 4H ja ANKÜ).

Kuna tegemist on Leader programmi projektide külastamisega, siis oluline on koostöö või

side kohaliku tegevusgrupiga. Siinkohal peame silmas Leader toetusega juba toimunud või

planeeritava projekti organiseerijaid, läbiviijaid või aktiivseid osalisi.

Konkursil osalemise tingimused:
- Kirjeldatud sihtgruppi kuuluv noor või noorte juhendaja
- Vanus õppereisi väljalennupäevaks vähemalt 18 aastane

- Keeleoskus inglise keeles vähemalt sellisel tasemel, mis lubab ilma tõlketa aru saada

kohapealsetest selgitustest
- Õppereisist kogu ulatuses osavõtt
- Kandideerimiseks vajalike dokumentide õigeaegne laekumine

- Kohaliku tegevusgrupi soovituse (tegevjuhi, juhatuse esimehe või juhatuse liikme)

olemasolu
Konkursist osavõtuks esitada:
- Osavõtja ankeet , mis saadetakse e-mailile seminar@maainfo.ee
hiljemalt 12. veebruariks kl 12:00
Maaeluvõrgustiku üksus:

- Teeb õigeaegselt laekunud avalduste vahel valiku 15. veebruariks ja teavitab sellest

osalejaid ja tegevusgruppi
- Võtab valiku aluseks eelkõige:
o kandidaadi senist panust noorsootöösse
o visiooni kasutada saadud kogemusi oma edaspidises tegevuses

o territoriaalset aspekti, et esindajaid oleks erinevatest Eestimaa piirkondadest

o grupi jaotust enam-vähem võrdselt aktiivsete noorte ja noorsootöötajate vahel

- Sõlmib konkursi võitjatega osalemise kohta lepingu
INFO: Meeri Klooren, meeri@maainfo.ee, tel: 525 8261
Jäneda, 01. veebruar 2010

 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš