Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
nip
aken
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
NIVOO1
110
euroopa noored
 

Uudised-Arhiiv

 

Noortevaldkonna uudised - Veebruar 2010

22.02.2010

1. Valmimas on noorteinfo teenusstandard

2. Tutvu alaealiste komisjonide tegevuse ülevaatega

3. ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 2010.a.koolitused

4. Üleskutse noorteorganisatsioonidele

5. Erinoorsootöö konverents „Väljakutseid ja võimalusi töös alaealise õigusrikkujaga“

6. Õpilasmalevate projektikonkurss
 

Valmimas on noorteinfo teenusstandard

Eesti Noorsootöö Keskuse juhtimisel on valmimas noorteinfo teenusstandard. Standardi väljatöötamist alustati 2009. a. sügisel ning see valmib käesoleva aasta kevadel.

Standard määratleb baasnõuded ning põhimõtted noorteinfo kujundamiseks ja vahendamiseks, mille eesmärk on tõsta noorteinfo teenuse osutamise kvaliteeti Eestis. Samuti on noorteinfo teenusstandardi kaudu oluline ühtlustada teenuse pakkumist üle riigi, arvestades ka erinevate piirkondade regionaalse eripära ning vajadustega. Noorteinfo teenusstandard on soovituslik dokument, millest noorteinfo kujundamisel ja vahendamisel juhinduksid kõik noorteinfot edastavad asutused. Standardist juhindumine muutub kohustuslikuks riigieelarvest toetust saavatele teavitamis- ja nõustamiskeskustele, kes osutavad noorteinfo teenust. Standardi väljatöötamisel tehakse koostööd erinevate tasandi noorsootöötajatega ja noorteinfo spetsialistidega, samuti arvestatakse selle väljatöötamisel Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri ERYICA poolt välja töötatud Euroopa Noorteinfo Harta ja online-noorteinfo põhimõtetega.

 

Kõik küsimused ja ettepanekud seoses loodava teenusstandardiga on oodatud Eesti Noorsootöö Keskuse peaeksperdile Andres Lokile (andres.lokk@entk.ee; tel. 735 0329).

 

 

Tutvu alaealiste komisjonide tegevuse ülevaatega

Alaealiste poolt toimepandud väärtegusid registreeriti Eestis 2008. a. kokku 32 717. Alaealiste komisjonidesse suunati 2008. a. 4012 alaealist õigusrikkujat. Komisjoni suunatud alaealistest oli poiste osakaal 70,44% ja tüdrukute osakaal 29,56%. 73,9% suunatute emakeeleks oli eesti keel ja 26,1% alaealiste emakeeleks oli vene või mõni muu keel. 2008. a. tegutses Eestis 67 alaealiste komisjoni, millest 15 olid maakondlikud, 44 kohalike omavalitsuste ja 8 Tallinna linnaosavalitsuste moodustatud komisjonid.

 

Loe veel: http://www.entk.ee/HTM_AEK_2009.pdf

 

 

ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 2010. a. koolitused

Eesti Noorsootöö Keskus ja SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo jätkavad 2010. aastal

koolituste pakkumist noorsootöötajatele. Möödunud aastal viidi ESF programmi raames läbi 18 koolitust, millest võttis osa 325 noorsootöötajat. 2009. Aastal toimunud koolituste teemad olid väga erinevad, näiteks „Noorsootöö tähelepanu vajavate lastega“, „Interneti teadlikkuse suurendamine ning ohtude olemasolust noorte teavitamine; internetisõltuvus, mängude sõltuvus“ ja „Seadusandlus noorte ürituste läbiviimisel“. Samuti toimusid ka inglise-keele kursused, kus osales 56 noorsootöötajat.

Tutvu 2010. a. toimuvate koolitustega http://www.mitteformaalne.ee/index.php?file=532 ning koolituskalendrist leiad peagi koolituste täpsed toimumisajad http://kalender.mitteformaalne.ee/

 

Üleskutse noorteorganisatsioonidele

Haridus-ja Teadusministeerium koos Eesti Noorsootöö Keskuse ja Töötukassaga kutsub noorteorganisatsioone pakkuma noortele töötutele võimalust eneseteostuseks vabatahtlikuna.  Sinu organisatsioonil on võimalik pakkuda töökogemust (võimalus lisada CVsse vabatahtlik teenistus noorsootöös); sotsiaalseid kontakte (võimalus kokku puutuda erinevate inimeste, ideede, ühenduste ja asutustega ning luua või tugevdada sidemeid) ning teadmisi noorsootööst, mittetulundusühingute või seltsingute tegevusest ja koostööst, projekti- ja meeskonnatöö ning tegevuste planeerimise ja elluviimise oskusi jpm.

 

Lisainformatsioon:  http://sites.google.com/site/tookasvatus/vabatahtliktegevus/vte

 

Erinoorsootöö konverents „Väljakutseid ja võimalusi töös alaealise õigusrikkujaga“

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub noorsootöötajaid 16.-17. märtsil toimuvale ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames korraldatavale erinoorsootöö konverentsile “Väljakutseid ja võimalusi töös alaealiste õigusrikkujatega“. Konverents toimub Tallinnas, Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Konverentsi eesmärgiks on anda ülevaade alaealiste õigusrikkumistest Eestis, tutvustada erinevaid teaduspõhiseid vaatenurki ning häid praktilisi näiteid töös alaealiste õigusrikkujatega nii Eestist kui mujalt Euroopast. Registreerumine konverentsile kestab kuni 8. märtsini 2010.

 

Lisainformatsioon: Näita seda infot Helenile ja küsi kodulehekülje linki siia

 

Õpilasmalevate projektikonkurss

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi õpilasmalevate korraldajatele eesmärgiga aktiviseerida noorsootööd kohalikul tasandil. Konkurss toimub koondprojekti "Õpilasmalevad 2010" raames ning on toetatud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt summas 1 500 000 krooni. Õpilasmaleva programmi sihtgrupiks on 13-26 aastased noored, õpilasmalevate korraldajad ja läbiviijad. Vormikohane taotlus peab laekuma paberkandjal koos lisadega Eesti Noorsootöö Keskusesse hiljemalt 01.04.2010 kell 17.00.

Möödunud aastal osales töömalevates kokku 4392 noort.

 

Lisainfo õpilasmalevate rahastamiseks: http://www.entk.ee/?id=226&keel=ee

Silm silma vastu tähendab, et kogu maailm jääb pimedaks.

Mahatma Gandhi  

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš