Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
aken
Björk - õpi Põhjamaades!
110
euroopa noored
euro26
nip
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

ÜLEEUROOPALINE AVALIK KONSULTATSIOON NOORTEPOLIITIKA TULEVIKU KOHTA

24.09.2008

Strateegilised valikud noortele eurooplastele: üleeuroopaline noortepoliitika tuleviku teemaline avalik arutelu

 

Täna algatas Euroopa Komisjon Interneti-põhise avaliku arutelu, et vastata küsimusele, mis suunas peaks ELi noortepoliitika tulevikus liikuma. Sel aastal tähistab ELi noortepoliitika oma 20. aastapäeva ning kõnealuse aruteluga aidatakse komisjonil hinnata edusamme, mida noortepoliitika valdkonnas on üleeuroopalise koostöö raames tehtud alates 2000. aastast. Arutelu tulemuste põhjal määratletakse lähikuudel uued eesmärgid järgmiseks kümneks aastaks.

Arutelu käigus soovitakse saada teada, millised on peamised väljakutsed või võimalused, millel on noortele kõige otsesem mõju. Küsimus hõlmab teemasid, mis on seotud hariduse, mitteametliku õppe, tööhõive, diskrimineerimise, sotsiaalse kaasatuse ja noorte vabatahtliku tegevusega. Euroopa poliitiliste otsuste tegijad võtavad arutelu tulemusi arvesse, et valmistada ette konkreetsed meetmed, et aidata noortel ühiskonda integreeruda, leida tööd, parandada oma üldist heaolu ja osaleda kodanikena ühiskondlikus elus.

Arutelu on suunatud nii üksikisikutele kui ka organisatsioonidele, keda huvitab noorte tulevik ja kes asuvad Euroopa Liidus, teistes programmis osalevates riikides (Norras, Islandil, Liechtensteinis), kandidaatriikides (Türgis ja Horvaatias) ning endises Jugoslaavia Vabariigis Makedoonias.

Arutelu on avatud kuni 25. novembrini aadressil:

http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1220_en.htm .

Arutelu tulemused avaldatakse aadressil: http://ec.europa.eu/youth

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš