Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euro26
110
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
aken
NIVOO1
nip
 

Uudised-Arhiiv

 

www.entk.ee

19.04.2010

Noortevaldkonna uudised - aprill 2010
 

UUDISED

Kestab noorsootöötaja kutsekvalifikatsiooni taotlemine

Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014

Suvised projektlaagrid

Avatud on  arengukoostööprojektide 2010. a. taotlusvoor

Avatud on projektikonkurss Varaait

Avatud on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise projektikonkurss

KUULUTUSED

ESF programmi koolitus „Noortekeskuste roll noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamisel“

ESF programmi koolitus „Mobiilne noorsootöö“

ESF programmi koolitus „Mitmekesisus noorsootöös - luksus või argipäev?!“

Rahvusvaheline noorteinfo seminar „Noorteinfo – noorte kaasamine ja turundus“

Tänavanoorsootöö õppevisiit Soome

NOORTEVALDKOND MEEDIAS

Pevkur: laste vaimne tervis vajab suuremat tähelepanu (Delfi, 11.04.2010)

Paide politsei kutsus noored öösel tänavale kondama (Reporter, 10.04.2010)

Kuulutati välja Eesti lipu teemalised konkursid (Meie Maa, 06.04.2010)

Legendaarne Artek ootab lastefestivalile (Postimees, 06.04.2010)

ENL toetab noortevolikogude loomist 30 omavalitsusse (Postimees, 30.03.2010)

Esmakordselt saab Eestis taotleda noorsootöötaja kutset (Postimees, 15.03.2010)

MAAILM JA MÕNDA

Ökojalajälje kalkulaator

Mitmeid tähtpäevi

 

UUDISED

Kestab noorsootöötaja kutsekvalifikatsiooni taotlemine

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas 15. märtsil 2010.a. välja noorsootöötaja III, IV ja V kutsekvalifikatsiooni taotlemise. Noorsootöötaja kutse taotlemiseks esitatavaid dokumente saab esitada kuni 26. aprillini.

Lisainformatsioon kutse taotlemise tingimuste ja tähtaegade kohta: www.entk.ee/kutse

 

Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014

Valitsus kiitis 1. aprilli istungil korraldusega nr 117 heaks vägivalla vähendamise arengukava ja selle rakendusplaani aastateks 2010–2014. Arengukavas on vaatluse all järgmised vägivallaliigid ja -situatsioonid: laste vastu toimepandud vägivald, alaealiste vägivald ja õigusrikkumised, pere­vägivald ning inimkaubandus. Arengukava elluviimist koordineerib justiitsministeerium. Arengukava elluviimises osalevad peale justiitsministeeriumi ka haridus- ja teadus­-, sise-, sotsiaal- ja välisministeerium oma valitsemisala asutustega, omavalitsused, mittetulundusühingud.

Lisainformatsioon: http://www.just.ee/49973

 

Suvised projektlaagrid

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljakuulutatud projektlaagrite lisataotlusvoorus toetati 20 projektlaagri toimumist, mis koos eelmises taotlusvoorus toetatud projektlaagritega tagab noortele suuremad valikuvõimalused oma suvepuhkuse veetmiseks. Koos varasema taotlusvooruga toetatakse 76 projektlaagri toimumist kokku 1 540 160 krooniga, mis võimaldab aktiivses laagritegevuses osaleda  8787 noorel. Möödunud aastal toetati 62 projektlaagri korraldamist. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud toetus projekt- ja tegevusloaga laagrite toetuseks ning laagrijuhtide ja kasvatajate pädevuse suurendamiseks on 2010. aastal  toetus kokku 11 471 995 krooni

 

Avatud on  arengukoostööprojektide 2010. a. taotlusvoor

Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 50 000 krooni (avalikkuse teavitamisele suunatud projektidele 10 000 krooni).

Tähtaeg on 24. mai 2010.

Lisainformatsioon ja taotlusvormid: http://www.vm.ee/?q=et/node/9149

 

Avatud on projektikonkurss Varaait

Konkursi eesmärgiks on toetada juba toimivaid ja uusi ressursi- või nišikeskusi, mis on vahendiks, et aidata kaasa mitte-organiseerunud noorte kaasatuse ja osaluse suurendamisele noorsootöös. Projektikonkursi taotluste tähtaeg on 30. aprill 2010.

Lisainformatsioon ja taotlusvorm: http://www.ank.ee/?p=p_690&sName=projektikonkurss-varaait-vol.6-aastal-2010

 

Avatud on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise projektikonkurss

Konkurss vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise projektide jaoks. Tähtaeg on 19. aprill 2010 ning taotleda saab 20 000 kuni 50 000 krooni.

Lisainformatsioon ja taotlusvorm: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalne-kaasatus/vaesuse-ja-sotsiaalse-torjutuse-vastu-voitlemise-euroopa-aasta/projektikonkurss-kodanikeuhendustele.html

 

KUULUTUSED

ESF programmi koolitus „Noortekeskuste roll noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamisel“

3.- 4.mail toimub Tallinnas ja 17. -18. mail toimub Tartus ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames koolitus „Noortekeskuste roll sotsiaalse kaasatuse suurendamisel“. Koolituse läbiviijateks on Kristel Tamm ja Margus-Tarmo Pihlakas. Tallinna koolitusele kandideerimine kuni 26. aprillini  ja Tartu koolitusele kuni 6. maini.

Lisainformatsioon ja kandideerimisvorm: http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=238

 

ESF programmi koolitus „Mobiilne noorsootöö“

10.- 11.mail toimub Tartus ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames koolitus „Mobiilne noorsootöö“. Koolituse läbiviijateks on Annegrete Johanson ja Margus-Tarmo Pihlakas. Koolitusele kandideerimine kuni 29. aprillini.

Lisainformatsioon ja kandideerimisvorm: http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=237

 

ESF programmi koolitus „Mitmekesisus noorsootöös - luksus või argipäev?!“

13.-15. mail toimub Põlvamaal Taevaskoja seminarimajas ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames koolitus „Mitmekesisus noorsootöös – luksus või argipäev?!“. Koolitajateks on Kristi Jüristo ja Argo Bachfeldt. Koolitusele kandideerimine kestab kuni 2. maini.

Lisainformatsioon ja kandideerimisvorm: http://kalender.mitteformaalne.ee/?id=koolitus&pid=117&date=2010-05-14&kuu=5&aasta=2010

 

Rahvusvaheline noorteinfo seminar „Noorteinfo – noorte kaasamine ja turundus“

17.-20. mail toimub EV Haridus- ja Teadusministeeriumi, Belgia (Flaami kogukonna) Kultuuri-, Noorte-, Spordi- ja Meediaministeeriumi ja Soome Haridusministeeriumi koostööprotokollide raames rahvusvaheline noorteinfo seminar „Noorteinfo – noorte kaasamine ja turundus“. Koolitajateks on Epp Adler ja Anu-Mall Naarits. Koolitusele kandideerimine kestab kuni 3. maini.

Lisainformatsioon ja kandideerimisvorm: http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=240

 

Tänavanoorsootöö õppevisiit Soome

19.-20. mail  toimub EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Soome Haridusministeeriumi koostööprotokollide raames tänavanoorsootöö õppevisiit Soomes. Eesmärgiks on jagada teadmisi tänavanoorsootöö korraldusest Soomes nii teoorias kui praktikas.

Lisainformatsioon ja kandideerimisvorm: http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=239

 

NOORTEVALDKOND MEEDIAS

Pevkur: laste vaimne tervis vajab suuremat tähelepanu (Delfi, 11.04.2010)

Paide politsei kutsus noored öösel tänavale kondama (Reporter, 10.04.2010)

Kuulutati välja Eesti lipu teemalised konkursid (Meie Maa, 06.04.2010)

Legendaarne Artek ootab lastefestivalile (Postimees, 06.04.2010)

ENL toetab noortevolikogude loomist 30 omavalitsusse (Postimees, 30.03.2010)

Esmakordselt saab Eestis taotleda noorsootöötaja kutset (Postimees, 15.03.2010)

 

MAAILM JA MÕNDA

Ökojalajälje kalkulaator

Ökoloogilise jalajälje kalkulaator on üks viise teada saada, kuidas Sinu elustiil mõjutab maakera jätkusuutlikkust. Mida enam me kulutame toidu, asjade ja energia tarbimisele, seda suurema jalajälje me endast maha jätame. Arvuta, kui suur on Sinu ökoloogiline jalajälg ning mõtle, mida saaksid Sina teha selle vähendamiseks!

Loe ja kalkuleeri: http://www.ut.ee/mobility/jalajalg/

 

Mitmeid tähtpäevi

Täna tähistatakse Tallinnas Vabaduse väljakul NATO Päeva. Rahvusvahelist NATO päeva tähistatakse 4. aprillil, mil allkirjastati Washingtoni leping.

Veel tähtpäevi aprillis:

2. aprill: maailma autismiteadvustamise päev

4. aprill: rahvusvaheline miinidevastane päev

5. aprill: rahvusvaheline lasteraamatu päev

25. aprill: DNA päev - DNA kaksikspiraali ehitus avastati 57 aastat tagasi, aprillis 1953. Sellesse hiigelpikka molekuli on kätketud tohutu hulk pärilikkuse informatsiooni, mis sisaldab geneetilisi juhiseid inimese arenguks ja funktsioneerimiseks.

28. aprill: ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev. Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on seda päeva tähistanud alates 2003. aastast, edendades sotsiaalse dialoogi ja kolmepoolse partnerluse abil tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamist.

 

 

Kõik, mida me teame, on lõpmatult palju vähem sellest, mis jääb veel teadmata.
William Harvey

 

Uudiskirjaga liitumine: www.entk.ee

Juhul kui te ei soovi uudiskirja edaspidi saada, andke sellest palun märku aadressil jaanika.palm@entk.ee  

Kui te mingi põhjusel ei näe uudiskirja korrektselt, siis soovitame vaadata ENTK koduleheküljelt http://www.entk.ee/?id=359&keel=ee

 

Noortevaldkonna uudised edastas

Jaanika Palm

Peaekspert (välis- ja avalikud suhted; rahvusvaheline noorsootöö)

Eesti Noorsootöö Keskus

Uuslinna 10, 11415 Tallinn

Tel: 7 350 389

Mob: 556 355 29
E-post: jaanika.palm@entk.ee
Veeb: www.entk.ee

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš