Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
NIVOO1
euro26
euroopa noored
nip
 

Uudised-Arhiiv

 

NB!

23.07.2010

Ida-Viru maakonna Avatud Noortekeskuste
projektikonkursi väljakuulutamine
 

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p.1, p.2, p.16, § 87, § 89 lg 5 ning Eesti Noorsootöö Keskuse ja Ida-Viru Maavalitsuse vahel 02.02.2010 sõlmitud riigieelarveliste eraldiste kasutamise lepingu nr 3.1-19/5, teen  

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kuulutada välja Ida-Viru maakonna Avatud Noortekeskuste projektikonkurss.

 

2. Kinnitada Ida-Viru maakonna Avatud Noortekeskuste projektikonkursi tingimused

    (lisa 1), taotlus- (lisa2), eelarve (lisa3), sisulise (lisa 4) ja finantsaruande (lisa 5) vorm.

 

3. Määrata projektide esitamise tähtajaks 06.09.2010 

 

4. Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 21.09.2010 maavalitsuse veebilehel.

 

5. Avaldada käesoleva korralduse p.1 nimetatud konkursi teade ajalehes Põhjarannik ning  

    teade ja tingimused maavalitsuse veebilehel.

 

6. Käesoleva korralduse täitmise eest vastutab haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist-

    alaealiste komisjoni sekretär Jane Koppel.    

 

   

 

 

 

Riho Breivel

Maavanem

 


ANK eelarve ja fin arunde vorm

ANK projektiaruanne

Ida-Virumaa ANK konkursi tingimused ja kord 2010

ANK Taotlusankeet

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš