Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
NIVOO1
aken
Björk - õpi Põhjamaades!
nip
110
euro26
 

Uudised-Arhiiv

 

Individuaalse eesti keele õppe pilootprojekt

30.09.2008

Integratsiooni Sihtasutus, Briti Nõukogu esindus Eestis ja Avatud Eesti Fond korraldavad konkursi mentorite leidmiseks eesti keele individuaalõppe pilootprojekti, mille eesmärk on toetada vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpetajate eesti keele omandamist.
 

Mentor on keeleõppija isiklik konsultant, kes toetab teda eesti keele õppimisel ja pakub võimalust keelt praktiseerida. Mentor on partner, kes juhendab ja annab keeleõppijale regulaarset tagasisidet. Mentor aitab vabaneda hirmust eesti keele ees, tõsta keeleõppija eneseusaldust eestimaalasena, tuua ta eesti kultuuriruumi. Individuaalplaani järgi eesti keele õppimine lähtub enam keeleõppija individuaalsetest vajadustest, huvidest ja võimalustest, võimaldades venekeelsete koolide õpetajatel parandada oma eesti keele oskust ning hakkama saada eestikeelse aineõpetusega.

Keeleõppija mentor on :

1.       soovib eesti ühiskonna lõimumisele kaasa aidata;

2.      tunneb rõõmu teiste õpetamisest ja on valmis teistele toeks olema;
3.      empaatiline, tolerantne, uudishimulik ja abivalmis;
4.      vähemalt 25 aastat vana;
5.      pedagoogilise, filoloogilise või psühholoogilise kõrgharidusega;
6.      valdab eesti keelt emakeelena või kõrgtasemel;
7.      oskab suhelda vene keeles;
8.      valdab inglise keelt suhtlustasandil (soovituslik).
Oma poolt pakume:
1.      ainulaadset koolitust kultuuride vahelises kommunikatsioonis; 
2.      mentorikoolitust individuaalnõustamise ja keeleõppe metoodika valdkondades;

3.      õppereisi võimalust ;

4.      paindlikku töögraafikut põhitöö kõrval ning mitmekesist ja huvitavat tööd;

5.      projekti meeskonna nõustamist ja tuge;
6.      enesearendamise võimalusi ;
7.      tööpanusele vastavat kompensatsiooni.
Lisainfo ja kandideerimine http://www.oef.org.ee/et/programs/7/

Kandideerimistähtaeg on 17. oktoober 2008!

Lisainfo  tel. 58 040 612 või e-postiga jelena@oef.org.ee

Vene õppekeelega haridustöötajate eesti keele individuaalõppe pilootprojekt kuulub „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetese suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ alla.

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš