Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
Björk - õpi Põhjamaades!
110
NIVOO1
nip
euro26
aken
 

Uudised-Arhiiv

 

NOORTEVALDKONNA UUDISED - AUGUST 2010

17.08.2010

Noorsootöötaja kutse taotlemise ja väljastamise infopäev

Noorsootöötaja kutse taotlemiseks vajalikke taotlusdokumente saab Eesti Noorsootöö Keskusele esitada kuni 20. septembrini 2010. Noorsootöötaja kutse taotlemise ja väljastamise infopäev toimub 6. septembril Eesti Noorsootöö Keskuses algusega kell 11.00. Infopäevale registreerumine kestab 2. septembrini. Registreerumine infopäevale: www.entk.ee/kutse

ÜRO kuulutas välja noorteaasta

Rahvusvahelisel noortepäeval 12. augustil kuulutas ÜRO välja noorteaasta, mis kestab 11. augustini 2011. Noorteaasta loosungiks on “Meie aasta. Meie hääl”. ÜRO noorteaasta keskendub kolmele teemale: noortesse investeerimine ja noortele pühendumine, noorte osalus ja partnerlus ning kultuuridevahelise mõistmise suurendamine.
Noorteaasta lisainformatsioon: http://social.un.org/youthyear/

Koolirahu 2010 kuulutatakse välja Elvas

Koolirahu mudeli on loonud Soome õpilased ning Mannerheimi Lastekaitse Liit. Eestis algatati Koolirahu programm 1999. a. Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel, koostöös MTÜ T.O.R.E., Eesti 4H ja Eesti Õpilasomavalitsuste Liiduga. Koolirahu programmi eesmärgiks on saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla. Lisainformatsioon: www.koolirahu.eu
www.elva.ee/koolirahu/

Kestab noorte tööelu puudutav online-küsitlus

Juulis algas Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel Eestis üleriigiline noortekonsultatsioon noorte tööhõive teemadel. Taolised konsultatsioonid toimuvad noorteühenduste eestvedamisel enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides. Konsultatsioonide eesmärgiks on Euroopa Liidus elavate noortega konsulteerimine noorte vajadustega paremini arvestamiseks ning noorte tegeliku olukorra teadasaamiseks, et paremini planeerida tööhõive- ja noortepoliitikat. Konsultatsiooni esimese etapina on avatud kõikidele 15-30aastastele noortele online-küsimustik. Kõigi vastajate vahel loositakse välja ka mõnusaid auhindu.
Online-küsimustik: www.enl.ee/konsultatsioonid

Euroopa Komisjoni projektikonkurss

Euroopa Komisjon kuulutas programmi Euroopa Noored raames välja uue projektikonkursi, mille eesmärk on toetada noortega töötavate inimeste liikuvust ja vahetusi, et edendada uute oskuste ja pädevuste omandamist, mis võimaldaks neil end noorsootöö valdkonna töötajatena täiustada ning aitaks paremini kohaneda noorte muutuvate vajadustega. Projekt peab sisaldama mittetulunduslikku laadi tegevusi, mis on seotud noorte- ja mitteformaalse hariduse valdkonnaga. Taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 22. oktoober 2010. a.
Lisainformatsioon: www.entk.ee

Toetusvõimaluste andmebaas kodanikeühendustele

Balti Uuringute Instituut on loonud Vabaühenduste Fondi toel Eesti kodanikeühendusi abistava andmebaasi, mis sisaldab informatsiooni vabaühenduste tegevusi finantseerivatest fondidest nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas. Andmebaasis on välja toodud peamiselt fondid, mis asuvad väljaspool Eestit, kuid mille poolt välja kuulutatud projektikonkurssidel või jooksvatel taotlusvoorudel võivad kandideerida ka Eesti kodanikuühendused. Toetusvõimaluste andmebaas: www.ibs.ee/et/fondid

Kuulutused

Noorte isamaalise omaloomingu konkursi tähtaeg pikenes

Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Eesti Kodu-uurimise Seltsiga pikendas isamaalise luule, proosa ja laulu konkursi tähtaega. Konkursile oodatakse omaloomingut teemadel Eestimaa, isamaa, kodu, kodumaa armastus. Konkursist saavad osa võtta kõik 7-26 aastased noored. Isamaalise omaloomingu konkursi tähtaega pikendati 24. septembrini 2010. a. Tulemused avalikustatakse 5. oktoobril. Lisainformatsioon: www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=259

Meediakonverents „Kas ühiskonna valvekoer hammustab?“

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutas välja konkursi Tallinnas 16. septembril Õpetajate Maja Kroonisaalis toimuvale meediakonverentsile osalejate leidmiseks. Konverentsile oodatakse osalema: noorsootöötajad, noorteorganisatsioonide aktiviste ja noortevaldkonnas töötavaid teisi spetsialiste. Meediakonverentsi korraldamise eesmärgiks on noorsootöö valdkonnas töötavaid inimesi õpetada meediamaastikul aktiivset rolli võtma, tegema seda oskuslikult ning erinevaid meediavorme arvestades, et meediapotentsiaaliga sündmused ei jääks oskuste puudumise tõttu avalikkusele esitamata. Konverentsile kandideerimine kestab kuni 4. septembrini 2010. a. Lisainformatsioon ja kandideerimisvorm: www.enl.ee/meediakonverents

Noortevaldkond meedias

Noorte töötus tõusis mullu rekordiliselt kõrgele tasemele (Postimees, 12.08.2010)

Loe edasi: www.postimees.ee/?id=299125

Täna kuulutatakse välja rahvusvaheline noorte aasta (Delfi, 12.08.2010)

Loe edasi: www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tana-kuulutatakse-valja-rahvusvaheline-noorte-aasta.d?id=32562103

Riigi toel sai tööd üle 5000 malevanoore (Delfi, 11.08.2010)

Loe edasi: www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigi-toel-sai-tood-ule-5000-malevanoore.d?id=32553515&l=fplead

Noorte arv on vähenenud pea 60 000 võrra (Postimees, 03.08.2010)

Loe edasi: www.postimees.ee/?id=295297

Rahvusvähemuste noortekogu saab esimest korda kokku (Delfi, 02.08.2010)

Loe edasi: www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rahvusvahemuste-noortekogu-saab-esimest-korda-kokku.d?id=32408473

Kanada uksed on Eesti noortele lõpuks valla (Postimees, 01.08.2010)

Loe edasi: www.postimees.ee/?id=294418

Lastelaagrites veedab suvel aega üle 25 tuhande lapse (Reporter, 29.07.2010)

Vaata uudislõiku: www.reporter.ee/2010/07/29/lastelaagrites-veedab-suve-jooksul-aega-ule-25-tuhande-lapse/

Maailm ja mõnda

Tee head!

Eesti Toidupank jagab igal nädalal toidupakke kõige vaesematele peredele ja üksikisikutele. 28. augustil korraldab toidupank nende inimeste tarvis toidu kogumise kampaania neljas Prisma peremarketis. Kampaania korraldamiseks vajatakse 100 vabatahtlikku. Vabatahtlikud jagavad flaiereid infoga toidupanga tegevuse kohta ja koguvad kokku Prisma klientide poolt annetatud toidu. Enne 28. augustit korraldatakse vabatahtlikele infopäevad, kus räägitakse toidupaga töötamise põhimõtetest ja selgitatakse toidu kogumist Prisma Peremarketis.
Lisainformatsioon: www.toidupank.eu/otsime-vabatahtilkke-28augusti-toidu-kogumise-kampaaniale/


Häid mehi, kes ei huvitu poliitikast, karistatakse sellega, et neid hakkavad valitsema neist halvemad mehed.
Platon

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš