Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
nip
euroopa noored
euro26
NIVOO1
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
110
 

Uudised-Arhiiv

 

EUROOPA NOORED

12.05.2008

Euroopa Komisjon ootab 30. juuniks taotlusi noortele ja noorsootöötajatele suunatud infotegevuste projektideks programmi Euroopa Noored alaprogrammis 4.5
 
Projektikonkursi eesmärgiks on toetada tegevusi, millega juhitakse noorte ja noorsootöötajate tähelepanu side- ja teabevahetusele Euroopa aspektist. Konkursiga rahastatakse projekte, mis võimaldavad noortele ja noorsootöötajatele parema juurdepääsu nii Euroopa kui riiklikule teabele ning erinevatele sidekanalitele. Projektiga tuleb kaasata noori avalikku ellu ning innustada neid saama aktiivseks kodanikuks.
Eelistatud on uuenduslikud ja ulatuslikud projektid, mis keskenduvad noortele või noorsootöötajatele huvipakkuvatele teemadele ja lähtuvad programmi Euroopa Noored prioriteetidest:
noorte osalus;
kultuuriline mitmekesisus;
Euroopa kodakondsus;
vähemate võimalustega noorte kaasamine.
 
Taotlusi võivad esitada mittetulundusorganisatsioonid ja -ühingud või kohalikud või piirkondlikud avalik-õiguslikud asutused, mis on loodud vähemalt üks aasta enne avalduse esitamise kuupäeva riigis, mida programm hõlmab.
 
Projektipartnerid peavad olema vähemalt kahest eri riigist (taotlejaorganisatsioon kaasa arvatud), millest vähemalt üks peab olema registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis.
 
Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 EUR, projekti eelarvet rahastatakse maksimaalselt 80 % ulatuses.
 
Rahastatakse projekte, mille  tegevus algab 1.01-31.03.2009 ning mille kestuseks on 12-18 kuud.
 
Taotlused tuleb saata Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele (EACEA) hiljemalt 30. juuniks 2008.
 
Projektikonkursi täisteksti, kandideerimisvormid ja kontaktandmed lisainfo küsimiseks leiate järgmiselt veebiaadressilt: http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/index_en.htm
 
Edukat taotlemist soovides,
Euroopa Noored Eesti büroo 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš