Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euro26
euroopa noored
NIVOO1
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
110
aken
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

04.10.2008

Haridus- ja Teadusministeerium Uudiskiri 2.10.2008
 

Loomisel on riiklik väärtusarenduse programm
26. septembril konverentsi „Ühiseid väärtusi hoides" avades ütles minister Tõnis Lukas, et Eesti vajab laste ja noorte väärtuskasvatust ning loodava riikliku väärtusarenduse programmi keskmes peab olema nii koolis kui perekonnas läbiviidav väärtuskasvatus. Selleks, et hoida ja arendada väärtusi, mis aitavad kaasa Eesti ühiskonna inim- ja sotsiaalsele arengule, on plaanis luua riiklik programm "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013".
Riikliku programmi eesmärk on koolituste, tugimaterjalide, õppevara jms väljatöötamise abil luua mitmekesised võimalused väärtuskasvatuse toimimiseks koolides ja lasteaedades ning muuta head algatused jätkusuutlikuks nende levitamise ja tutvustamise kaudu.
Programmi tekst


***

Minister autasustas rahvusvaheliste õpilasvõistluste laureaate
30. septembril toimus Tartus minister Tõnis Lukase vastuvõtt rahvusvahelistel võistlustel edukalt esinenud õpilastele ja üliõpilastele. Vastuvõtule kutsutuid oli 126, kelle hulgas on nii üliõpilased, üldhariduskoolide õpilased kui kutsekoolide õpilased üle Eesti, samuti meeskonnad ja kollektiivid (koorid).
Vastuvõtule kutsutute nimekiri


***

Tunnustatakse aasta õpetajaid
4. oktoobril toimub Tartus vastuvõtt Aasta Õpetaja 2008. Vastuvõtule on kutsutud 30 pedagoogi üle Eesti, kutsutuid tervitavad ja tunnustavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Sven Rondik.
Aasta Õpetaja eesmärgiks on tunnustada ja tutvustada õpetajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna ja Eesti elu.


***

Mööda Eestit sõidab õpibuss
22. septembril alustas oma teist tööaastat õpibuss, mis juhatab sisse 10.-17. oktoobrini vältava Täiskasvanud Õppija Nädala. Õpibuss sõidab kuni 18. oktoobrini. Bussi sõidugraafiku ja peatuskohad leiab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koduleheküljelt www.andras.ee.
Internetiühendusega varustatud õpibuss pakub inimestele teavet selle kohta, mida, kus ja kuidas nad saaksid õppida ning mis moel võiks õppimine nende elu paremaks muuta.
Õpibussi reisi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.


***

Tulemas on täiskasvanuhariduse foorum
XII täiskasvanuhariduse foorum "Täiskasvanuharidus saja-aastases Eestis" toimub 17. oktoobril algusega kell 11.00 Clarion Hotellis Euroopa (Tallinn, Paadi 5). Foorumil vaagitakse tänast olukorda ja arutletakse selle üle kas, kuidas ja milliseid muutusi vajab ühiskond uuenduslikuks mõtlemiseks.
Huvilistel palutakse registreeruda hiljemalt 6. oktoobril veebilehel http://www.eformular.com/kerttutaidre/taiskasvanuharidusefoorum.html.


***

Kodakondsuse taotlemise eksam muutub
25. septembril kiitis valitsus heaks määruse, millega kehtestatakse kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse tundmise eksami läbiviimise kord.
Uue eksamimudeliga soovitakse tulla vastu ühiskonna ootustele kodakondsuse taotlejate teadmistele ning teadlikkusele esitatavate nõuete osas. Üheks suuremaks eesmärgiks on muuta eksam ning selleks ettevalmistamine sisulisemaks ning praktilisemaks. See tähendab, et tähelepanu pööratakse eelkõige põhiseaduse rakendamisele ja rakendumisele igapäevaelus ning seaduse mõtte ning põhimõtete tundmisele. Eksamiküsimused muutuvad sisukamateks, samal ajal kergemini mõistetavamateks ning on sõnastatud mõistetavalt ka piiratud keeleoskusega isikutele.
Määrus jõustub 1. märtsil 2009. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus koostab selleks ajaks metoodilise käsiraamatu, näidistestid jt materjalid.


 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš