Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
euroopa noored
aken
nip
euro26
110
 

Uudised-Arhiiv

 

IDA-VIRUMAA NOORTEÜHENDUSTE VI SUVEMÄNGUD

26.05.2008

Karjamaal 19. - 21. august 2008 a.

Mida on vaja teada enne laagrisse tulekut?
 
Esmased tingimused
Laagrist saavad osa võtta 4 inimest teie organisatsioonist.
Kaasas peab olema 1 täiskasvanud juhendaja, kes vastutab oma noorte eest ja ööbib koha peal. Juhendajata ei saa suvemängudel osaleda. Juhendaja peab olema vähemalt 18-aastane isik.
Laagrisse registreerumine toimub kolmel päeval: 15.06.08, 15.07.08 ja 15.08.08 a. Laagri osavõtutasu on 100 krooni. Registreerunuks loetakse seda, kellel on osavõtutasu makstud.
            Osalustasu maksmine:
                        Ülekandega: MTÜ Jõhvi Noortekeskus
                        a/a 221017364398 Hansapank
                        märksõna „SUVEMÄNGUD“
 
Lp. juhendajad!
Soovitatav on maksta noorteühenduse osalustasu korraga.
 
Kord laagris
  • Laagris kehtivad seadused, mida tuleb täita. Seaduste eiramise eest on ette nähtud karistused: hoiatus, häbiring, toimkond, laagrist jäädavalt lahkumine.
  • Laagrist tuleb lahkuda, kui tarvitatakse keelatud aineid nagu TUBAKAS, ALKOHOL, NARKOOTIKUMID.
Karistused:
  • Hoiatus tähendab seda, et oled sattunud laagri korraldajate erilise tähelepanu alla. See tähendab seda, et oled teinud midagi halba, mis teistele ei meeldi.
  • Häbiring on see, kui hoiatus on tehtud, kui pole allutud, siis satud häbiringi.
  • Toimkond tähendab seda, et sind pannakse tegema laagri jaoks vajalikku tööd. Kui sa ei taha saada toimkonda, siis ära ropenda, ära viska prahti maha ja ära riku öörahu.
  • Laagri reeglite ja karistuste eiramisel saad keelu järgmisel aastal suvemängudel osalemiseks.
 
Info jagamine laagris
Teisipäeval ja kolmapäeval kell 22.00 toimub juhendajatele ja kõigile teistele huvilistele infotund, kus saab infot selle kohta, mis, kus ja kuidas saavad toimuma tegevused. Kogu vajalik info on samuti olemas infostendil. Kõiki tekkinud küsimusi ja probleeme on võimalik tõstatada infotunnis. Peale selle saab isiklikke teateid jätta teadetetahvlile.
 
Öörahu
Öörahu tähendab seda, et need, kes tahavad magada, saavad seda ka teha. Vaikselt võib lõkke ääres istuda ja olla unetute telgis, kuid lärmamise korral saadetakse karrarikkuja magama ja hommikul juba näeb, mis edasi saab.
 
Toitlustamine
Laagrit toitlustab Naiskodukaitse. Laagri aeg on 7 toidukorda.
 
Saabumine
Laagrisse viib kaks bussi: Narvast ja Aserist, mis liiguvad Karjamaa poole ning võtavad noori peale. Laagrisse saabudes tulevad teile vastu kõiketeadjad, kes juhatavad teid all-laagrisse. Iga organisatsiooni juhendaja esitab registreerimislauda liikmete registreerimislehed. Busside, autode ja muude transportide jätmise võimalus on olemas. Iga organisatsioon saab oma telkide püstitamiseks all-laagri platsi.
 
Aktiivne tegevus
Toimuvad rannamängud, võistlused. Samuti ka lõkke- ning kultuuriõhtu.
 
Ujumine
Ujumine on lubatud ainult juhendaja juuresolekul ning kui vetelpäästja on rannas.
 
Mida teha prügiga?
Iga all-laagri territooriumile pannakse üles prügikotid ja peale selle on prügikotte veel igal pool mujal meie laagri territooriumil. Oma all-laagri territoorium tuleb hoida puhtana, seda kontrollivad laagri staabi liikmed. Plastikpudelid tuleb panna selleks ette nähtud „konteinerisse“.
 
Lõpetamine
Laagrist lahkumisel antakse oma all-laagri koht laagriülema abile üle. Plats peab olema puhas.
 
Noore varustus
  • Isiklikud hügieenivahendid
  • Magamisasjad (magamiskott, -alus)
  • Vihmamantel või kilest keep
 
Organisatsiooni üldine varustus
·         Telgid
·         Kiled telgi alla ja peale
·         Oma organisatsiooni lipp või muu sümboolika (vajalik all-laagri äratundmiseks ja võistlustel kaasa elamiseks)
·         Esmaabipaun
·         Spordivahendid vaba aja veetmiseks
·         Nöör (laagriplatsi piiramiseks)
 
 
 
 
 
Täiendav info ja eelregistreerimine:
 
Marika Markus – 4H Virumaa piirkonna koordinaator
Tel: +55592522
e-post: marika.markus@ivmv.ee
 
 
Irena Rihkrand - Ida-Virumaa Noortekogu aseesimees
Tel: +3725266995
e-post: idavirumaanoored@hot.ee

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš