Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euro26
NIVOO1
euroopa noored
aken
110
Björk - õpi Põhjamaades!
nip
 

Uudised-Arhiiv

 

Suvelaagride konkurss

29.05.2008

Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill ja Philips toetavad laste, noorte (sh puuetega inimeste) suvelaagreid. Konkursi vahendite maht on 400 000 Eesti krooni. Maksimaalne toetus projekti kohta on 40 000 Eesti krooni.

 
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused. Abikõlblikud kulud: huvi- ja arendustegevuseks vajalikud vahendid , transport, toitlustamine, juhendaja tasu, osavõtumaks vähekindlustatud perede lastele, muud projekti elluviimiseks hädavajalikud kulud.
 
Taotlejad peavad esitama avalduse, mis sisaldab:
 
1. Organisatsiooni nimi ja aadress (nimi, aadress, telefon, e-mail)
2. Organisatsiooni registrikood
3. Kontaktisiku(te) nimi ja aadress ja telefoninumber
4. Taustinformatsioon organisatsiooni kohta (kuni üks lk): tegutsemise eesmärk, elluviidud projektid, töötajate/vabatahtlike arv, koostööpartnerid, varasemad toetajad jmt
5. Projekti sisu:
    millal ja kus suvelaager toimub
    miks ja kelle jaoks suvelaager organiseeritakse, inimeste arv
    töötajate/vabatahtlike arv, kes suvelaagrit aitavad läbi viia, nende panus tegevustesse
    suvelaagri kogumaksumuse detailne eelarve (Eesti kroonides) koos planeeritud    tegevustega (tooge selgelt välja summa, mida küsite Heategevusfondilt ja märkige teised toetajad)
NB Eelistatud on projektid, kuhu on kaasatud partnerid, kes panustavad eelarvesse!
 
Avaldused palume saata hiljemalt 20. juuniks 2008 meili teel aadressile: holland@online.ee
 
Konkursi tulemused tehakse teatavaks 30.juunil veebileheküljel www.paikeselill.ee
 
Lisainfo: Piet Boerefijn, Eesti-Hollandi Heategevusfond, 50 29 788
 
________________________________
 
Teate edastas:
 
Heidi Paabort
Eesti ANK tegevjuht
 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš