Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
110
NIVOO1
euro26
nip
euroopa noored
aken
 

Uudised-Arhiiv

 

Teavitusalaste projektide konkurss Euroopa Parlamendi valimiste kohta

29.05.2008

Euroopa Komisjon ootab 15. juuliks taotlusi infotegevuste projektideks, millega jagatakse noortele ja noorsootöötajatele teadmisi 2009. aastal toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste kohta. 
Projektikonkursi eesmärgiks on julgustada noorte aktiivset osalemist Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimistel ja anda neile valimiste kohta teavet.
Projekti sihtrühmaks on alla 30-aastased hääleõiguslikud Euroopa kodanikud ning noorsootöötajad. Projekti tegevus peab aset leidma ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.
 
Taotlusi võivad esitada mittetulundusorganisatsioonid, noorteühenduste katusorganisatsioonid ja Euroopa noortevaldkonna organisatsioonid. Poliitiliste liikumistega seotud noorteorganisatsioonide taotlusi ei rahastata. Iga taotleja võib esitada ainult ühe projekti.
 
Igas liikmesriigis rahastatakse vaid ühte projekti 80 % ulatuses projekti kogueelarvest. Eestis toimuva projekti maksimaalne rahastuse määr on 45 000 EUR.
 
Rahastatakse projekte, mille tegevus algab 1.01 - 28.02.2009 ning mille kestuseks on 5-7 kuud.
 
Projektitaotlused tuleb esitada Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele (EACEA) 15. juuliks 2008 (arvestatakse postitempli kuupäeva).
 
Projektikonkursi täisteksti, kandideerimisvormid ja kontaktandmed lisainfo küsimiseks leiate järgmiselt veebiaadressilt: http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/action45b/index_en.htm
 
Euroopa Noored Eesti büroo on valmis taotlejaid nõustama projektide koostamisel.
 
Edukat kandideerimist soovides,
Euroopa Noored Eesti büroo
 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš