Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
110
aken
Björk - õpi Põhjamaades!
nip
NIVOO1
euro26
 

Uudised-Arhiiv

 

Karjääriteenuste standardid

30.05.2008

Käesoleva pöördumisega kogume karjääriteenuste valdkonnaga seotud osapooltelt tagasisidet karjäärinõustamise ja karjääriinfovahendamise teenusstandardite eelnõudele. Tegemist on korduvkirjaga laiema ringi kaasamiseks. Suur tänu kõigile, kes vastasid esimeses ringis. Teie kommentaaridele anname tagasisidet pärast mõlema ringi arvamuste analüüsi.
 
2006.aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tööturuameti ning SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskuse esindajate kohtumisel alguse saanud Eesti karjääriteenuste koostöökogu loomise vajalikkuse ja ühtse strateegilise planeerimise arutelu on päädinud tänaseks ühise kokkuleppega karjääriteenuste arendamisel, see on üks samm, mille eesmärk on tagada karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise teenuse osutamine ühtsetel alustel ja ühiste põhimõtete järgi.

Karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise parendamiseks on karjääriteenuste osutajatest koosneva töörühma ühistöö tulemusena välja töötatud vastavad teenusstandardid. Standardid toetavad teenuse osutajate tööd ja ühtlustavad teenuse osutamise taset üleriiklikult. Teisalt tagab standardite kasutuselevõtt teenuse saajale kindluse, et Eesti erinevates piirkondades osutatakse talle vajalikku infot ja nõustamist samadel alustel.

Et standardid toimiksid palume Teil leida aega üle vaadata ja kommenteerida töörühmade poolt väljatöötatut ja oma arvamused kirja panna allolevasse tabelisse (kommentaaride tabel) 16. juuniks 2008 ja saata aadressile marika.lunden@innove.ee .

Teie tähelepanekud on vajalikud standardite täiendamiseks enne nende pilotiseerimist maakondlikes keskustes uue karjääriteenuste programmi raames aastatel 2008-2011. Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele.

Materjalid ja tabeli leiate siit:

Karjääriteenuste osutamise teenusstandardite seletuskiri

Karjäärinõustamise osutamise teenusstandard

Karjääriinfo vahendamise teenusstandard

Kommentaaride tabel

Lisa 1 Infovahendamise protsess

Lugupidamisega,

Marika Lunden
Karjäärinõustamise Teabekeskus
Tel: 51 57 293       

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš