Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
nip
euro26
110
aken
NIVOO1
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
 

Uudised-Arhiiv

 

Euroopa tunnuskiri keeleõppeprojektidele

03.06.2008

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri annab rahvusvahelise tunnustuse ning kõrge maine. Parimatele ka rahaline preemia.
 

Tunnuskirjale kandideerimine 2008. aastal toimub kahes kategoorias:

Aasta võõrkeelealane projekt

Aasta võõrkeelealane projekt võib olla  tulemuslikult lõppenud rahvusvaheline või kohalik  projekt, mis  innustas õppima  võõrkeeli, oli huvitav ja omapärane, pakkus ja pakub uudseid lahendusi keeleõppes. Kandideerima on oodatud  kõik  keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid ning -lahendused. Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud propjektiga seotud isikud või organisatsioonid.

Tänavu oodatakse  kandideerima projekte eelkõige kahes valdkonnas:  kultuuridevaheline dialoog ja võõrkeeleõpe ja ettevõtlus

 •  Kultuuridevaheline dialoog

2008.a. on kultuuridevahelise dialoogi aasta, mille tähelepanu on pööratud eri kultuuride mõistmisele, respekteerimisele ning aktiivseks kodanikuks olemisele.

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirjale ja preemiale on oodatud  kandideerima edukalt lõppenud projektid, kus võõrkeele õpetamise ja õppimise teema on seotud kultuuride erinevuse ja nende mõistmise teemaga, nt keeleõpe kultuuriürituste kaudu, keeleõpe ja sotsiaalsete pingete ning ebavõrdsuse ennetamine, kaasava ühiskonna kujundamine.

 •  Võõrkeeleõpe ja ettevõtlus

Igal aastal lõpetavad tuhanded väikefirmad üle kogu Euroopa oma äri või kaotavad soodsad koostöölepingud võõrkeeleoskuse puudulikkuse tõttu. 2006.a. tehtud uuringu põhjal arvatakse, et väikefirmade edukuse aluseks on investeeringud keeleõppesse ja keeleõppe strateegiate arendamisse.

Euroopa Komisjoni ja Haridus- ning  Teadusministeeriumi tunnuskirjale ja preemiale on oodatud kandideerima edukalt lõppenud 
projektid, mis on panustanud ettevõtete ja keeleõpet pakkuvate asutuste/organisatsioonide vahelisele koostööle; keelenõudlust arvestavate teenuste ja vahendite loomisele või keeleõpet motiveeriva õhkkonna loomisele.

 Taotlusi saab esitada kuni 16 juunini 2008 ( hiliseim postitempli kuupäev) SA Archimedes hariduskoostöö keskusele aadressil  Tallinn 10125, L.Koidula 13A, märgusõna \" \"Aasta võõrkeeleõppe projekt\".

Taotlus esitatakse küsimustele vastamise vormis mitte rohkem kui kahel lehel A4 formaadis või online versioonis.  

 1. Projekti nimi
 2. Kooli/asutuse/ organisatsiooni nimi
 3. Aadress
 4. Projekti koordinaator: nimi
 5. Kontakttelefon
 6. Fax
 7. E-post
 8. Kooli/asutuse/organisatsioonijuht: nimi
 9. Projekti eesmärgid: max 100 sõna
 10. Projekti alguse aeg
 11. Projekti rahastamisskeem
 12. Sihtkeel(ed)
 13. Õppijate grupi kirjeldus: max 50 sõna
 14. Projekti tegevuste kirjeldus: max 200 sõna
 15. Senised saavutused: max 100 sõna
 16. Edaspidised plaanid: mx 50 sõna
 17. Kooli/ asutuse/ organisatsiooni kirjeldus: max 50 sõna

Lisainfo tel 6962 412 või made@archimedes.ee

Aasta võõrkeelealane tegu

Aasta võõrkeelealase teona tunnustatakse eelkõige neid tegevusi, mis ei ole  seotud formaalse õppetööga. Võõrkeelealase teo sooritaja  võib olla nii õpetaja kui ka õppija, samuti organisatsioon või institutsioon, mis on mingil viisil toetanud võõrkeeleõpet.

Aasta võõrkeelealase teo sooritaja võib olla:

Õppija: 

 • kes on õppinud võõrkeelt eesmärgiga tegelda sügavuti mingi valdkonna või huvialaga (kunst, filosoofia, turism, religioon jne);
 • kes on julgenud ja soovinud täiskasvanuna oma elus muutusi teha ning oma  unistusi võõrkeeleõpingute vallas ellu viia;
 • kellele omandatud võõrkeel on  elus olulisi muudatusi kaasa toonud;
 • kes osakb väikese kõnelejaskonnaga või Eestis vähem õpitavat ja osatavat keelt.

Õpetaja, kes on:
 • korraldanud keelealaseid üritusi, vestlusringe, keeleklubisid;
 • innustanud õpilasi õppima keeli väljaspool kooli või vanemaid õppima koos lastega;
 • valitud õpilaste poolt parimaks keeleõpetajaks vms.
   
Inimene, kes ei ole hariduselt õpetaja, vaid näiteks:
 • sisserändaja, kes on õpetanud või õpetab huvilistele oma emakeelt;
 • kohaliku omavalitsuse  poliitik, kes on loonud erilised tingimused võõrkeele õppeks - korraldanud  temaatilisi teatri- või filmiõhtuid, raamatufestivale või muid keeleõpet soodustavaid üritusi.

Isik või organisatsioon, kes on:
 • toetanud keeleõpet ja näidanud oma teoga, et keeleõpe on osa kodanikuharidusest;
 • tegelenud võõrkeelte paljususe ja võõrkeeleõppe küsimustega;
 • edendanud kultuuridevahelist ja võõrkeelealast koostööd vms.

Kandidaate võivad esitada nii asutused, organisatsioonid kui ka üksikisikud. Oma kandida­tuuri võib üles seada ka teo sooritaja ise, kui leidub vähemalt üks soovitaja (sel juhul tuleb esitada ka soovitaja kontaktandmed). Kandideerimise taotlus esitatakse vabas vormis, see peab sisaldama andmeid nii kandidaadi kui esitaja kohta ning põhjendust.

Taotlusi saab esitada kuni 16. juunini 2008 ( hiliseim postitempli kuupäev) SA Archimedes hariduskoostöö keskusele L.Koidula 13A, Tallinn 10125 märgusõnaga \"Aasta võõrkeelealane tegu\" .

Lisainfo tel 6962 412 või made@archimedes.ee

Parimate tunnustamine

Parimad valib esitatud kandidaatide hulgast välja ˛ürii. Ttunnuskirjad ja preemiad antakse  üle Euroopa keeltepäeval 26. septembril 2008.

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš