Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
aken
euroopa noored
110
nip
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

Eesti ANK infokiri + ERF hetkeseis

06.06.2008

Infopäev ENTK-s
5.juunil toimus maavalitsuste noorsootöö valdkonna eest vastutavate spetsialistide kohtumine Eesti Noorsootöö Keskuses. Üheks esinejaks oli ka Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort, kes andis edasi informatsiooni Eesti ANK tegevustest, Varaait konkursist, ANK konkursist ja ettepanekutest, mida võiks maavalitsus oodata Eesti ANK-lt ja vastupidi.
Esitlus on leitav: http://www.ank.ee/?p=p_239&sName=esitlused
 
ERF hetkeseis
ENTK ERF nõustaja Karin Kuum andis infot ERF hetkeseisu ja kokkuvõtete kohta. Seoses sellega, et nimekiri pole veel valitsuse poolt kinnitatud (toimub juuni kuu jooksul), toetuse saanud institutsioonide nimesid ei avalikustatud.
 
Kokku esitati 193 taotlust (110 taotlust ehk 57% olid taotlejad noortekeskused). 72% ehk 140 olid taotlejatest kohalikud omavalitsused, 19% ehk 36 MTÜd. 9% muud.
 
42 taotlust 193-st ei läbinud tehnilist eelkontrolli. Seega läks sisulisse hindamisse 151 taotlust. Toetust taotleti 1 313 000 000 Eesti krooni. Jagada oli 316 miljonit.
 
Kõige rohkem taotlejaid oli Harjumaalt (38) ja kõige vähem Hiiumaalt (5).
 
Karin Kuum andis teada, et 60 kavandi esitajad pidid likvideerima tehnilisest voorust läbimiseks puudusi nagu seda oli nt digitaalse allkirja puudumine, elektrooniliste dokumentide puudumine, vead kavandi eelarves, tegevuses abikõlbmatud tegevused, puudusid vajalikud lisad, täidetud kavandi mitu osa (kui tuli valida kas on nt ANK või huvikool).
 
Kavandid, mis ei läbinud tehnilist vooru sisaldasid peamiselt järgmisi vigasid:
- puudus 2 aastane kogemus valdkonnas
- täidetud kavandis rohkem kui ühe objekti osa
- ei olnud tegemist õigustatud taotlejaga
- taotletav summa ei jäänud toetuse määra sisse
- ühele objektile oli taotletud mitu korda
 
Sisulises hindamises jäid alla taotlused, mis ei olnud kirjutatud objekti vajadustest lähtuvalt (ilusate sõnadega kavandi asemel tuleks rõhku pöörata kohalike olude kirjeldusele jms). Lisaks ei tohiks karta loovate ideede väljatoomist, mis eristab taotlejat teistest taotlejatest. Lugeda põhjalikumalt juhiseid/ õigusakte ning järgida ettekirjutusi.
 
Teadmiseks: jälgida Riigi Teatajat, kus ilmub valitsuse otsus nimekirja saanud noortekeskuste kohta!
______________________________________
 
Tervitustega,
 
Heidi Paabort
Eesti ANK tegevjuht
 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš