Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
aken
NIVOO1
nip
110
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
 

Uudised-Arhiiv

 

[Enl]

11.06.2008

Avalda arvamust programmide "Õppiv Tiiger 2008-2013" ja ja "Õppenõustamissüsteemi arendamine" kohta
 
Haridus- ja Teadusministeerium on edastanud ENLi esindajale elukestva õppe ja hariduse infrastruktuuri arendamise prioriteetsete suundade juhtkomisjonis arvamuse avaldamiseks kaks olulist eelnõud:

1)
Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe" meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" rakendamiseks haridus- ja teadusministri käskkirja  „Programmi „Õppiv Tiiger 2008-2013" kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine" eelnõu
Dokumendi leiad siin.

2) Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe" meetme „Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine" rakendamiseks haridus- ja teadusministri käskkirja  „Programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine" kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine" eelnõu.

Dokumendi leiad siin.


Komisjoni liikmetele on traditsiooniliselt antud arvamuse avaldamiseks viis tööpäeva. 
Palun võimalusel avaldada arvamust hiljemalt esmaspäeva, 16. juuni lõunaks. Arvamuse võib saata vabas vormis otse minu e-posti aadressile. Laekunud arvamused on aluseks ENLi seisukoha kujundamisel, mistõttu on liikmesorganisatsioonide seisukohad eriti olulised.

Lugupidamisega,

Martti Martinson
ENLi noortepoliitika spetsialist
ENLi esindaja Haridus- ja Teadusministeeriumi elukestva õppe ja hariduse infrastruktuuri arendamise prioriteetsete suundade juhtkomisjonis
E-post: martti@enl.ee

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš