Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
euroopa noored
euro26
aken
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

22.10.2008

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 20.10.2008
 

Valmimas on õpetajahariduse strateegia
15. oktoobril tutvustati Tallinna Ülikoolis õpetajahariduse strateegia eelnõu. Kui õpetajahariduse eelmises arengukavas oli põhirõhk õpetajapädevuste kirjeldusel, kutseaasta sisu ja rakenduskava väljatöötamisel ning esmaõppe arendamisel, siis uues strateegias on raskuskese nihkunud õpetajale, tema kutsealase arengu tugisüsteemi arendamisele ning positsiooni väärtustamisele ühiskonnas. Õpetaja kutsealase arengu toetamine ei ole aga eesmärk omaette, vaid teenib õppija arengu toetamist.
Strateegia eelnõu väljatöötamises on osalenud kõrgkoolide, õpetajate kutseorganisatsioonide, lastevanemate ja õpilaste esindajad. Strateegia eelnõu koos rakenduskava ja ülevaatega Eesti õpetajaskonnast on kättesaadav ministeeriumi kodulehel, vt http://www.hm.ee/index.php?048706.

***

Minister Lukas kohtub kodanikega 24. oktoobril
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas alustas regulaarseid kohtumisi kõigi huvilistega, et kuulata haridusvaldkonda puutuvaid muresid ja ettepanekuid. Järgmine kohtumine kodanikega toimub 24. oktoobril kell 14 ministeeriumi hoones Tartus Munga 18. Minister ootab kõiki, kes soovivad rääkida ministeeriumi haldusalasse kuuluvatest valdkondadest – haridus, teadus, keel ja noorsootöö – ning kellel on neil teemadel konkreetseid küsimusi.
Selleks, et kohtumine mööduks võimalikult asjalikult, tuleb soovijatel ennast eelnevalt kirja panna kas e-maili või telefoni teel (toomas.kalmus@hm.ee, 5661 9303).

***

Selgusid aasta õppija ja aasta koolitaja
10. oktoobril kuulutati Võrus avatuks üheteistkümnes Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN) ning pidulikul avaüritusel tunnustati aasta õppijat, aasta koolitajat, koolitussõbralikumat organisatsiooni ja omavalitsust. Aasta õppija on Kaiu Hooldekodu hooldaja Ingrid Savi, aasta koolitaja on Marju Heldema Haapsalu Kutsehariduskeskusest. Aasta koolitussõbralikumaks organisatsiooniks nimetati aktsiaselts A-Selver, mis haldab Selveri kauplusteketti. Aasta koolitussõbralikumaks omavalitsuseks nimetati Lääne-Virumaa Vinni vald. TÕN on elukestvat õpet propageeriv üritus, mille ajal pööratakse enam tähelepanu täiskasvanueas õppimisele ja arenemisele.


***

Hiina ja Eesti haridusministrid sõlmisid koostööprogrammi
Hiina haridusminister Zhou Ji ning Eesti haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas sõlmisid 13. oktoobril Pekingis koostööprogrammi, mille olulisemateks punktideks on kahe riigi vaheline riiklikult toetatud tudengivahetus ja vastastikune keeleõppe edendamine.
Koostööprogrammi kohaselt toetab Eesti ühe aasta jooksul kahe Hiina magistri- või doktoriõppe tudengi õppimist Eesti kõrgkoolides ning tagab ühele Hiina tudengile eesti keele ja kultuuri suvekursuse stipendiumi. Hiina pool toetab aastas kolme Eesti üliõpilase õppimist Hiina ülikoolides. Vastastikku keele ja kultuuri õpetamise edendamiseks näeb koostööprogramm ette külalisõpetajate ja –õppejõudude saatmist.

***

Minister Lukas tunnustas Aasta Õpetajaid
4. oktoobril toimus Tartus vastuvõtt Aasta Õpetaja 2008, kuhu kutsuti 30 pedagoogi üle Eesti. Kutsutuid tervitasid ja tunnustasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Sven Rondik.
Aasta Õpetaja valimise eesmärgiks on tunnustada ja tutvustada õpetajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna ja Eesti elu.
Aasta Õpetajad 2008: http://www.hm.ee/index.php?049938

KONVERENTSID

Tulemas on noorsootöö foorum
20.-21. oktoobril toimub Tallinnas Tallinki hotellis (Sadama 11) Eesti IV Noorsootöö Foorum. Foorumi peateemaks on noorsootöö olulisus ning mõju noorele ja ühiskonnale. Konverentsil saavad sõna noorsoo-uurijad, noortepoliitika kujundajad, noored.
Programm ja lisainfo: http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=77

***

Koolijuhtide konverentsi üks peateemasid on turvalisus koolis
21.-22. oktoobril toimub Tartus koolijuhtide iga-aastane konverents, mille üks peateemasid on turvaline kool. Räägitakse nii koolide valmisolekust kriisiolukorraks kui küberkiusamisest. Konverentsil räägitakse ka riikliku õppekava arendamisest ning kavandatavatest muudatustest Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

***

Tulemas on rahvusvaheline keelekümbluskonverents
24.-25. oktoobril toimub rahvusvaheline konverents „Lõimitud aine- ja keeleõppe levik: mitmekeelsus kui toimetuleku võti paljukultuurilises maailmas”. Lõimitud aine- ja keeleõppe üks rakendus on keelekümblus – osa õppest toimub täielikult teises keeles. Konverentsile on oodata kokku 400 osalejat 23 erinevast riigist.
Lisainfo: http://kke.ee/index.php?lang=est&pages_ID=183&menus_ID=1&active_link_ID=204&mark=0

KONKURSID

Algab konkurss Väärt Tegu 2008/2009
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi Väärt Tegu 2008/2009, mille eesmärk on väärtustada ja tunnustada meie koolide ja koolieelsete lasteasutuste innovaatilisi ettevõtmisi ning levitada erinevate positiivsete algatuste ja projektide väärt kogemusi. Projekti kirjelduse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2009. Konkursi tulemused selguvad 2009. aasta sügisel.
Lisainfo: http://www.hm.ee/index.php?049925

***

Noorte leiutajate konkursile saab esitada töid oktoobri lõpuni
Noorte leiutajate konkursile „Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks" saab esitada töid 31. oktoobrini, osalema on oodatud kõik leiutamishuvilised õpilased 1.-12. klassini.
Konkursile esitatav leiutis olema päriselus nii väike, et mahub A4 paberile. Näiteks on sellised leiutised kirjaklamber, ukselink, piimapakk, prillid jne. Pisiasi võib olla ka mõne juba olemasoleva eseme uuendus. Auhinnafond on 150 000 krooni.
Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Archimedese ja SA Teaduskeskus AHHAA koostöös.
Täpsem teave konkursitingimuste, hindamise jms kohta: http://www.archimedes.ee/teadpop/ - Leiutajate konkurss

***

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš