Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
NIVOO1
aken
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
nip
110
 

Uudised-Arhiiv

 

EELTEADE! Eriti keskkonnasõbralik noortekeskus!

08.07.2008

Head Eesti ANK liikmed, mul on hea teatada, et aprillis Põltsamaa üldkogul räägitud esimene Eesti ANK projekt "Eriti keskkonnasõbralik noortekeskus" on saanud TOETUSE (teine esitletud projekt ootab veel oma vastust aga on teada, et see avalikustatakse uuel nädalal). KIK toetus on 100 000 krooni
 
Projekti eesmärk on tõsta 7-26 aastaste noorte keskkonna- ja prügisorteerimisalast teadlikkust läbi Eesti noorsootöö peamiste rakendajate, noortekeskuste ürituste, keskendudes keskkonnasõbralike harjumuste kujundamisele töös sihtgrupiga. Projekt tagab keskkonnasõbraliku keskkonna oma ruumides, aidates nii kinnistada eelpool nimetatud teemade tähtsust, muutes selle noore jaoks tavaliseks käitumisharjumuseks. Projekt on suunatud üle Eesti, kaasates Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmed.
 
Kindlasti on ka Teil endil sarnaseid projekte aga selle projekti lisaväärtuseks on, et sama sõnumit edastatakse üheaegselt kõikidest Eesti ANK noortekeskustes. See tagab projektile ka laiema teavitustöö võimaluse. Samas saavad liikmed katsetada esmast ühisprojekti. Olete ju ise avanud, et võiks midagi koos teha :)
 
Mis on peamised tegevused?
 
AUGUST:
Teavitustöö, valmivad noortepärased trükised prügikäitlemisest ja keskkonna hoidmisest (infotrükis, jalajälgedega "Eriti keskkonnasõbralik noortekeskus" kleepsud, sama tekstiga telefonikleepsud noortele jagamiseks). Lisaks alustame infopäevade tehniline korraldusega, mis toimuvad noortekeskuste ürituse raames. Iga noortekeskus saab ose otsustada, millise tegevuse juurde ta soovib vastava teema liita.
 
SEPTEMBER- NOVEMBER:
Jagame temaatilisi teavitus- ja infotrükiseid. Toimuvad noortepärased infopäevad , mis siis toimuvad noorteürituste raames kaasates võimalikult suurt hulka noori. Teadmiseks, et infopäevad ei ole iseseisvad üritused. Oleks hea, kui need liidetakse noortekeskuste ürituste nagu nt laager, vaheaja tegevus, koolitus, meelelahutuslik üritus jne juurde. Iga osalev noortekeskus pakub tegevuse ise välja ja annab sellest mulle teada. Lektoriteks võib olla noortekeskuste poolt kutsutud valdkonna spetsialistid piirkonnast.
 
DETSEMBER:
Valmib trükis (nähtav ka veebis www.ank.ee) erinevatest üritustest, mis viidi läbi projekti raames, näidates noortepäraseid võtteid võimalikust teema sidumisest noorte igapäevase tegevuse ja keskuste projektidega. Poster kajastab temaatikale ka noortekeskuste ürituste pilte. Koostajateks noortekeskuste esindajad, kes üritused läbi viivad.
 
Projekt tagab rahastuse järgmistele tegevustele:
- trükised nagu seda on infotrükis, postrid, kleepsud, telefonikleepsud, edulugude raamat (kokku 39 000)
- lektor- spetsialist üritusel (arvestatud, et 1 lektor on kohal umbes 1 tunni, tasu koos maksudega 667,00, kokku 27 000)
- transport- vajadusel saab tagada spetsialisti transpordi ehk siis kütusekulu
- veidi korralduskulusid (lähetus)
 
Ilusat puhkust Teile ja teadmiseks, et tulen selle teema juurde tagasi augustis.
 
Palun aga võimalusel juba täna mõelda, et millise tegevuse juurde soovite liita spetsialisti kutsumise ja hiljem edulugude raamatus kajastada.
 
 
Parimat,
 
Heidi Paabort
Eesti ANK tegevjuht
 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš