Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
nip
110
aken
NIVOO1
euro26
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

04.11.2008

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 31.10.2008
 

Analüüsitakse vajadust keeleseaduse uue redaktsiooni järele
Haridus- ja teadusministri poolt kokku kutsutud töörühm hakkas analüüsima kehtiva keeleseaduse nõrku külgi ja vajadust seaduse uue redaktsiooni järele, tähelepanu keskmes on eestlaste endi keelekasutus.
Alates keeleseaduse vastuvõtmisest 1995. aastal on seadusse sisse viidud 18 muudatust, mistõttu mitmed eksperdid kinnitavad seaduse ebaühtlust ja vähest üldistusastet.
Komisjon peaks analüüsi tulemused koos oma ettepanekutega esitama ministrile veel sel aastal. Seejärel otsustatakse, kas või kuidas muuta keeleseadust ning kas vajame keeleseaduse uut redaktsiooni.
Ministeeriumidevahelisse töörühma kuuluvad esindajad veel Tartu Ülikoolist, Riigikogust, Integratsiooni Sihtasutusest ja Keeleinspektsioonist.


***

Ministeerium ja rahvusringhääling sõlmisid kokkuleppe teaduse populariseerimiseks
28. oktoobril allkirjastasid Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa ning minister Tõnis Lukas Tartus ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärk on teadusteemade populariseerimine teadussaadete, uudiste, kommentaaride jm kaudu Eesti Rahvusringhäälingu kanalites. Saadete tootmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium eelarveliste võimaluste piires. Ühine tegevus on suunatud eelkõige noortes teaduse, sh loodus- ja täppisteaduste valdkonna vastu huvi äratamisele ning Eesti teadlaste tegevuse ja saavutuste tutvustamisele.

***

Algav Euroopa Noortenädal kogub noorte tulevikuplaane
3.-8. novembrini tähistatakse Euroopa Noortenädalat, mille eesmärk on koguda noorte arvamusi nende ees seisvate väljakutsete kohta järgneva kümne aasta jooksul ning edastada need uute eesmärkide seadmiseks Euroopa Komisjonile.
4.-6. novembril toimuvad temaatilised arutelud enamikus maakonnakeskustes ning 8. novembril toimub Tallinnas Kultuurikatlas konverents „Noored võtavad sõna!“ Ühtlasi tunnustab haridus- ja teadusminister avatud noortekeskusi, kellest Euroopa Noortenädalaga on ühinenud ligi 50.
Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/noortenadal2008.
 

*** 

Konverentsil räägitakse hariduse rollist innovatsioonis
3.-4. novembril toimub Tallinnas Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses rahvusvaheline „(Kutse)hariduse I-konverents – kuidas saab haridus toetada loovust, innovatsiooni ja ettevõtlikkust”. Konverents on pühendatud Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove 5. sünnipäevale ja haakub Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud innovatsiooni ja loovuse aastaga 2009. Konverentsil keskendutakse küsimustele: milline on innovatsiooni tulevik Eestis, kuidas kutseharidus toetab innovatsiooni, milline on karjäärinõustamise osa innovaatilise, loova ja eluga toimetuleva inimese kujunemisel.
Päeva avavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar.
Päevakava


***

Minister tunnustas Euroopa kutsemeistrivõistlustel osalenud Eesti noori
23. oktoobril toimus Tallinnas Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove tänuüritus koostööpartneritele, võistlejatele ja ekspertidele, kes aitasid kaasa Eesti meeskonna edukale osalemisele Euroopa kutsemeistrivõistlustel EuroSkills 2008. Võistlustel osalenud Eesti noori tunnustas minister Tõnis Lukas.
EuroSkills 2008 kutsemeistrivõistlused toimusid septembris Hollandis Rotterdamis, osales üle 400 võistleja 29 riigist. Võistlused toimusid 45 erialal. Eestist osales 12 võistlejat kuuel alal: mehhatroonika, majaehitus, viimistleja, tisler, sõiduautotehnik, kokk ja teenindaja. Plaatija Matis Indov tõi koju hõbemedali, müüsepp Siim Soovere pronksi.


***

Koolijuhtide teabepäevade peateemaks oli turvaline kool
21.-22. oktoobril toimusid Tartus koolijuhtide teabepäevad, mille peateemad olid turvaline kool, õppekava arendus ning muudatused põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.
Ettekanded on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel: http://www.hm.ee/index.php?0510054.

*** 

Vene õppekeelega koolidesse jõuab eesti kirjanduse lisamaterjal gümnaasiumiõpilastele
Novembris jõuab vene õppekeelega koolidesse kirjanduse lisamaterjal „Eesti uusima aja kirjandus. Töölehtede kogumik gümnaasiumiõpilastele”. Kogumik sisaldab katkendeid eesti noorema põlvkonna kirjanike aastail 2000-2007 ilmunud teostest ja tööülesandeid. Tekstid on valinud ja ülesanded koostanud õpetajad: Leili Sägi Pärnu Vene Gümnaasiumist, Diana Joassoone Tartu Annelinna Gümnaasiumist, Annelii Juhkama Tallinna Humanitaargümnaasiumist ja Natali Happonen Tartu Kutsehariduskeskusest. Õppematerjal annab ülevaate eesti uusima aja kirjanduse mitmekesisusest, võimaldab arendada õpilaste funktsionaalset lugemisoskust ning eesti keele oskust ilukirjanduslike tekstidega töötamise kaudu.


 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš